Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Leczenie odwykowe a pozwolenie na broń

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.12.2017

Zwracam się z prośbą o informację w sprawie posiadania pozwolenia na broń i jego ewentualnego cofnięcia w przypadku leczenia odwykowego. Jestem myśliwym. Problem zauważyłem 8 lat temu. Podjąłem leczenie, od tego okresu nie piję. Teraz o tym fakcie anonimowa osoba doniosła do policji. Wszczęto postępowanie administracyjne. Boję się, że mogę stracić uprawnienia do prawa posiadania broni palnej. Nadmieniam, że nigdy nie miałem broni w stanie po spożyciu alkoholu, jestem osobą niekaraną – nawet mandatem. Jestem osobą bardzo spokojną, niewykazującą agresji. Czy istnieje szansa, abym nie stracił uprawnień? Mogę wtedy stracić też pracę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Leczenie odwykowe a pozwolenie na broń

Fot. Fotolia

Właściwy organ policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

 

1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;

2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6;

3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;

4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

 

Najistotniejszy z punktu widzenia Pana interesu jest pkt 2 art. 18 ustawy (przytoczony powyżej), zgodnie z który pozwolenie na broń cofa się wobec osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6. Pozwolenie na broń cofa się zatem osobie uzależnionej od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Mamy zatem do czynienia z osobą uzależnioną, a nie osobą, która przed 8 laty dostrzegła u siebie problem i na ten moment on nie występuje. Wskazuje Pan bowiem, że nie spożywa alkoholu, co pozwala wskazać, iż nie mamy do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu. Nie zmienia to jednak faktu, że organ może zechcieć Pana przebadać w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy może Pan dysponować bronią. Stanowisko takie wynika z poglądy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1637/06.

 

W chwili obecnej zatem, w mojej ocenie, nie mamy do czynienia z uzależnieniem. W treści pytania pisze Pan, że podjął leczenie. Zachodzi jednak pytanie, czy leczenie podjął Pan przed 8 laty i nadal jest kontynuuje, czy też rozpoczął je Pan przed 8 laty i skończył. De facto to, czy się Pan nadal leczy, czy też nie, będzie miało także wpływ na sprawę, bowiem o ile takie leczenie będzie występowało nadal, o tyle może to zostać zinterpretowane jako istniejące uzależnienie od alkoholu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki