.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na 45 rocznicę pracy

• Data: 07-11-2023 • Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Osiągnięcie 45 lat pracy w zawodzie nauczyciela to imponujący wyczyn, który budzi szacunek i może rodzić pytania o zasłużone gratyfikacje. W niniejszym artykule zajmiemy się analizą obowiązujących przepisów Karty Nauczyciela w kontekście nagród jubileuszowych, aby wyjaśnić, dlaczego nauczyciel po tak długim stażu pracy nie otrzymuje nagrody za 45 lat i jak prawo odnosi się do tego rodzaju sytuacji. Zapraszamy do lektury, która wyjaśnia, jakie są prawa nauczyciela w świetle polskiego prawa pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na 45 rocznicę pracy

Fot. Fotolia

Z pytaniem o prawo do nagrody jubileuszowej zwróciła się do nas pani Kazimiera, która jako nauczycielka przepracowała w szkole 45 lat. Właśnie ją poinformowano, że nie otrzyma nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Pani Kazimiera poczuła się dyskryminowana i wobec tego porosiła nas o wyjaśnienie, co mówią o tym przepisy oświatowe i czy ma prawo domagać się wypłaty tej nagrody

Nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę nauczyciela

Zgodnie z art. 47 ustawy Karta Nauczyciela „za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego”.

Czym jest nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa nie jest w przepisach prawa zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Stanowi ona odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas. Podkreślić przy tym należy, że nagroda jubileuszowa nie przysługuje wszystkim pracownikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów, a jedynie wybranym grupom.

 

Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 22 stycznia 2002 r. (sygn. akt I PKN 820/00) oraz z dnia 3 lutego 2010 r. (sygn. akt II PK 199/2009, M.P.Pr. 2010, nr 5, poz. 226) wskazał, że istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie.

 

Odrębność nagrody jubileuszowej potwierdza pośrednio szereg przepisów, wyłączających ją z podstawy wymiaru np. wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Nagroda nie jest też oskładkowana, co oznacza, że nie zalicza się jej do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym zwolnienie to dotyczy tylko nagród wypłacanych nie częściej niż co 5 lat.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przepisy dotyczące przyznania nagrody jubileuszowej

Jak widzimy – nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym, dlatego też każda grupa, której nagroda jubileuszowa dotyczy – ma swoje własne przepisy dotyczące jej przyznawania.

 

Ustawodawca postanowił, że nauczyciele będą otrzymywać nagrodę jubileuszową za maksymalnie 40 lat pracy.

 

Inaczej jest w przypadku pracowników niepedagogicznych szkoły, którym przysługuje nagroda na mocy ustawy o pracownikach samorządowych. Im – zgodnie z art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych – nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

„1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego”.

 

Nie mamy tutaj jednak do czynienia z dyskryminacją. Dyskryminować pracownika może bowiem pracodawca, ale nie ustawodawca.

 

Poza tym nauczyciele – zgodnie z wolą ustawodawcy – mogą korzystać z wcześniejszych emerytur, którego to prawa pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni przecież w tych samych szkołach, są pozbawieni.

 

Słowem – nie ma możliwości, aby wypłacić pani Kazimierze kolejną nagrodę jubileuszową, gdyż nie przewidują tego przepisy prawa.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład Pani Jolanty: Pani Jolanta, która przez 45 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w miejscowej szkole podstawowej, była zaskoczona, gdy dowiedziała się, że nie otrzyma nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, choć bardzo na nią liczyła, odchodząc na emeryturę. Początkowo rozczarowana, pogodziła się z faktem, że według przepisów maksymalna nagroda przysługuje za 40 lat pracy. Spotkała ją za to miła niespodzianka ze strony dyrekcji i grona pedagogicznego – w akcie uznania jej poświęcenia szkoła zorganizowała piękną uroczystość pożegnalną, podkreślając jej wkład w edukację pokoleń uczniów.

 

Przykład Pani Beaty: Pani Beata, z 30-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela biologii, oczekiwała na nagrodę jubileuszową zgodnie z art. 47 Karty Nauczyciela. Przy jej miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 5000 zł, spodziewała się otrzymać gratyfikację w wysokości 150% tej kwoty, czyli 7500 zł brutto. Z radością przyjęła przelew od dyrektora szkoły, który potwierdzał, że system edukacyjny w Polsce docenia jej wieloletni trud i zaangażowanie w kształcenie młodzieży.

 

Przykład Pana Roberta: Pan Robert, długoletni nauczyciel W-F, obchodził w szkole swoją 40-tą rocznicę pracy. Według Karty Nauczyciela miał prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej w wysokości 250% swojego miesięcznego wynagrodzenia. Mając pensję w kwocie 5500 zł, oczekiwał nagrody w wysokości 13 750 zł brutto. Kiedy nagroda ta została mu przyznana, pan Robert poczuł satysfakcję, że jego pasja i wytrwałość w wykonywaniu zawodu zostały godnie wynagrodzone.

Podsumowanie

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli to wyraz uznania za lata oddanej pracy w edukacji. Chociaż system prawny w Polsce przewiduje takie gratyfikacje do 40 lat pracy, brak nagrody za 45 lat może budzić wątpliwości i poczucie niesprawiedliwości. Jak pokazują przedstawione przypadki, nauczyciele po wieloletniej pracy mogą oczekiwać jednorazowych świadczeń w wysokości do 250% swojego miesięcznego wynagrodzenia, co stanowi znaczącą sumę. Mimo pewnych ograniczeń w obowiązujących przepisach, ważne jest, aby doceniać wkład nauczycieli w rozwój społeczeństwa i dążyć do tego, by ich zaangażowanie było adekwatnie honorowane.

Porady prawne online dla nauczycieli

Masz pytania dotyczące wynagrodzenia w oświacie i dodatków, np. wypłaty nagród jubileuszowych? Oferujemy szybkie i profesjonalne konsultacje prawne online dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Aby skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami poprzez umieszczony pod tekstem formularz. Zapewniamy dyskrecję i wygodę – bez wychodzenia z domu.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2002 r. I PKN 820/00
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r.  II PK 199/2009

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu