Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w Niemczech i Polsce a podatki

Autor: Piotr Brożyński • Opublikowane: 02.02.2018

Planuję rozpoczęcie pracy na podstawie umowy o pracy z pracodawcą posiadającym siedzibę w Niemczech. Jednocześnie moja rodzina pozostanie w Polsce. Będę spędzał w Polsce około 60% czasu w trakcie trwania roku kalendarzowego. Również w Polsce będę uzyskiwał w dalszym ciągu, z innego tytułu, przychód w wysokości 10% całości przychodów. Jak będę rozliczał swoje podatki? Czy mogę zostać niemieckim rezydentem podatkowym?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawdopodobnie nie zmieni Pan rezydencji podatkowej z polskiej na niemiecką.

 

Należy bowiem zaznaczyć, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. (art. 3 ust. 1a ustawy o VAT)

 

Przepis ten stosować należy z uwzględnieniem polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „umowa”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 umowy – rezydencja podatnika wyznaczana jest co do zasady przez przepisy państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania. Jeśli przepisy obu państw stron umowy wskazują, iż podatnik posiada w tych państwach rezydencję, to ostatecznie rezydencję należy ustalić na podstawie przesłanek wskazanych w umowie. Umowa wskazuje w tym miejscu na szereg przesłanek rozpoznawanych w kolejności. Pierwszą przesłanką jest stałe miejsce zamieszkania, tzn. osoba fizyczna uznana jest za rezydenta tego państwa, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania. Jeśli w obu państwach podatnik ma stałe miejsce zamieszkania, decydujące są ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z jednym z państw.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Praca w Niemczech i Polsce a podatki

 

Z przedstawionych informacji wynika, iż w przypadku zatrudnienia w Niemczech Pana ośrodek interesów życiowych pozostanie niezmieniony, ponieważ nadal, jak rozumiem, będzie Pan mieszkał z rodziną w Polsce, dojeżdżając do pracy w Niemczech. Częściowo będzie Pan też wykonywał pracę oraz inne czynności zarobkowe w Polsce. Innymi słowy, nie przeniesie się Pan na stałe do Niemiec, a jedynie będzie Pan tam bywał ze względu na pracę.

 

Z drugiej strony trzeba będzie zweryfikować, jaką liczbę dni będzie Pan w roku podatkowym przebywał w Polsce, a jaką w Niemczech. Może okazać się, iż nie spełni Pan drugiej z rozłącznych przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, tzn. będzie Pan w Polsce przebywał krócej niż 183 dni w ciągu roku. Może się jednocześnie okazać, że będzie Pan przebywał w Niemczech powyżej 183 dni w roku. W takim wypadku krajowe przepisy niemieckie mogą rozpoznać Pana jako rezydenta niemieckiego. Nawet gdyby jednak tak się stało, to zadecyduje kryterium stałego miejsca zamieszkania, o którym mowa w umowie, ewentualnie ośrodek interesów życiowych. Wstępnie z przedstawionych informacji wynika, że zarówno stałe miejsce zamieszkania, jak i ośrodek interesów życiowych ma Pan w Polsce. W konsekwencji należałoby stwierdzić, iż najprawdopodobniej pozostanie Pan polskim rezydentem podatkowym po rozpoczęciu pracy dla pracodawcy niemieckiego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy będzie Pan podlegał obowiązkowi podatkowemu z tytułu pracy świadczonej w Niemczech, zarówno w Polsce (rezydencja), jak i w Niemczech (państwo źródła przychodu – wykonywania umowy o pracę). Ponieważ Pański nowy pracodawca będzie miał siedzibę w Niemczech (a nie w Polsce), nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania w państwie wykonywania pracy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 umowy.

 

Zgodnie jednak z art. 24 ust. 2 lit. a umowy – w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majtek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majtek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

 

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT (rezydent), oprócz dochodów podlegających opodatkowani w Polsce, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT;

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania i zakładając utrzymanie Pana rezydencji w Polsce po zmianie pracodawcy, Pana przychód z pracy w Niemczech powinien zostać zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym wysokość przychodu uzyskanego w Niemczech posłuży do ustalenia wysokości stopy procentowej opodatkowania pozostałych przychodów uzyskanych przez Pana w Polsce. Jednocześnie będzie Pan w pełni opodatkowany w Niemczech z tytułu umowy o pracę tam wykonywanej (tylko z tej umowy), na zasadach obowiązujących w tym kraju.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rozliczenie dochodów z Holandii

Czy jeżeli pracuję na pokładzie holenderskiego holownika, który dopycha duże statki do nabrzeża, może mieć zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który dotyczy pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, ale w transporcie międzynarodowym? Holownik jest statkiem morskim, ale pracuje tylko w porcie i nie wykonuje żadnej formy transportu, w szczególności transportu międzynarodowego.

Świadczenie emerytalne z USA i opodatkowanie go w Polsce

Otrzymuję emeryturę z USA z funduszy publicznych (byłem tam nauczycielem – pracownikiem państwowym). Obecnie mieszkam w Polsce i także pracuję w szkole. Czy zgodnie z umową między RP a USA (art. 19) dochód w postaci emerytury z USA będzie zwolniony z podatku w Polsce?

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu w USA, jeżeli nie prowadzi działalności w USA, a jej dochód jest jednoznaczny z dochodem właściciela. Z tego, co się dowiedziałem, prowadzenie takiej spółki legalnie, aby być w porządku wobec urzędu skarbowego w Polsce, wymaga płacenia podatków w Polsce. Jak rozlicza się podatki od dochodu takiej spółki? W jakich odstępach? Z użyciem jakich formularzy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »