Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda dla nauczyciela na 45. rocznicę pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.12.2016

Pracuję w szkole 45 lat. Zostałam poinformowana, że jako nauczyciel nie dostanę nagrody jubileuszowej na 45. rocznicę pracy. Czuję się dyskryminowana w tej sytuacji. Jak mam się domagać wypłaty tej nagrody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nagroda dla nauczyciela na 45. rocznicę pracy

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 47 ustawy Karta Nauczyciela „za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

 

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego”.

 

Nagroda jubileuszowa nie jest w przepisach prawa zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Stanowi ona odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas. Podkreślić przy tym należy, ze nagroda jubileuszowa nie przysługuje wszystkim pracownikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów, a jedynie wybranym grupom.

 

Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 22 stycznia 2002 r. (sygn. akt I PKN 820/00) oraz z dnia 3 lutego 2010 r. (sygn. akt II PK 199/2009, M.P.Pr. 2010, nr 5, poz. 226) wskazał, że istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie.

 

Odrębność nagrody jubileuszowej potwierdza pośrednio szereg przepisów, wyłączających ją z podstawy wymiaru np. wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Nagroda nie jest też oskładkowana, co oznacza, ze nie zalicza się jej do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym zwolnienie to dotyczy tylko nagród wypłacanych nie częściej niż co 5 lat.

 

Jak Pani widzi – nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym, dlatego tez każda grupa, której nagroda jubileuszowa dotyczy – ma swoje własne przepisy dotyczące jej przyznawania.

 

Ustawodawca postanowił, że nauczyciele będą otrzymywać nagrodę jubileuszową za maksymalnie 40 lat pracy.

 

Inaczej jest w przypadku pracowników niepedagogicznych szkoły, którym przysługuje nagroda na mocy ustawy o pracownikach samorządowych. Im – zgodnie z art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych – nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 

„1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego”.

 

Nie mamy tutaj jednak do czynienia z dyskryminacją. Dyskryminować pracownika może bowiem pracodawca, ale nie ustawodawca.

 

Poza tym nauczyciele – zgodnie z wolą ustawodawcy – mogą korzystać z wcześniejszych emerytur, którego to prawa pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni przecież w tych samych szkołach, są pozbawieni.

 

Słowem – nie ma możliwości, aby wypłacić Pani kolejna nagrodę jubileuszową, gdyż nie przewidują tego przepisy prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + VIII =

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Przedszkole publiczne

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne uniemożliwiające osobie fizycznej prowadzenie przedszkola publicznego? Mamy już szkołę publiczną, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Tymczasem w gminie mówią, że oni chętnie wydadzą na to zgodę, ale nie mogą, ponieważ prowadzenie przedszkoli publicz

 

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro st

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »