.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

W przeszłości byłem skazany za posiadanie broni, zastraszanie i pobicie. Dostałem wyrok półtora roku, po czym na mój wniosek tę karę mi zawieszono. Obecnie mam „czyste konto”, ale przy kontroli drogowej funkcjonariusz policji zapytał mnie, co kiedyś miałem, że byłem karany. Chciałbym zapisać się na staż na myśliwego. Powiedzmy, że odbędę ten staż i egzaminy z pozytywnym wynikiem, czy mam wówczas szansę uzyskać pozwolenie na broń myśliwską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zatarcie skazania następuje w przypadkach określonych w Kodeksie karnym1 (K.k.). Nie sprecyzował Pan, ile czasu minęło od dnia wydania wyroku, czy wykonanie kary zostało zawieszone na Pana wniosek. Jednak należy wskazać, iż zatarcie skazania w przypadku przestępstwa za jakie wymierzono karę nie wyższą niż trzy lata pozbawienia wolności może nastąpić po 5 latach na wniosek skazanego. O ile ten okres upłynął i złożył Pan taki wniosek, a sąd się do wniosku przychylił, skazanie ulega zatarciu. Oznacza to, iż uznaje się je za niebyłe, wykreśla się wszelkie informacje z rejestrów, a skazany funkcjonuje jako osoba niekarana.

 

W tym miejscu wskazuję na przepisy K.k.:

 

„Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Art. 107.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.”

 

Dla pewności, może Pan sprawdzić ten fakt w Krajowym Rejestrze Karnym – każdy obywatel ma prawo złożenia wniosku o przedstawienie informacji zawartych we wskazanym rejestrze na swój temat.

Czy przeszkodą do uzyskania pozwolenia na broń jest uprzednie skazanie?

O ile skazanie uległo zatarciu, może Pan starać się o odbycie każdego stażu dopuszczalnego zgodnie z Pańskim przygotowaniem zawodowym i wykształceniem, o złożenie egzaminu oraz o pozwolenie na broń myśliwską.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy o broni2:

 

„1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia”.

 

Z powyższego wynika, iż przeszkodą do uzyskania pozwolenia na broń jest uprzednie skazanie, jednak jeżeli upłynął czas, o jakim mowa powyżej, a sąd przychylił się do wniosku o zatarcie, nie ma żadnych przeszkód do ubiegania się o takie pozwolenie. Rozumiem, iż wskazanie przez Pana: „w obecnym czasie mam czyste konto” oznacza, że takie zatarcie nastąpiło.

 

--------------------------------

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl