Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewystawienie zagrożenia oceną niedostateczną

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.09.2018

Jestem matką ucznia kl. II gimnazjum. Chodzi o brak wystawienia zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu w dniu spotkania z rodzicami na zebraniu miesiąc przed radą pedagogiczną. Uczeń na I semestr miał ocenę pozytywną. W dniu zebrania 22.05 oceny jego również nie wskazywały na to, że będzie zagrożony. Napisałam do nauczycielki o braku propozycji oceny. Wystawiła ją dopiero 30.05 (przed długim weekendem) i było to 1/2. Po weekendzie nie pozwoliła na poprawę żadnego sprawdzianu, a w dniu 7.06 wystawiła ocenę roczną 1. Byłam u niej dnia 8.06, aby porozmawiać. Zaparła się, że nie będzie go pytać i już. Co robić? Zgodnie że statutem szkoły rodzice muszą być poinformowani o ocenach na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej. Rada będzie 12.06.

Marta Handzlik-Rosuł

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 44g ustawy z dnia 7 września 2004 r. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Niedopełnienie obowiązku poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania lub brak dowodu, że taką informację rodzice uzyskali może być przesłanką do zgłoszenia przez nich do dyrektora szkoły zastrzeżenia w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Jeżeli dyrektor uzna zastrzeżenia za zasadne, roczne oceny klasyfikacyjne ustali powołana przez niego komisja:

 

  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania.

 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny (§ 19 ust. 6 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Niewystawienie zagrożenia oceną niedostateczną

 

Zgodnie z art. 44m „począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć”.

 

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to jest zobowiązany do powołania komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Natomiast jeżeli dyrektor szkoły uzna, że uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to uczeń pozostaje z oceną ustaloną podczas egzaminu poprawkowego. O swoim rozstrzygnięciu o zgłoszonym zastrzeżeniu dyrektor szkoły powiadamia ucznia lub jego rodziców na piśmie. 

 

Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora szkoły, mogą wystąpić do kuratora oświaty o zbadanie zaistniałej sytuacji.

 

Jest to właściwie jedyne możliwe rozwiązanie, bowiem przepisy prawa nie regulują sytuacji, w której rodziców nie powiadomiono skutecznie o zagrożeniu oceną niedostateczną. Pierwszym krokiem jest więc zgłoszenie zastrzeżeń w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i wnioskowanie o egzamin poprawkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty roboc

Dodatkowe obowiązki narzucone nauczycielowi niezwiązane z wykonywanym zawodem

Pracuję w szkole jako pedagog i nauczyciel języka francuskiego. Mam 20 godzin pensum tygodniowo, jednak mój rzeczywisty czas pracy wynosi nawet 34 godziny. Dyrektor narzuca mi dodatkowe obowiązki niezwiązane z wykonywanym zawodem, które muszę wykonywać – oczywiście bezpłatnie. Czy mo

Sytuacja nauczyciela po zamknięciu gimnazjum

Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, to mój 35. rok „przy tablicy”. Od września 2017 roku moje gimnazjum zostanie wchłonięte przez szkołę podstawową. Niestety, dla wielu z nas nie będzie godzin. Bedą zwolnienia. W styczniu tego roku ukończyłam 56 lat, w świetle nowego p
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »