Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagubienie broni - co zrobić?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 03.06.2013

Posiadam pozwolenie na broń gazową. Niestety moja broń gdzieś się zgubiła! Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Może zaginęła w czasie przeprowadzki do innego miasta. Co zrobić? Jakie skutki może mieć zgubienie broni?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni jej posiadacz zobowiązany jest do rygorystycznego przestrzegania zasad związanych z jej posiadaniem i używaniem.

 

Jednym z obowiązków, jakie ustawodawca nałożył na posiadacza broni, jest obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego organu o jej utracie (np. w przypadku zgubienia broni). Dostanie się broni w niepowołane ręce może bowiem zagrozić porządkowi publicznemu oraz bezpieczeństwu obywateli, jak również właścicielowi tej broni.

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576) „posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową”.

 

Z treści przytoczonego przepisu wynika wyraźnie, że obowiązkiem posiadacza broni – w przypadku jej utraty – jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni.

 

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji naruszenie przez posiadacza broni obowiązku zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25, stanowi obligatoryjną podstawę cofnięcia pozwolenia na broń.

 

„Momentem, od którego rozpoczyna bieg termin, o którym mowa w art. 25 ustawy o broni, jest moment stwierdzenia utraty broni. Mając na uwadze, jak ważne jest szybkie zgłoszenie faktu utraty broni dla jej odzyskania i tym samym dla zapobieżenia naruszeniu przy jej użyciu porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni, które co do zasady powinno przysługiwać osobom świadomym zagrożeń związanych z niewłaściwym przechowywaniem, noszeniem i używaniem broni, przyjąć należy, iż termin, o którym mowa w art. 25 ustawy o broni, rozpoczyna bieg nie tylko od chwili rzeczywistego stwierdzenia przez posiadacza broni faktu jej utraty, lecz również od chwili, w której powinien on był stwierdzić ten fakt przy zachowaniu staranności, jakiej wymaga się od osób, którym przysługuje tak szczególne uprawnienie jak pozwolenie na broń” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. (II OSK 1961/10).

 

Jak podaje art. 51 ww. ustawy:


„Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.


2. Tej samej karze podlega, kto:


1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń (…), nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu; (…)”.

 

Zatem, jak wynika z przedstawionych przepisów i orzecznictwa, sprawa jest poważna. W tej sytuacji nie ma Pan innego wyjścia, jak tylko zawiadomić policję o utracie (zgubieniu) broni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus dwa =

»Podobne materiały

Utrata broni i niezgłoszenie tego faktu na policję

W 1991 r. nabyłem broń gazową, ponieważ nasz dom (należący do rodziców) położony był w niebezpiecznej okolicy – oczywiście otrzymałem pozwolenie na broń. Dwa lata później mój ojciec gonił złodzieja, który wkradł się do naszego garażu, i bez pozwolenia zabrał moją broń, którą zgubił w staw

 

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

W przeszłości byłem skazany za posiadanie broni, zastraszanie i pobicie. Dostałem wyrok półtora roku, po czym na mój wniosek tę karę mi zawieszono. Obecnie mam „czyste konto”, ale przy kontroli drogowej funkcjonariusz policji zapytał mnie, co kiedyś miałem, że byłem karany. Chciałbym zap

 

Kara za sprzedaż starej broni i czarnego prochu

Znajomy sprzedawał w serwisie aukcyjnym komplety odmierzonych składników prochu czarnego, inny kolega wystawił broń palną wytworzoną do roku 1850, która nie była rozdzielnego ładowania, i sprzedał ją za pośrednictwem tego portalu dwa miesiące po nowelizacji ustawy, po której bez pozwolenia można pos

 

Legalność narzędzi służących do samoobrony

Mam kilka pytań dotyczących samoobrony – a ściślej tego, co jest legalne w Polsce. 1. Czy istnieją jakieś regulacje dotyczące składu chemicznego ręcznego miotacza gazu (posiadanego przez osobę pełnoletnią)? Czy można posiadać wyłącznie miotacze dopuszczone do sprzedaży w Polsce?

 

Jazda po pijaku a pozwolenie na broń

W 2008 r. zostałem skazany za jazdę po pijaku (grzywna i odebranie prawa jazdy). Mam pozwolenie na broń sportową. Niedawno dostałem z komendy informację o wszczęciu postępowania w celu cofnięcia mi pozwolenia na broń w związku z wyrokiem z 2008 r. Czy to zgodne z prawem? Czy skazanie nie uległo

 

Warunkowe umorzenie postępowania a pozwolenie na broń

Zamierzam wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Jestem osobą niekaraną, ale podlegam obecnie okresowi próby w związku z warunkowym umorzeniem przez sąd postępowania karnego z oskarżenia o czyn z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( za nie

 

Utrata broni i niezgłoszenie tego faktu na policję

W 1991 r. nabyłem broń gazową, ponieważ nasz dom (należący do rodziców) położony był w niebezpiecznej okolicy – oczywiście otrzymałem pozwolenie na broń. Dwa lata później mój ojciec gonił złodzieja, który wkradł się do naszego garażu, i bez pozwolenia zabrał moją broń, którą zgubił w staw

 

Warunkowe umorzenie postępowania a pozwolenie na broń

Zamierzam wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Jestem osobą niekaraną, ale podlegam obecnie okresowi próby w związku z warunkowym umorzeniem przez sąd postępowania karnego z oskarżenia o czyn z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( za nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »