Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie VAT przy refakturowaniu czynszu i opłaty za prąd

Autor: Rafał Styczyński • Opublikowane: 29.06.2011

Wynajmuję mieszkanie na biuro. Mam podpisaną umowę z najemcą, zgodnie z którą poza opłatą za najem ponosi on też koszty czynszu i opłatę za prąd. Jestem czynnym podatnikiem VAT, więc muszę wystawiać faktury. Do kwoty opłaty za wynajem doliczam VAT w wysokości 23%. Jak powinienem traktować w tej kwestii opłatę za mieszkanie i energię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej opinii w opisanej sytuacji refakturowanie czynszu należy opodatkować. Przy refakturowaniu należy przepisać kwoty i stawki wykazane w fakturze pierwotnej. Podatek naliczony podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, w przypadku usług za media jest to termin płatności lub jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

 

Z refakturowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy umowa łącząca strony, np. umowa najmu, przewiduje ten sposób wzajemnych rozliczeń. Zasadą jest, że przy refakturowaniu usług nie dolicza się żadnej marży. Refaktura jest w istocie odzwierciedleniem faktury pierwotnej i, co do zasady, wystawiający ją podatnik powinien zastosować tę samą stawkę podatku, która widnieje na fakturze pierwotnej, również w przypadku gdy przedmiotem działalności podatnika nie jest świadczenie danych usług, np. dostawy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i innych.

 

Najistotniejsze cechy, które charakteryzują czynność refakturowania:

 

  1. przedmiotem refakturowania powinny być tylko usługi,
  2. w umowie między kontrahentami uzgodniono odrębne rozliczanie (refakturowanie) określonych usług, jak np. kosztów energii czy usług telekomunikacyjnych, które zafakturowane zostały na wynajmującego, a powinny obciążyć najemcę,
  3. z refakturowanej usługi korzystał odbiorca finalny, natomiast podmiot, na którego wystawiona została faktura pierwotna, nie korzystał z usługi wcale albo korzystał z niej jedynie częściowo,
  4. odsprzedaż usługi dokonana jest po cenie jej zakupu, bez doliczania marży przez refakturującego,
  5. podmiot, który dokonuje refakturowania, wystawia na rzecz nabywcy fakturę, z uwzględnieniem stawki VAT wynikającej z faktury pierwotnej.

 

Większość organów skarbowych uznaje, że czynsz tak jak podatki (np. od nieruchomości) obciążają jedynie podatnika i nie mogą być odsprzedawane. Jeżeli zatem ciężar powyższych opłat przenoszony jest na osobę trzecią (np. na najemcę), to ich wartość podlega opodatkowaniu. Podobne stanowisko zaprezentował m.in. naczelnik lubelskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 15.05.2007 r., sygn. akt PP-443/31/2007, w którym możemy przeczytać:

 

„W wyroku NSA z dnia 11.12.2003 r. sygn. akt SA/Bd 2820/03 orzeczono: »Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ma charakter majątkowy i ciąży na właścicielu nieruchomości. Refundacja wydatku ściśle związanego z przedmiotem najmu, mającego niewątpliwie wpływ na ustalenie warunków najmu w zakresie kalkulacji czynszu powinna także być opodatkowana stawką podatku właściwą dla samego czynszu, tj. 22%«.

 

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym organ podatkowy stwierdza, że podatek od nieruchomości, będąc należnością ściśle związaną z samą usługą najmu, bezsprzecznie stanowi element cenotwórczy, decydujący o kosztach jej realizacji i jako opłata należna z tytułu wykonania tej usługi jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiąc tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%”.

 

Co prawda wskazana interpretacja dotyczy podatków, jednak w drodze analogii ma również zastosowanie do refakturowania kosztów czynszu.

 

Natomiast w przypadku refakturowania usług dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności, ale wynikającego z umowy o refakturowanie, czyli zamieszczonego na refakturze.

 

Takie stanowisko zajmują także organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2009 r., sygn. akt IPPP1-443-1836/08-5/JL.

 

Należy przy tym zauważyć, że refakturujący nie ma obowiązku określenia w umowie i w refakturze tego samego terminu płatności, który został określony przez zakład telekomunikacji, zakład energetyczny czy przedsiębiorstwo wodociągowe.

 

Prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur pierwotnych u refakturującego powstaje na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT) i jest niezależne od momentu wykazania VAT należnego od refakturowanej usługi.

 

W mojej opinii z uwagi na fakt, iż mieszkanie wynajmowane jest na cele związane z działalnością gospodarczą należy refakturowanie czynszu obciążyć podatkiem VAT.

 

Faktura z energetyki powinna być potraktowana jak zwykła faktura, a podatek z niej wynikający powinien zostać odliczony. Natomiast z wystawionej na rzecz wynajmującego faktury (refaktury) podatek VAT podlega ujęciu jako należny. Dla użytkownika wynajmowanego lokalu będzie on stanowił podstawę do odliczenia podatku VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »