.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Bankructwo przyczyną zakończenia najmu lokalu użytkowego

• Opublikowano: 31-05-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Czy jest możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego (treść do wglądu), ponieważ nasza firma została zawieszona lub na potrzeby rozwiązania tej umowy zostanie całkowicie zlikwidowana? Powodem likwidacji jest bankructwo i niewypłacalność. Niestety, zbyt duże koszty związane z przygotowaniem lokalu doprowadziły do problemów finansowych, jak i późniejsze problemy z odpływem klientów. Musieliśmy zamknąć lokal po 5 miesiącach. O trudnej sytuacji firmy informowaliśmy właściciela lokalu już w 3 miesiącu od otwarcia i prosiliśmy o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale odwlekał sprawę. Dopiero w ubiegłym tygodniu stwierdził, że wyrazi zgodę na rozwiązanie najmu, ale tylko i wyłącznie, jeżeli znajdziemy kogoś na nasze miejsce. W remont włożyliśmy 150 tys. zł i wiemy, że to straciliśmy, wpłaciliśmy kaucję w wysokości 10 tys. zł i obawiamy się, że właściciel zrobi wszystko, żeby nie oddać tych pieniędzy. Jak temu zapobiec? Ponadto chcielibyśmy wiedzieć, co możemy „wyciągnąć” z lokalu, ponieważ zostało zamontowanych kilka bardzo drogi rzeczy, które można zdemontować. Jakie mamy możliwości działania, aby zakończyć ten najem jak najszybciej i z jak najmniejszą dla nas stratą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Bankructwo przyczyną zakończenia najmu lokalu użytkowego

Najem na czas określony – jak rozwiązać umowę przed czasem?

Umowa najmu, która łączy Państwa z właścicielem lokalu, została zawarta na czas oznaczony i nie przewiduje wcześniejszej możliwości jej wypowiedzenia przez najemcę. Wyjątkiem jest jej rozwiązanie za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co, jak rozumiem, Państwa nie satysfakcjonuje. Jedyną więc możliwością jest próba powołania się na regułę rebus sic stantibus i nagłe pogorszenie sytuacji firmy.

 

Zgodnie bowiem z art. 3571 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

 

Nadzwyczajna zmiana stosunków i jej wpływ na zobowiązanie

Według powszechnego stanowiska, ze względu na wyjątkowy charakter (klauzula rebus sic stantibus wprowadza wyjątek od zasady nakazującej wykonywać zobowiązania zgodnie z ich pierwotną treścią – art. 354 § 1 in principio K.c.), art. 3571 K.c. powinien być interpretowany ściśle. Jego zastosowanie ogranicza się do stosunków kontraktowych. Przesłanką jest bowiem to, że nadzwyczajna zmiana okoliczności doprowadziła do skutków, których strony „nie przewidywały przy zawarciu umowy” (tak m.in. Radwański, Olejniczak, Zobowiązania, 2012, s. 301; A. Malarewicz, Wpływ zmiany stosunków, cz. 2, s. 588; M. Mataczyński, M. Saczywko, w: Gutowski, Komentarz, t. I, art. 3571, s. 1266, Nb 5).

 

W takiej sytuacji mogli się Państwo znaleźć, albowiem nikt nie przewidział wprowadzenia np. stanu epidemii i niedogodności z tym związanych. Przypuszczam, że Państwa firma mogła ucierpieć z tego powodu, a co za tym idzie – uległa znacznemu pogorszeniu jej sytuacja finansowa.

 

Przesłankami zastosowania art. 3571 K.c. są:

 

  1. nadzwyczajna zmiana stosunków;
  2. nadmierna trudność w spełnieniu świadczenia lub groźba rażącej straty dla jednej ze stron;
  3. związek przyczynowy między zmianą stosunków a utrudnieniami w wykonaniu zobowiązania czy groźbą straty;
  4. nieprzewidzenie przez strony przy zawieraniu umowy wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania (red. Osajda, Legalis 2020).

 

Artykuł 3571 K.c. wymaga, by wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków zaistniała nadmierna trudność w spełnieniu świadczenia lub groźba rażącej straty. Wydaję się, że w mogło do tego dojść w przypadku Państwa firmy.

 

Z uwagi na powyższe, w oparciu o obecne okoliczności istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu o zmianę umowy w powyższym zakresie, a także, co, Państwa interesuje najbardziej, jej rozwiązanie – tak aby każda ze stron nie poniosła negatywnych konsekwencji niniejszego stanu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot kaucji, zwrot nakładów, ulepszeń

W przypadku takiego rozwiązania umowy kaucja jak najbardziej powinna być zwrócona – chyba że istnieją zaległości w zapłacie lub zniszczenia w nieruchomości. Jak wiadomo, wszelkie sprawy kierowane do sądu związane są z okresem oczekiwania, a także kosztem. Dlatego w pierwszej kolejności proponuję Panu porozumieć się wynajmującym, powołać się na niniejszą regulację i poprosić o polubowne zakończenie umowy – bez nakładania dodatkowych kosztów.

 

W zakresie natomiast pytania dotyczącego usunięcia nakładów związanych z remontem, podaję, iż niniejsze reguluje § 11 ust. 7 – wszelkie ulepszenia oprócz klimatyzacji i ruchomości powinny więc pozostać w lokalu. Zapis jednak jest nieostry, albowiem dotyczy ulepszeń „które znajdowały się w lokalu w ostatnich dniach”, dlatego jeżeli usuną Państwo sufit np. miesiąc przed ustaniem umowy, to nie możemy mówić o ulepszeniach, które istniały w ostatnich dniach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu