.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zagubienie broni - co zrobić?

Posiadam pozwolenie na broń gazową. Niestety moja broń gdzieś się zgubiła! Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Może zaginęła w czasie przeprowadzki do innego miasta. Co zrobić? Jakie skutki może mieć zgubienie broni?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zawiadomienie właściwego organu o zgubieniu broni

Z uwagi na szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni jej posiadacz zobowiązany jest do rygorystycznego przestrzegania zasad związanych z jej posiadaniem i używaniem.

 

Jednym z obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na posiadacza broni, jest obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego organu o jej utracie (np. w przypadku zgubienia broni). Dostanie się broni w niepowołane ręce może bowiem zagrozić porządkowi publicznemu oraz bezpieczeństwu obywateli, jak również właścicielowi tej broni.

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576) „posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową”.

 

Z treści przytoczonego przepisu wynika wyraźnie, że obowiązkiem posiadacza broni – w przypadku jej utraty – jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni.

Konsekwencje braku zawiadomienia o utracie broni

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji naruszenie przez posiadacza broni obowiązku zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25, stanowi obligatoryjną podstawę cofnięcia pozwolenia na broń.

 

„Momentem, od którego rozpoczyna bieg termin, o którym mowa w art. 25 ustawy o broni, jest moment stwierdzenia utraty broni. Mając na uwadze, jak ważne jest szybkie zgłoszenie faktu utraty broni dla jej odzyskania i tym samym dla zapobieżenia naruszeniu przy jej użyciu porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni, które co do zasady powinno przysługiwać osobom świadomym zagrożeń związanych z niewłaściwym przechowywaniem, noszeniem i używaniem broni, przyjąć należy, iż termin, o którym mowa w art. 25 ustawy o broni, rozpoczyna bieg nie tylko od chwili rzeczywistego stwierdzenia przez posiadacza broni faktu jej utraty, lecz również od chwili, w której powinien on był stwierdzić ten fakt przy zachowaniu staranności, jakiej wymaga się od osób, którym przysługuje tak szczególne uprawnienie jak pozwolenie na broń” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. (II OSK 1961/10).

 

Jak podaje art. 51 ww. ustawy:


„Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.


2. Tej samej karze podlega, kto:


1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń (…), nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu; (…)”.

 

Zatem, jak wynika z przedstawionych przepisów i orzecznictwa, sprawa jest poważna. W tej sytuacji nie ma Pan innego wyjścia, jak tylko zawiadomić policję o utracie (zgubieniu) broni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu