.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa podania numeru dowodu osobistego przez pracownika

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.01.2021 • Zaktualizowane: 16.01.2021

W art. 221 Kodeksu pracy jest zawarty wykaz podstawowych informacji, jakie należy przekazać pracodawcy przez pracownika. Wśród obligatoryjnych prawem informacji nie ma nic odnośnie dowodu osobistego (DO jest wówczas, gdy nie ma PESEL). Pracodawca postanowił w trakcie trwania stosunku pracy wydać polecenie służbowe, aby pracownik odbierał przesyłki sądowe adresowane ogólnie na zakład pracy (tj. bez podania imienia i nazwiska danego pracownika zakładu). W tym celu zażądał od niego danych dotyczących dowodu osobistego. Pracownik chciałby odmówić nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie ma uregulowanych pisemnych kwestii związanych z postępowaniem z przesyłkami sądowymi, w związku z tym jest przez to sporo problemów. Dodam, że pracodawca nie chce uregulowania tej kwestii w postaci pisemnej procedury, ponieważ zamieszanie, jakie panuje, jest mu na rękę. Czy odmowa pracownika co do podania numeru dowodu osobistego może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa podania numeru dowodu osobistego przez pracownika

Dane osobowe pracownika

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) „pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”.

 

„Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

 

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

 

Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone wyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Konsekwencje odmowy podania numeru dowodu osobistego przez pracownika

W świetle przytoczonych regulacji należałoby ustosunkować się do sankcji za udzielenie informacji nieprawdziwych lub odmowy podania informacji. Oczywiście sankcje będą zależały od rodzaju informacji oczekiwanych od kandydata bądź pracownika. Jeśli mieszczą się one w zakresie omawianych przepisów, sankcje mogą wiązać się z naruszeniem obowiązków pracowniczych, nie wyłączając prawa do rozwiązania stosunku pracy.

 

Inaczej należy ocenić przypadki żądania danych wykraczających poza dopuszczalny przez prawo zakres informacji. Kłamstwo bądź odmowa udzielenia informacji będzie rozpatrywana w świetle uprawnionych działań jednostki zmierzających do ochrony jej prywatności, stanowiąc sui generis obronę konieczną przed naruszeniem prawa. Osoba pytana o informacje osobiste może ocenić, że pracodawca narusza jego dobra osobiste.

 

Jeśli w zakładzie pracy nie ma procedur regulujących odbieranie przesyłek sądowych, to ma Pani prawo odmowy podania dowodu osobistego. Dopiero gdy kwestie te zostaną formalnie uregulowane, będzie podstawa, aby żądać od Pani tych danych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl