.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Prowadzenie przedszkola i innej działalności gospodarczej

Prowadzę przedszkole niepubliczne bez wpisu do CEiDG. Posługuję się swoim NIP-em przy odprowadzaniu podatków. Czy jako osoba fizyczna mogę dodatkowa założyć działalność gospodarczą z wpisem do CEiDG o innym profilu, np. gastronomicznym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prowadzenie przedszkola i innej działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności o dwóch profilach

Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, że jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jeden wpis do CEIDG i posiadać tylko jeden numer NIP. Jest to ogólna reguła i nie ma co do niej wyjątków. Nie przesądza to jednak o zakazie prowadzenia działalności w różnych branżach czy w różnych formach. Z uwagi jednak na fakt, że wniosek o wpis do CEIDG można złożyć raz to jedyną opcją, aby dany przedsiębiorca prowadził inną działalność niż ta, która jest pierwotnie objęta wpisem jest rozszerzanie wpisu do CEIDG poprzez dodawanie dodatkowych kodów PKD czy miejsc wykonywania działalności.

Prowadzenie niepublicznego przedszkola

Przenosząc to na grunt Pani sprawy, trzeba wskazać, że stosownie do art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, a więc osoba prowadząca takie niepubliczne przedszkole nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Prowadząc niepubliczne przedszkole, prowadzi Pani pozarolniczą działalność, ale wyłącznie w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rejestracja innej działalności

Ma Pani zatem prawo do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, bowiem jeszcze nigdy jej Pani nie uzyskała (na pewno nie w związku z prowadzeniem niepublicznego przedszkola, gdyż ono nie jest jednoosobową działalnością gospodarczą). Zdaje się także, że nie musi Pani występować dla tej działalności o nowy nr NIP czy REGON. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o NIP „podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw”. W myśl zaś art. 8c ust. 1 pkt 3 ustawy o NIP „naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku gdy podmiotowi został nadany NIP”. Powołane wyżej przepisy wskazują jednoznacznie, że nie jest prawnie dopuszczalne posiadanie przez podatnika dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

 

Skoro zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek to z powyższego wynika, że nie ma formalnych przeszkód, aby przedszkole utworzyła osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą i odwrotnie, aby osoba prowadzą przedszkole niepubliczne utworzyła jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązki rejestracyjne spoczywają bowiem na osobie zakładającej i prowadzącej przedszkole niepubliczne, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby, która je założyła a zatem fakt uzyskania odrębnego numeru REGON nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela podatnikiem. Oznacza to, że utworzone przedszkole nie podlega odrębnemu obowiązkowi ewidencyjnemu. Powyższe stanowiska wynika z pisma z dnia 10 listopada 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach 2461-IBPP1.4519.1.2016.1.KJ wydanego na gruncie problemu związanego z obowiązkami identyfikacyjnymi podatnika, który rozszerzył jednoosobową działalność gospodarczą poprzez utworzenie przedszkola, zatem odwrotnie niż u Pani. Niemniej uważam, że na zasadzie analogii trzeba stosować tę interpretację do Pani, bo wnioskowanie jest tożsame.

 

Jeśli jednak nie jest Pani przekonana z uwagi na niejasność przepisów i brak jakiś konkretnych wykładni w sytuacji takiej jak Pani, ma Pani prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w Pani sprawie do Dyrektora Izby Skarbowej. Wniosek kosztuje 40 zł. Organ ma 3 miesiące na wydanie odpowiedzi, a brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza słuszność Pani stanowiska. Zastosowanie się do wykładni organu po jej uzyskaniu nie może przynieść Pani nigdy żadnych negatywnych skutków, nawet gdy po czasie będą obowiązywać inne interpretacje czy przepisy, dlatego korzystanie z interpretacji indywidualnych jest bardzo korzystne dla obywateli.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu