.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konieczność zamurowania okien w starym budynku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.10.2021 • Zaktualizowane: 12.10.2021

Chcemy zrobić nadbudowę istniejącego parterowego budynku. Projektant poinformował nas, że mamy zamurować okna od strony sąsiada w tej starej części budynku. Proszę o informację, czy rzeczywiście musimy to zrobić? Budynek jest z 1938 roku, kiedy przepisy były inne (na podstawie rozporządzenia z dnia 16.02.1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli w brzmieniu ustawy z dnia 14.07.1936 r.), projekt technicznie zbadano i zatwierdzono. Problem w tym, że budynek jest w odległości 3,4 m od granicy działki i tak też został zatwierdzony z oknami od strony wówczas pustej działki. Sąsiadom, którzy wybudowali się dopiero 15 lat temu, ten fakt nie przeszkadza, a nawet wyrażą na te okna zgodę, jeżeli będzie trzeba. Mam stare rysunki, zatwierdzone, pozwolenie na budowę i zaświadczenie odbioru budowy w stanie gotowym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konieczność zamurowania okien w starym budynku

Zmiany w istniejącym budynku

Żaden przepis nie wymaga dostosowywania istniejącego budynku do przepisów. Póki nic Pani z tym budynkiem nie robi.

 

Jakiekolwiek roboty polegające na rozbudowie, przebudowie czy zmianie sposobu użytkowania wymagają, aby budynek po skończeniu ww. robót odpowiadał obecnie obowiązującym przepisom – m.in. ppoż., a także odległości budynku od granicy działki w przypadku znajdujących się tam okien.

 

Zgoda sąsiadów nie ma tu żadnego znaczenia. Decyduje bowiem o tym szereg okoliczności.

 

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym, lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Okna w ścianie budynku i konieczność ich zamurowania

Zgodnie z przepisami budynek, co do zasady, musi znajdować się od granicy z sąsiednią działką w odległości:

 

  • 4 m – gdy w ścianie skierowanej w stronę sąsiada są otwory okienne lub drzwiowe;
  • 3 m – gdy w ścianie tej nie ma otworów.

 

Co do zasady więc – nie może być otworów w ścianie budynku stojącego mniej niż 4 m od granicy działki.


„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość”.

 

Nadal oznacza to brak możliwości sytuowania okna w tej ścianie.

 

„§ 272. 1. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1–7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu – budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2, (…)

– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo–rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
W treści ekspertyzy określone zostaną rozwiązania zastępcze zapewniające zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji i terenów sąsiednich”.

Reasumując – w mojej opinii, na podstawie przedstawionego opisu nie będzie możliwości pozostawienia okien w ścianie tego budynku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl