.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy sprzedaż papug na serwisach aukcyjnych jest zabroniona?

• Autor: Maciej Podgórski

Jestem właścicielem papugi amazonka modrobrewa. Niestety żona nie czuje się dobrze, ponieważ wydaje się uczulona na kurz ze skrzydeł ptaka. Chcielibyśmy sprzedać ptaka na jednym z serwisów internetowych, jednak nasze ogłoszenie jest usuwane z uzasadnieniem:
„azona amazonica (podobnie jak wszystkie inne gatunki papug za wyjątkiem aleksandretty obrożnej, nimfy, papużki falistej oraz nierozłączki czerwonoczelnej, a także wszystkich gatunków wymienionych w Aneksie A) ujęta jest w Aneksie B do rozporządzenia Rady WE nr 338/97. W związku z powyższym oferowanie sprzedaży okazu tego gatunku za pośrednictwem Allegro stanowi naruszenie Regulaminu Serwisu”. Czy to prawda, że sprzedaż tego gatunku papug jest zabroniona? Dlaczego zatem właściciel sklepu mógł ją nam sprzedać? Na liście rozporządzenia rady WE nr 338/97 ta papuga nie jest wymieniona. Proszę o poradę, co zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy sprzedaż papug na serwisach aukcyjnych jest zabroniona?

Fot. Fotolia

Czy oferowanie sprzedaży papugi amazonki modrobrewej w serwisie Allegro jest zakazane?

Oferowanie sprzedaży papugi amazonki modrobrewej w serwisie Allegro jest rzeczywiście zakazane.

 

Zgodnie z art. 1 pkt 12 załącznika nr 1 do regulaminu Allegro przedmiotem oferty nie mogą być okazy zwierząt należące do gatunków umieszczonych w załącznikach (aneksach) A–D rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

 

Załącznik B powołanego rozporządzenia, za dodatkiem II Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (Cites), zawiera m.in. wszystkie (z paroma wyjątkami) ptaki rzędu papugowe (Psittaciformes) – choć poszczególne gatunki nie są z osobna wymienione. Załącznik B nie zawiera gatunków ptaków rzędu papugowe wymienionych w załączniku A (choćby kilku innych amazonek) i następujących gatunków: nierozłączka czerwonoczelna (Agapornis roseicollis), papużka falista (Melopsittacus undulatus), nimfa (Nymphicus hollandicus) oraz aleksandretta obrożna (Psittacula krameri), które nie są w ogóle ujęte w załącznikach do rozporządzenia (dodatkach do konwencji). Amazonka modrobrewa nie jest wymieniona w załączniku A, nie stanowi także jednego z ww. wyjątków, jest natomiast ptakiem rzędu papugowe, zatem należy przyjąć, że jest gatunkiem umieszczonym w załączniku B.

Co za tym idzie, decyzja o usunięciu oferty, jako niezgodnej z regulaminem Allegro, jest słuszna.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż papugi amazonki modrobrewej

Nie można natomiast przyjąć, że sprzedaż tego gatunku jest zabroniona. Zakazana jest z kolei m.in. sprzedaż gatunków wymienionych w załączniku A. Na podstawie art. 8 ust. 5 w zw. z art. 8 ust. 1 rozporządzenia zakaz ten ma również zastosowanie do gatunków wymienionych w załączniku B, ale tylko wtedy, gdy nie można udowodnić, że gatunki zostały pozyskane (a w przypadku pochodzenia spoza Wspólnoty – że zostały wprowadzone na ten obszar zgodnie z prawem). Dowodami mogą być: zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, a także inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

 

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nr C-344/08 dowodzić spełnienia ww. warunku można za pomocą wszelkich środków dowodowych, na jakie zezwalają przepisy o postępowaniach przed sądami krajowymi. Przykładowo w Polsce zapadły już wyroki, gdzie za dowody pochodzenia sprzedawanych zwierząt uznano, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, wyjaśnienia oskarżonego i zeznania świadków. Należałoby za taki dokument uznawać także pisemne oświadczenie składane przez hodowcę czy dostawcę zwierząt.

 

Sprzedawca mógł zatem, w ramach działalności gospodarczej w zakresie handlu żywymi zwierzętami, sprzedać Panu papugę, jeśli spełniał ww. warunek. Był zobowiązany jednak nie tylko posiadać odpowiedni dokument, ale także przekazać oryginał lub kopię Panu wraz ze sprzedawanym zwierzęciem (art. 64 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody). Na Panu natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, ciążył obowiązek pisemnego zgłoszenia zakupionej papugi do rejestru posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom. Uściślając, zgłoszenie do rejestru składa się u starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierzęcia w ciągu 14 dni od chwili wejścia w jego posiadanie.

Obowiązek pisemnego zgłoszenia zakupionej papugi do rejestru posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom

Piszę o tym z uwagi na pewne przepisy karne, których nie sposób pominąć. Po pierwsze, brak zgłoszenia do rejestru grozi karą aresztu lub grzywny (art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody). Zaś po drugie – handel okazami gatunku, co prawda w liczbie większej niż nieznaczna (na pewno większej niż jeden osobnik), w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku (choćby z uwagi na niejasne pochodzenie, brak dokumentacji), jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 128a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

 

Może Pan zatem sprzedać papugę, jeżeli ma Pan odpowiednią dokumentację i została wpisana do rejestru. Jeśli chodzi o miejsce sprzedaży, należy mieć na uwadze przede wszystkim przepis art. 10a ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zwierząt, który zabrania sprzedawania zwierząt domowych (choćby papug) na targowiskach, targach i giełdach. Przejrzałem też parę regulaminów najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych (olx.pl, gumtree.pl, sprzedajemy.pl, gratka.pl); również zakazują one sprzedaży gatunków chronionych. Co za tym idzie, sprzedaż amazonki modrobrewej jest utrudniona (lub nawet niemożliwa) za pośrednictwem Internetu.

 

Sugeruję kontakt z lokalnymi hodowcami, sklepami zoologicznymi, być może nawet podmiotem, który Panu sprzedał papugę. Najpewniej znajdzie się kupiec. Jak już wspomniałem, sprzedaż – oczywiście po spełnieniu wskazanych warunków (i z zachowaniem przepisów regulaminów) – nie jest zakazana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Maciej Podgórski
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu