.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podniesienie działki położonej na terenie zalewowym

Mam działkę na terenie zalewowym, gdzie jest szczególne zagrożenie powodzią. Jest to działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo rekreacji indywidualnej. Chce podnieść cały teren działki o kilkadziesiąt cm, w najniższym punkcie o 1 metr. Czy potrzebuję pozwolenia, by takie podwyższenie wykonać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podniesienie działki położonej na terenie zalewowym

Podnoszenie gruntu na działce

Niestety nie można dowolnie podnosić gruntu na swojej działce z uwagi na ewentualne konsekwencje dla innych osób – właścicieli sąsiednich działek.

 

Skoro podniesienie poziomu działki nie będzie związane z żadnymi pracami budowlanymi, tj. nie będzie Pani w tym celu wykonywać żadnego obiektu budowlanego, a jedynie podnosić poziom działki poprzez dosypanie ziemi, to zastosowanie znajdzie ustawa Prawo wodne. Zgodnie z nią każda modyfikacja ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, która ma wpływ na warunki przepływu wód, np. zalewanie terenów sąsiednich, zmiana kierunku przepływu wody w rzece, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na podniesienie działki

Jeśli zatem podniesienie poziomu gruntu na działce spowoduje zmianę warunku (kierunków) przepływu wód, to zgodnie z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne musi Pani wystąpić o pozwolenie wodnoprawne. Wykluczam obowiązek występowania o pozwolenie na mocy art. 389 pkt 7, tj. z uwagi na regulację wód, jako że regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku ustawy Prawo wodne. Przez melioracje wodne rozumie się regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami. Odpowiednie doprowadzanie wody wpływa na zwiększenie przydatności rolniczej pól i łąk, tworzą się lepsze warunki do hodowli zwierząt. Regulacja stosunków wodnych w innych celach np. budowlanych, zabezpieczenia budynków przed podtopieniem i wilgocią nie stanowi melioracji. Pani nie ma działki rolnej stąd wykluczenie. Zatem jedyna podstawa do art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne, o ile Pani prace będą związane z zmianą ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód. Skoro podniesienie ma na celu nie doprowadzić do zalewania, to istnieje ryzyko, że do zmiany dojdzie, i wówczas musi Pani wystąpić o pozwolenie.

 

Nadto, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane zawsze, jeśli na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią planuje się lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych (np. stawianie domów/domków, itp.) – art. 390 ust. 1 pkt 1 litera b.

 

Za tym, że pozwolenie jest wymagane, przemawia także to, że zgodnie z ustawą Prawo wodne nie wymaga zgłoszenia wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi. Skoro zatem powodzi nie ma, a prace zabezpieczające są wykonywane (przez zalaniem powodzią), to stąd wniosek, że wówczas pozwolenie jest wymagane.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kontakt z nadzorem wodnym

Jeśli jednak w danej sytuacji właściciel działki ma problem w określeniu, czy występować o pozwolenie wodnoprawne, to zanim podejmie Pani przygotowania do tego i rozpocznie zbieranie dokumentacji bardzo zachęcam do skontaktowania się nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca Pani działki.

 

Czynię to zawsze w imieniu moich klientów i od razu opisuję, jakie ja mam stanowisko w sprawie, pytając na końcu nadzór, czy je podziela, czy też ma inne, a jeśli inne – to jakie. Wówczas to pozna Pani ich opinię i będzie miała pewność, że w przypadku kontroli postąpiła zgodnie z wykładnią prawa przez właściwy dla Pani nadzór.

 

W mojej opinii potrzebuje Pani pozwolenia wodnoprawnego, chcąc podnieść działkę poprzez dosypanie ziemi (bez urządzeń) mocą art. 389 pkt 8 i 390 ust. 1 pkt 1 litera b. Być może jednak opinia nadzoru wodnego będzie dla Pani korzystniejsza, mówiąc inaczej – może bardziej liberalnie wykładają prawo.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu