Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 07.03.2016

W przeszłości byłem skazany za posiadanie broni, zastraszanie i pobicie. Dostałem wyrok półtora roku, po czym na mój wniosek tę karę mi zawieszono. Obecnie mam „czyste konto”, ale przy kontroli drogowej funkcjonariusz policji zapytał mnie, co kiedyś miałem, że byłem karany. Chciałbym zapisać się na staż na myśliwego. Powiedzmy, że odbędę ten staż i egzaminy z pozytywnym wynikiem, czy mam wówczas szansę uzyskać pozwolenie na broń myśliwską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zatarcie skazania następuje w przypadkach określonych w Kodeksie karnym1 (K.k.). Nie sprecyzował Pan, ile czasu minęło od dnia wydania wyroku, czy wykonanie kary zostało zawieszone na Pana wniosek. Jednak należy wskazać, iż zatarcie skazania w przypadku przestępstwa za jakie wymierzono karę nie wyższą niż trzy lata pozbawienia wolności może nastąpić po 5 latach na wniosek skazanego. O ile ten okres upłynął i złożył Pan taki wniosek, a sąd się do wniosku przychylił, skazanie ulega zatarciu. Oznacza to, iż uznaje się je za niebyłe, wykreśla się wszelkie informacje z rejestrów, a skazany funkcjonuje jako osoba niekarana.

 

W tym miejscu wskazuję na przepisy K.k.:

 

„Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Art. 107.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.”

 

Dla pewności, może Pan sprawdzić ten fakt w Krajowym Rejestrze Karnym – każdy obywatel ma prawo złożenia wniosku o przedstawienie informacji zawartych we wskazanym rejestrze na swój temat.

 

O ile skazanie uległo zatarciu, może Pan starać się o odbycie każdego stażu dopuszczalnego zgodnie z Pańskim przygotowaniem zawodowym i wykształceniem, o złożenie egzaminu oraz o pozwolenie na broń myśliwską.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy o broni2:

 

„1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia”.

 

Z powyższego wynika, iż przeszkodą do uzyskania pozwolenia na broń jest uprzednie skazanie, jednak jeżeli upłynął czas, o jakim mowa powyżej, a sąd przychylił się do wniosku o zatarcie, nie ma żadnych przeszkód do ubiegania się o takie pozwolenie. Rozumiem, iż wskazanie przez Pana: „w obecnym czasie mam czyste konto” oznacza, że takie zatarcie nastąpiło.

 

--------------------------------

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus sześć =

»Podobne materiały

Legalność narzędzi służących do samoobrony

Mam kilka pytań dotyczących samoobrony – a ściślej tego, co jest legalne w Polsce. 1. Czy istnieją jakieś regulacje dotyczące składu chemicznego ręcznego miotacza gazu (posiadanego przez osobę pełnoletnią)? Czy można posiadać wyłącznie miotacze dopuszczone do sprzedaży w Polsce?

 

Kara za sprzedaż starej broni i czarnego prochu

Znajomy sprzedawał w serwisie aukcyjnym komplety odmierzonych składników prochu czarnego, inny kolega wystawił broń palną wytworzoną do roku 1850, która nie była rozdzielnego ładowania, i sprzedał ją za pośrednictwem tego portalu dwa miesiące po nowelizacji ustawy, po której bez pozwolenia można pos

 

Pozwolenie na broń myśliwską a uzależnienie od alkoholu

Jakiś czas temu nadużywałem alkoholu i przeszedłem w związku z tym leczenie, dzięki któremu wyszedłem z uzależnienia. Obecnie jestem kandydatem do Polskiego Związku Łowieckiego i będę się ubiegał o pozwolenie na broń myśliwską. Czy powinienem podać informację o leczeniu? Czy będę miał z tego powodu

 

Strzelanie z broni myśliwskiej bez pozwolenia

Mam pytanie dotyczące strzelania z broni myśliwskiej bez pozwolenia. Policja przeszukała dom na podstawie doniesienia (mają dowody w postaci łuski znalezionej w lesie). Co grozi za wzięcie komuś broni myśliwskiej (np. komuś z rodziny), strzelanie z niej i przypadkowe trafienie sarny? Co można zrobić

 

Leczenie odwykowe a pozwolenie na broń

Zwracam się z prośbą o informację w sprawie posiadania pozwolenia na broń i jego ewentualnego cofnięcia w przypadku leczenia odwykowego. Jestem myśliwym. Problem zauważyłem 8 lat temu. Podjąłem leczenie, od tego okresu nie piję. Teraz o tym fakcie anonimowa osoba doniosła do policji. Wszczęto postęp

 

Warunkowe umorzenie postępowania a pozwolenie na broń

Zamierzam wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Jestem osobą niekaraną, ale podlegam obecnie okresowi próby w związku z warunkowym umorzeniem przez sąd postępowania karnego z oskarżenia o czyn z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( za nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »