.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po śmierci kredytobiorcy

• Opublikowano: 26-10-2022 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Chciałam złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej dotyczący wykreślenia hipoteki – kredyt hipoteczny został spłacony. Ten kredyt wzięliśmy wspólnie z mężem i oboje byliśmy wpisani do KW jako właściciele. Jeszcze w trakcie spłaty kredytu mąż zmarł i ja go spłacałam do końca. W kwicie mazalnym z banku wskazani są mąż i żona jak osoby, którym udzielono kredytu. Postępowanie spadkowe już się odbyło, jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym – spadkobiercami są żona i córka. Jednak nie zostało to jeszcze zgłoszone do ksiąg wieczystych. Czy wniosek o wykreślenie hipoteki może być złożony tylko przez żonę (kredytobiorcę i właścicielkę mieszania), czy powinno odbyć się to po wpisie spadkobierców do księgi wieczystej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po śmierci kredytobiorcy

Wpis do księgi wieczystej

Sprawa nie jest jednoznacznie oceniana przez sądy wieczystoksięgowe, które czasami na swoich stronach informując, np. obywateli o zasadach wpisów w księgach wieczystych, podają, iż wniosek o wykreślenie hipoteki muszą złożyć wszyscy wpisani właściciele. Jednym z przepisów podstawowych, normujących wpis do KW, jest art. 626(1) Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„Art. 6261. § 1. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić.

§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, że po złożeniu wniosku wnioskodawca bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w możliwości rozporządzania prawem albo w zdolności do czynności prawnych. (…).”

 

Wpis właściciela do księgi wieczystej

Wydaje się, iż w opiniowanej sprawie spadkobiercy wnioskodawcy mogą być uczestnikami postępowania, gdyż na ich rzecz ma być dokonany wpis (wykreślenie także jest wpisem). Ale z kolei w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28.11.2018 r. stwierdzono, że przedmiot następstwa prawnego nie obejmuje postępowania wieczystoksięgowego (sygn. III CZP 25/18). Jednakże są także poglądy, iż dotyczy to tylko postępowań wszczętych w chwili śmierci współwłaściciela.

 

Nie należy także zapominać, iż wpis właściciela w dz. II księgi wieczystej jest wpisem deklaratoryjnym, czyli zasadniczo własność nie powstaje z chwilą wpisu, tylko czynności prawnej lub, jak w opiniowanym przypadku, w momencie dziedziczenia praw z chwilą śmierci. I tak będzie, nawet gdy dotyczyć to będzie odrębnej własności lokalu, która jako wyjątek powstaje właśnie z chwilą wpisu, ale już po jej ustanowieniu, według zasad ogólnych. Skoro tak, to, moim zdaniem, powinno się uznać, iż wniosek mogą podpisać stwierdzeni spadkobiercy.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wpisanie spadkobierców do KW, praktyka banków

Można jednakże wskazać także, jaką często praktykę proponują banki i ją uznają w takich sytuacjach. Mianowicie spadkobiercy składają wniosek o wpis swojego prawa na podstawie spadkobrania, a następnie na tej podstawie składają drugi wniosek o wykreślenie hipoteki. Wtedy wniosek o wpis własności (tylko deklaratoryjny) ma pierwszeństwo rozpatrywania według wzmianki, a jako kolejny będzie rozpatrywany wniosek o wykreślenie hipoteki. Można bowiem składać kolejne wnioski o wpis i nie czekać na załatwienie poprzednich, czyli w tym przypadku na wpis nowych właścicieli. W uzasadnieniu tego drugiego należy podać, iż został już złożony wniosek o wpis właściciela po zmianach i podać numer wzmianki.

 

Kwit mazalny wystawiony na nowych właścicieli

Można także rozważyć w międzyczasie – po złożeniu wniosku o wpis właścicielski, kontakt z bankiem, aby na tej podstawie zmienił kwit mazalny na nowych właścicieli. Z mojego doświadczenia wynika, iż banki tak robią, ale trzeba zapytać w tym konkretnym. To rozwiązanie niejako stara się godzić wątpliwości w opiniowanym problemie. Na koniec dodam, że nie ma obowiązującego terminu, w jakim należałoby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Nieruchomość należy do Was i jak chcecie, możecie tolerować nieistniejące obciążenia w KW.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus siedem =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu