Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice w nazwach towarów na fakturach zakupu i sprzedaży

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 23.07.2010

Prowadzę działalność gospodarczą. Towary kupuję u różnych dostawców, później sprzedaję je moim klientom. Nieznacznie zmieniałem oznaczenia z faktur zakupowych na fakturach sprzedażowych (niewielka zmiana nazwy towaru, oznaczenia serii itp.). Obecnie mam problem z jednym klientem, który od dawna kupuje ode mnie towary – żąda korekty faktur. Co może mi grozić za te różnice w nazwach? Czy nie wolno mi było dokonywać takich zmian?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania rozumiem, iż nabywał Pan towary handlowe w celach ich dalszej odsprzedaży, jednak nie dopilnował Pan, aby treść faktury sprzedażowej wiernie odpowiadała zakupom, jakich Pan dokonał.

 

Generalnie z treści przepisów obowiązującego prawa wynika, że faktura powinna zawierać m.in. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Ustawodawca nie określił natomiast, jak bardzo precyzyjna powinna być ta nazwa. Orzecznictwo sądów administracyjnych podkreśla, iż ewidencja VAT powinna być na tyle szczegółowa, żeby była użyteczna dla określenia stawek oraz dla kontroli. Jak podkreślił NSA, nazwy towarów należy zindywidualizować, tak aby nie było problemów z ich rozróżnieniem i przyporządkowaniem stawek VAT (sygn. akt I FSK 754/07). W świetle tego orzeczenia z pewnością nazewnictwo zakupionego, konkretnego towaru z jednostkowym oznaczeniem odbiega od nazewnictwa tego samego towaru, jaki Pan sprzedał. Tego rodzaju błąd generalnie powinien być naprawiony poprzez wystawienie faktury lub noty korygującej, niemniej jednak nie powinien on rzutować moim zdaniem na konsekwencje w zakresie podatku VAT po Pana stronie oraz prawa do odliczeń podatku VAT przez kupującego.

 

Co więcej, spotkać się można również z poglądem, iż skoro ustawodawca nie posługuje się w akcie prawnym – rozporządzeniu o fakturach – pojęciem nazwy jednostkowej, to nie można uzupełniać ustawodawcy poprzez wybieranie z wielu znaczeń określenia „nazwa” tego, do którego nie odnosi się przepis prawa. Zdaniem Sądu, skoro przepis prawa posługuje się określeniem „nazwa towaru”, to nie można uznać, iż jest to samo co nazwa jednostkowa towaru. Z przepisów ustawy nie wynika, aby źródłem stosowania nazw towarów była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (sygn. akt III SA/Wa2772/06).

 

Biorąc pod uwagę orzecznictwo, nie ma ścisłego obowiązku bardzo precyzyjnego określania nazw towarów na fakturze. Obowiązek ten należy realizować do tego stopnia, aby możliwe było ustalenie stawki podatku VAT oraz skontrolowanie wywiązywania się przez podatników z obowiązków podatkowych. Moim zdaniem w przypadku odsprzedaży towaru powinien był Pan bezwzględnie opisać towar w taki sposób, w jaki był on opisany na fakturze sprzedaży.

 

Generalnie jednak również odbiorca towaru powinien był wystawić notę korygującą Panu, ze wskazaniem treści korygowanej, jeżeli stwierdził, że jest to błędne oznaczenie. Jak rozumiem, wysyłał Pan towar odpowiadający zamówieniom odbiorcy, a ten zaś nigdy nie reklamował, iż na fakturze widnieją błędne oznaczenia towaru. Towar zatem odpowiadał jego wymaganiom.

 

Trudno natomiast wskazać, w jaki sposób obecnie wytłumaczyć organom ścigania owe błędy na fakturze, skoro faktur jest bardzo dużo. Jeżeli wystawiał Pan faktury w programie komputerowym, mógłby Pan teoretycznie wskazać na błędy w oprogramowaniu, ale raczej trudno będzie wykazać, iż nie zauważył Pan tych błędów do tej pory.

 

Moim zdaniem powinien Pan skontaktować się zarówno ze swoimi kontrahentami, którzy przy dobrej woli przedstawią Panu rejestr obrotów z Pańską firmą (albo z biurem rachunkowym, jeśli prowadzi Pana księgowość), jak i z odbiorcą, który być może posiada zamówienia od Pana. Wówczas skorygowanie błędów w drodze faktur korygujących będzie w znacznej części możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus III =

»Podobne materiały

Nazwy stanowisk

Dostałam pracę w polskiej placówce szwedzkiej firmy (do tej pory pracowałam w głównej siedzibie na stanowisku general manager – dyrektora generalnego). Teraz firma zmienia nazwy stanowisk: zastępuje tytuł general manager tytułem commercial manager. Jednak zakres moich obowiązków się nie z

 

Kiedy inwestycja staje się kosztem?

Prowadzę działalność handlową, ale w kodach PKD mam również uwzględnione inwestycje na własny rachunek (64.99.Z). Chciałbym zainwestować w surowce takie jak złoto, srebro. Założenie jest, by taka inwestycja przyniosła zysk w dłuższym horyzoncie czasowym. Z uwagi, że ma to być okres dłuższy niż rok,

 

Czy przysługuje mi ulga na dziecko?

Jak przedstawia się sytuacja ulgi na dziecko w przypadku gdy mąż cudzoziemiec mieszka i pracuje poza UE. Z podatku rozliczam się sama. Czy przysługuje mi ulga na dziecko? Czy sumują się nasze dochody w tym przypadku?

 

Odprowadzenie podatku za nagrodę w konkursie międzynarodowym

Organizujemy konkursy graficzne poprzez platformę internetową w imieniu klientów, którzy mają swoją działalność poza granicami RP. W konkursach mogą brać udział graficy z całego świata. My jesteśmy spółką zarejestrowaną w Polsce. Jak wygląda kwestia odprowadzenia podatku za nagrodę w konkursie międz

 

Nauka pływania dzieci i młodzieży szkolnej a kasa fiskalna

Chcę wynajmować od szkoły basen i prowadzić naukę pływania dla dzieci i młodzieży. Kursy pływania będę prowadził osobiście. Czy otwierając działalność będę musiał od razu ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej (naukę pływania klasyfikuje się chyba do usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji

 

Udokumentowanie dochodów przy budowie domu

Moja siostra buduje dom z własnych środków. Ma wieloletnie oszczędności, ale zarobki wykazywane w jej rodzinie są mniejsze. I tu pojawia się problem (chodzi o zabezpieczenie się przed urzędem skarbowym) i w związku z tym mam kilka pytań. Czy mogę siostrze przekazać pieniądze lub zakupić materiały bu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »