Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na broń a zmiana adresu

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 15.10.2008

Od 10 lat mam pozwolenie na broń myśliwską. Kilka lat temu administracyjnie zmieniono nazwę miejsca mojego stałego zamieszkania (tylko nazwę, ciągle mieszkałem w tym samym domu). O tym fakcie nie poinformowałem policji. Ponadto rok temu wymeldowałem się i wyjechałem za granicę, o czym również nie informowałem policji. Teraz chciałbym zameldować się z powrotem w miejscu, gdzie ostatnio mieszkałem. Jeżeli to zrobię, to w dalszym ciągu będzie figurowała inna nazwa zamieszkania niż w pozwoleniu na broń. O ile wiem, o zmianie miejsca zameldowania trzeba powiadomić odpowiedni organ Policji w ciągu 14 dni. Jak mogę zatem zmienić adres w pozwoleniu na broń i nie stracić pozwolenia lub nie być narażonym na inne kary z tego tytułu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie na broń a zmiana adresu

Cofnięcie pozwolenia na broń przy uchybieniu obowiązku aktualizacji danych adresowych

Z opisanej przez Pana sytuacji rozumiem, że fakt pobytu za granicą nie ma żadnego odzwierciedlenia w Pana ewidencji meldunkowej. Z punktu widzenia historii miejsca zamieszkania Pana miejsce zamieszkania formalnie pozostawało zawsze takie samo. Zmiana administracyjna dokonana z mocy prawa, mimo że dokonywana niezależnie od Pana, oczywiście podlega zgłoszeniu tak samo jak faktyczna zmiana miejsca zamieszkania, gdyż regułą i celem jest aktualizacja danych adresowych dotyczących miejsca zamieszkania.

 

Jednak w moim przekonaniu terminologia użyta w ustawie o amunicji i broni działa na Pana korzyść, gdyż do 2004 r. używano terminu „miejsce zamieszkania”, a po 2004 r. – „miejsce stałego pobytu”, a nie dane adresowe. Może to wywołać w zainteresowanej osobie przeświadczenie, że fizyczny brak zmiany miejsca zamieszkania (stałego pobytu) nie powoduje obowiązku dokonywania zmiany z art. 26 ustawy o broni i amunicji. Tak też należałoby w pisemnym zgłoszeniu do Wojewódzkiego Komendanta Policji tłumaczyć to wieloletnie zaniedbanie.

 

Proszę też podkreślić brak złej woli i brak jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych, które mogły wyniknąć z braku zgłoszenia zmiany adresu. Ponadto w razie kierowania korespondencji raczej trafiłaby ona do Pana.

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Przepisy prawa w tym zakresie są następujące (ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – treść uwzględniająca zmianę z 2004 r.):

 

„Art. 26. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany [miejsca zamieszkania] (miejsca stałego pobytu) zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany [miejsca zamieszkania] (miejsca stałego pobytu), organ Policji właściwy ze względu na nowe [miejsce zamieszkania] (miejsce stałego pobytu)”.

 

Konsekwencje zaś przewidziano w:

 

„Art. 18. (…) 5. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

  1. obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,
  2. obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5,
  3. obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26,
  4. zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32,
  5. wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38,
  6. zasady, o której mowa w art. 45,
  7. zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.

 

Jak widać w ww. przepisie, nie ma ustawowego automatyzmu i nakazu cofnięcia pozwolenia przy uchybieniu obowiązku aktualizacji danych adresowych. Dlatego dokonanie zgłoszenia z uzasadnieniem, jak wyżej wspomniałam (brak świadomości zmiany miejsca stałego pobytu przy zmianach administracyjnych w adresie), nie powinno spowodować cofnięcia pozwolenia. W ostateczności zostanie Pan ukarany mandatem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus IX =

»Podobne materiały

Czy odzyskam pozwolenie na broń?

Dostałem wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości. Orzeczono wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok, karę grzywny w wysokości 1500 zł i 400 zł dla poszkodowanych w wypadku. Obecnie prawo do prowadzenia pojazdów zostało mi już przywrócone. W wyniku skazania odebrano mi pozwol

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »