.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opóźnienie w realizacji zamówienia przez sklep a zwrot zaliczki

Przed 10 tygodniami zamówiłem w sklepie budowlanym dachówkę ceramiczną na kwotę 35 tys. zł. Wpłaciłem 15 tys. w ramach faktury zaliczkowej i sprzedawca powiedział, że dachówka ma być za 2 miesiące. Teraz poinformowano mnie, że dachówka dopiero będzie produkowana przez producenta za około miesiąc. Powiedziałem sprzedawcy, że nie chcę już tej dachówki, bo znalazłem inną, dostępną taniej i od ręki, ale sprzedawca nie chce oddać zaliczki. Twierdzi, że już zamówił dachówkę i muszę zapłacić za całość. Co mogę zrobić w tej sytuacji żeby odzyskać zaliczkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opóźnienie w realizacji zamówienia przez sklep a zwrot zaliczki

Umowa sprzedaży, zaliczka – obowiązki stron

Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą. Pan zobowiązuje się do zapłaty, zaś sprzedawca do sprzedaży w terminie umówionym. Zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

 

Zwłoka, zawinione opóźnienie

Zwłoka to jednak zawinione opóźnienie, czyli niedotrzymanie terminu z przyczyn, za które sprzedający ponosi odpowiedzialność (art. 476 K.c.). Skoro to z winy producenta termin nie został dotrzymany, to nie ma Pan prawa do wyznaczenia terminu z zagrożeniem odstąpienia od umowy i żądaniem zwrotu zaliczki.

 

Jeśli zatem odstąpi Pan od umowy z przyczyn, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, to faktycznie nie ma Pan prawa żądać zwrotu zaliczki. Nadto, skoro zamówienie zostało złożone do producenta i jest zgodnie z Pana zamówieniem produkowane, tyle że z opóźnieniem, ale któremu nie zawinił sprzedawca, to jest Pan zobowiązany zapłacić za towar.

 

Kto zawinił – sprzedawca czy producent?

Być może jednak to nie producent jest w opóźnieniu, ale sprzedawca, np. za późno złożył zamówienie u producenta i stąd wynika niedotrzymanie terminu zamówienia. Gdyby tak było, mógłby Pan skorzystać z art. 491 § 1 K.c. i żądać zwrotu zaliczki. Jest to jedyna taka sytuacja.

 

Proszę zatem wezwać sprzedawcę do wykazania, że złożył o czasie zamówienie do producenta i zażądać dowodów na to, że to producent jest w opóźnieniu (np. mail od producenta do sprzedawcy) pod rygorem skorzystania z art. 491 § 1 K.c. Jeśli sprzedający nie dostarczy Panu takich dowodów, wtedy proszę wyznaczyć termin na realizację zamówienia np. do końca miesiąca (2 tygodnie), jeśli do tego dnia zamówienie nie przyjdzie, może Pan złożyć oświadczenie o odstąpieniu z uwagi na 491 § 1 K.c., domagając się zwrotu zaliczki w terminie np. 3 dni od odstąpienia i podając numer konta z zagrożeniem wystąpienia do sądu cywilnego o zwrot zaliczki i odsetki za opóźnienie oraz odszkodowanie za zwłokę w realizacji umowy. Ewentualnie proszę oświadczyć, że jest Pan skłonny do ugody i akceptacji późniejszego terminu, ale wyłącznie jeśli zostanie obniżona cena i wskazać, do jakiej kwoty. Niestety innej opcji nie ma.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl