.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przelewy od wujka a rozliczenie z urzędem skarbowym

• Autor: Marcin Sądej

Od dwóch lat jestem wdową. Mój małoletni syn (7 lat) od zeszłego roku dostaje darowiznę od wujka (brata babci syna) z Niemiec, ok. 330 zł brutto miesięcznie. Przelewy są wysyłane na konto oszczędnościowe mojego dziecka. Niestety nie wiem jak rozliczyć te wpływy z urzędem skarbowym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przelewy od wujka a rozliczenie z urzędem skarbowym

Fot. Fotolia

Kwestię opodatkowania darowizn reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 tejże ustawy podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. W rezultacie otrzymanie darowizny przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie Polski (również przez osobę małoletnią) podlega co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

 

Dziadka wujecznego, czyli brata babci, należy zakwalifikować do II grupy podatkowej. Osoba ta bowiem miała siostrę, która ma wnuka w postaci Pani syna. Jest to zatem zstępny rodzeństwa (za zstępnych uważamy nie tylko dzieci ale również wnuki i prawnuki).

 

W przypadku podatku od spadków i darowizn zasadą jest, że opodatkowanie wystąpi dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Dla osób zaliczonych do II grupy podatkowej kwota wolna wynosi 7276 zł (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Ponadto jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

 

W rezultacie dopiero jeżeli w ciągu 5 lat, licząc od pierwszej darowizny, ich łączna suma przekroczy kwotę 7276 zł, powstanie konieczność zapłaty podatku. Stawki podatku dla II grupy wynoszą 7%,9% i 12%. Rozliczenia darowizny dokonuje się na druku SD-3. Z uwagi na fakt, iż syn jest niepełnoletni, Pani dokonuje rozliczenia podatku w jego imieniu.

 

Aby uniknąć konieczności zapłaty podatku miesięczna, kwota darowizny nie może przekraczać 121 zł. Wynika to z poniższego wyliczenia:

 

  • 7276 zł 5 lat = 1455 zł rocznie,
  • 1455 zł: 12 miesięcy = 121 zł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu