.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kwalifikacje dyrektora szkoły

Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku „zarządzenie firmą”. Chcę ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły. Czy powinienem mieć ukończone studia w zakresie zarządzania oświatą? Czy moje kwalifikacje są wystarczające do ubiegania się na stanowisko dyrektora szkoły?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kwalifikacje dyrektora szkoły

Wymagania jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) „stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1)  ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  uzyskał:

 

  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

    – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektor;

 

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)  nie był karany karą dyscyplinarną, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy kandydat na stanowisko dyrektora szkoły może się legitymować ukończeniem studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania?

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia jednym z warunków, jakie musi spełnić osoba, aby można było jej powierzyć stanowisko dyrektora przedszkola, jest ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

W mojej opinii brzmienie tego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że kandydat na stanowisko dyrektora szkoły może się legitymować ukończeniem studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (przepis nie wymaga, aby studia wyższe lub studia podyplomowe były z zakresu zarządzania oświatą) albo ukończeniem kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Omawiany przepis nie wymaga, aby studia wyższe lub studia podyplomowe były z zakresu zarządzania oświatą, lecz jedynie z zakresu zarządzania.

Jakie wykształcenie jest wystarczające do objęcia stanowiska dyrektora szkoły?

W mojej opinii przepis dopuszcza praktycznie każdy rodzaj studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Jedynie kandydaci, którzy nie posiadają takiego wykształcenia, a tym samym kwalifikacji na stanowisko dyrektora szkoły, muszą ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Uważam, że gdyby minister właściwy do spraw oświaty i wychowania chciał w rozporządzeniu wprowadzić wymóg posiadania wykształcenia wyższego lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, to brzmienie przepisu byłoby inne. Tymczasem w rozporządzeniu użyto sformułowania jednoznacznie rozgraniczającego dwa rodzaje wymaganego wykształcenia. Podobne stanowisko w tej sprawie zajął również Pan Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacją Posła Jerzego Budnika z listopada 2007 r. w sprawie interpretacji tego przepisu.

 

Niestety zdarza się jednak, że organy prowadzące szkoły w sposób nieprawidłowy przyjmują, że kandydat powinien legitymować się wykształceniem wyższym lub studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania oświatą, uznając to za konieczne kwalifikacje dyrektora szkoły.

 

Wobec powyższego, w mojej opinii, Pana wykształcenie jest wystarczające, aby ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, ma Pan do tego kwalifikacje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu