.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pozwolenie na broń myśliwską a uzależnienie od alkoholu

Jakiś czas temu nadużywałem alkoholu i przeszedłem w związku z tym leczenie, dzięki któremu wyszedłem z uzależnienia. Obecnie jestem kandydatem do Polskiego Związku Łowieckiego i będę się ubiegał o pozwolenie na broń myśliwską. Czy powinienem podać informację o leczeniu? Czy będę miał z tego powodu problemy? Może lepiej o tym nie wspominać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pozwolenie na broń myśliwską a uzależnienie od alkoholu

Uzyskanie pozwolenia na broń

Odpowiedzi na Pańskie pytanie szukać należy przede wszystkim w przepisach ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).

 

I tak zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 tej ustawy: „pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

 

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

 

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

 

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

 

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

 

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

 

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przejście badań lekarskich przed uzyskaniem pozwolenia na broń

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

 

W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, że osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ policji.

Czy uzależnienie od alkoholu jest przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską?

Jak widać, uzależnienie od alkoholu jest przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń myśliwską. Fakt ten jest stwierdzany (jako okoliczność pozytywna – brak uzależnienia lub negatywna – występowanie uzależnienia) w orzeczeniu lekarskim po odbytych badaniach.

 

Jeżeli z orzeczenia będzie wynikać, że nie jest Pan uzależniony od alkoholu, oraz będzie ono potwierdzało, że może Pan posiadać broń myśliwską – to fakt leczenia przestaje mieć niemalże jakiekolwiek znaczenie. Niemalże, ponieważ w przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, że osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ policji.

 

Wyniki badań i orzeczenie lekarskie przedkłada się razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia.

 

Jest to bardzo istotny fakt i jego niepodanie w trakcie badania może być uznane za co najmniej wprowadzenie w błąd, podanie nieprawdziwych danych celem uzyskania pozwolenia na broń. Lekarz zdecyduje o tym, czy występuje uzależnienie, czy też nie ma go. Okoliczności tej co do zasady nie podaje się przy wniosku o pozwolenie.

 

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane, oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

 

Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku. Nie ma obecnie jednego obowiązującego wzoru urzędowego. Wniosek taki należy napisać samemu lub skorzystać ze wzorów opracowanych przez dane jednostki policji.

 

Jeżeli we wzorze wniosku o pozwolenie na broń myśliwską nie będzie nic na temat uzależnienia, a uzyska Pan pozytywne orzeczenie lekarskie i psychologiczne – to faktu leczenia z uzależnienia od alkoholu nie trzeba w nim wskazywać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu