.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Definicja matki samotnie wychowującej dziecko

Autor: Marek Gola

Sprawa dotyczy definicji matki samotnie wychowującej dziecko. W trakcie trwania związku urodził się nasz syn. Z moim chłopakiem nie byliśmy w związku formalnym. Nie mieszkaliśmy razem. Podczas trwania związku mój chłopak, czyli ojciec dziecka, brał czynny udział w wychowywaniu. Po roku od narodzin rozstaliśmy się. Dziecko mieszka ze mną, z moim byłym chłopakiem, czyli ojcem dziecka, nie mamy uregulowanych stosunków prawnych co do odwiedzin i alimentów. W miarę możliwości ustalaliśmy to sami. W miedzy czasie ojciec dziecka poznał inną kobietę, z którą ma już inne dziecko, i nie interesuję się już moim synem tak jak dawniej. Generalnie można powiedzieć, że dziecko jest codziennie przez 24 godziny na dobę pod moją opieką, ze strony ojca nie mogę liczyć na pomoc przy chorym dziecku, czy na pomoc, kiedy mam coś pilnego do załatwienia, ze wszystkim muszę radzić sobie sama. Jeśli ojciec odwiedzi syna, to dwa razy w miesiącu u mnie w domu. Moje pytanie brzmi: czy w takim razie z opisanej sytuacji zaliczam się do grona osób, które samotnie wychowują dziecko? Proszę podać definicję matki samotnie wychowującej dziecko.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicja matki samotnie wychowującej dziecko

Dowody na samotne wychowywanie dziecka

W chwili obecnej musi mieć Pani świadomość, że potrzebne byłoby wykazanie, że opisany przez Panią stan faktyczny polega na prawdzie, a to z kolei prócz Pani twierdzeń wymaga dowodów. Zachodzi zatem pytanie, czy jest Pani w stanie powyższe, wykazać, czy też nie. W mojej ocenie można Panią zakwalifikować jako osobę samotnie wychowującą dziecko, ale dobrze byłoby, gdyby Pani posiadała dowody na zachowanie ojca dziecka, tj. jego znikome, a w zasadzie żadne zainteresowanie dzieckiem, po drugie brak realizowania przez niego prawa do kontaktów, a po trzecie obawiam się, że bez wszczęcia postępowania o ograniczenie ojcu władzy rodzicielskiej, względnie o jej pozbawienie, trudno Pani będzie wykazać, że tak w rzeczywistości jest.

Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko

Wyjaśnić dalej należy, że z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby) zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do statusu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik), jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.

 

Jest to więc taka osoba, która stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka, bez udziału (wsparcia) drugiej osoby. Jednocześnie przepisy te nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy przez cały rok był on osobą samotnie wychowującą dziecko.

 

Wystarczające jest zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a nie trwał przez cały rok. W rezultacie – w jego ocenie – nie można przyjąć, że któregokolwiek z rodziców można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, że któremukolwiek z nich przysługuje prawo preferencyjnego rozliczenia, jako osobie samotnie wychowującej dziecko. Preferencja ta uzależniona jest bowiem nie tylko od stanu cywilnego, ale przede wszystkim od faktycznego, samotnego wychowywania dziecka, rozumianego jako kształtowanie jego osobowości, samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych i umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu oraz systemu wartości i postaw emocjonalnych. Z tego, co Pani pisze, najważniejsze jest, że ojciec nie jest zaangażowany w proces wychowawczy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl