.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie współwłaściciela udostępnienia do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 04.09.2021 • Zaktualizowane: 04.09.2021

Jestem właścicielem 2/3 udziału we współwłasności - to nieruchomość, w której mieszkam od urodzenia. 1/3 udziału posiada drugi współwłaściciel. Ostatnio zażądał udostępnienia do wyłącznego korzystania pomieszczeń w ramach swojego udziału. Czy to jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie współwłaściciela udostępnienia do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

W przypadku współwłasności istnieje możliwość wyznaczenia sposobu korzystania z rzeczy wspólnej. Co do zasady, zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego (K.c.) – każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Zatem ma prawo współwłaściciel oczekiwać, że będzie z rzeczy wspólnej korzystał. Oczywiście, że w przypadku nieruchomości mieszkalnej takie działania nie są łatwe i w tej sytuacji rozwiązaniem jest zniesienie współwłasności. Możliwe jest także podzielenie przedmiotu współwłasności do korzystania. Nie zmienia to charakteru własności. Nadal mamy do czynienia ze współwłasnością, nadal obowiązki i koszty obciążają współwłaścicieli zgodnie z udziałami, nie można stwierdzić, że jeden ze współwłaścicieli jest właścicielem jednej części nieruchomości, drugi drugiej części. To jest jedynie podział do korzystania z ustaleniem zazwyczaj reguł tego korzystania.

 

Podział wspólnej nieruchomości quoad usum

Czy żądanie współwłaściciela jest zgodne z prawe? Tak, właśnie z uwagi na możliwość korzystania przez każdego ze współwłaścicieli z całej nieruchomości oraz konieczność ustalenia takiego korzystania, by nie naruszało to korzystania i posiadania przez pozostałych współwłaścicieli. Podział wspólnej nieruchomości quoad usum możliwy jest jednak tylko na zasadzie zgody współwłaścicieli w formie umowy pomiędzy nimi lub w drodze rozstrzygnięcia sądu, jeśli zgody współwłaścicieli nie ma. Umowa quoad usum z reguły polega na dokonaniu podziału nieruchomości na części do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli i ustaleniu prawa do odrębnego pobierania z nich pożytków. Skutkiem takiego podziału każdy ze współwłaścicieli części wspólnej będzie mógł korzystać z wydzielonej części nieruchomości wspólnej samodzielnie, bez ingerencji i ograniczeń ze strony pozostałych współwłaścicieli. W praktyce umowy takie dotyczą najczęściej podziałów do korzystania z poszczególnych lokali przez współwłaścicieli nieruchomości budynkowych, wyodrębniania miejsc parkingowych w ramach nieruchomości wspólnej, wyodrębniania terenów na ogródki przydomowe.

 

Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej rzeczy na drodze sądowej

Jeśli nie dojdziecie Państwo do porozumienia w kwestii korzystania ze współwłasności, drugi ze współwłaścicieli ma prawo wystąpić do sądu z roszczeniem o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej rzeczy. Trzeba jednak przyznać, że takie rozwiązanie, które jest proponowane przez współwłaściciela, trudno uznać za racjonalne (aczkolwiek jest dopuszczalne), zwłaszcza w kontekście tego, że Pan zamieszkuje na nieruchomości od urodzenia, a współwłaściciel zapewne nie jest związany z nieruchomością w takim stopniu. Trudno przewidzieć tutaj rozstrzygnięcie sądu.

 

Aby uniknąć takiej sytuacji może warto rozważyć wystąpienie do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. W wyniku takiego postępowania sąd może przyznać całą nieruchomość Panu na własność, jednak z obowiązkiem spłaty drugiego współwłaściciela w wysokości wartości jego udziału w nieruchomości. Wówczas stanie się Pan jedynym właścicielem nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl