Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgubiona broń

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 03.06.2013

Posiadam pozwolenie na broń gazową. Niestety moja broń gdzieś się zgubiła! Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Może zaginęła w czasie przeprowadzki do innego miasta. Co robić? Jakie skutki może mieć zgubienie broni?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni jej posiadacz zobowiązany jest do rygorystycznego przestrzegania zasad związanych z jej posiadaniem i używaniem.

 

Jednym z obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na posiadacza broni, jest obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego organu o jej utracie (np. w przypadku zgubienia broni). Dostanie się broni w niepowołane ręce może bowiem zagrozić porządkowi publicznemu oraz bezpieczeństwu obywateli, jak również właścicielowi tej broni.

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576) „posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową”.

 

Z treści przytoczonego przepisu wynika wyraźnie, że obowiązkiem posiadacza broni – w przypadku jej utraty – jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni.

 

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji naruszenie przez posiadacza broni obowiązku zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25, stanowi obligatoryjną podstawę cofnięcia pozwolenia na broń.

 

„Momentem, od którego rozpoczyna bieg termin, o którym mowa w art. 25 ustawy o broni, jest moment stwierdzenia utraty broni. Mając na uwadze, jak ważne jest szybkie zgłoszenie faktu utraty broni dla jej odzyskania i tym samym dla zapobieżenia naruszeniu przy jej użyciu porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni, które co do zasady powinno przysługiwać osobom świadomym zagrożeń związanych z niewłaściwym przechowywaniem, noszeniem i używaniem broni, przyjąć należy, iż termin, o którym mowa w art. 25 ustawy o broni, rozpoczyna bieg nie tylko od chwili rzeczywistego stwierdzenia przez posiadacza broni faktu jej utraty, lecz również od chwili, w której powinien on był stwierdzić ten fakt przy zachowaniu staranności, jakiej wymaga się od osób, którym przysługuje tak szczególne uprawnienie jak pozwolenie na broń” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. (II OSK 1961/10).

 

Jak podaje art. 51 ww. ustawy:


„Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.


2. Tej samej karze podlega, kto:


1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń (…), nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu; (…)”.

 

Zatem, jak wynika z przedstawionych przepisów i orzecznictwa, sprawa jest poważna. W tej sytuacji nie ma Pan innego wyjścia, jak tylko zawiadomić policję o utracie (zgubieniu) broni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 6 =

»Podobne materiały

Broń gazowa – umorzenie postępowania dotyczącego jej zagubienia

Zgubiłem broń gazową, na którą posiadałem zezwolenie. Zgłosiłem to w ciągu 24 godzin. Postawiono mi zarzut z art. 363 § 4 Kodeksu karnego. Czy istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania?  

Zagubienie broni

Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

Utrata broni i niezgłoszenie tego faktu na policję

W 1991 r. nabyłem broń gazową, ponieważ nasz dom (należący do rodziców) położony był w niebezpiecznej okolicy – oczywiście otrzymałem pozwolenie na broń. Dwa lata później mój ojciec gonił złodzieja, który wkradł się do naszego garażu, i bez pozwolenia zabrał moją broń, którą zgubił w staw

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

W przeszłości byłem skazany za posiadanie broni, zastraszanie i pobicie. Dostałem wyrok półtora roku, po czym na mój wniosek tę karę mi zawieszono. Obecnie mam „czyste konto”, ale przy kontroli drogowej funkcjonariusz policji zapytał mnie, co kiedyś miałem, że byłem karany. Chciałbym zap

Pozwolenie na broń sportową

Przed ok. 20 laty zostałem skazany z art. 310 § 2 K.k. na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Obecnie nie figuruję w KRK, ale prawdopodobnie jestem w rejestrze KSIP (to przypuszczenie). Czy KWP może mi nie wydać pozwolenia na broń na tej podstawie? Wszystkie dodatkowe wymagania wynikające

Pozwolenie na broń sportową a sprzeciw rodzica

Mam 21 lat i ubiegam się o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Podczas wizyty dzielnicowego mój tata powiedział, że jest temu przeciwny. Według niego 21 lat to za mało, aby dysponować pozwoleniem wymagającym tak dużej odpowiedzialności. Czy taka opinia ojca wpłynie negatywnie na
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »