.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Nasze stowarzyszenie powstało 14 lutego 2014 roku, na pierwszym spotkaniu został powołany zarząd stowarzyszenia oraz przyjęty statut. Wpis do KRS-u nastąpił 9 czerwca 2014 r . Zarząd wybierany jest na 4 lata. Od kiedy liczona jest kadencja zarządu: czy od daty powołania w lutym, czy od daty wpisu do KRS-u? Jeżeli kadencja liczona jest od lutego to czy uchwały i tym podobne dokumenty uchwalone po 14 lutym 2018 roku są ważne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Sposób wykonywania reprezentacji, liczebność i okres trwania kadencji zarządu stowarzyszenia

Celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo o stowarzyszeniach stanowi w art. 8, że stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

 

Jednym z obligatoryjnych organów stowarzyszenia jest zarząd, na którym z mocy ustawy, jak również statutu, spoczywają różne obowiązki, w szczególności złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, a także z protokołem z wyboru władz stowarzyszenia – art. 12, a także obowiązek zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie statutu – art. 21.

 

Szczegółowe kompetencje zarządu, jego skład oraz okres kadencji powinny być uregulowane w statucie stowarzyszenia, bowiem ustawa nie zawiera stosownych zapisów, poza niektórymi obowiązkami na nim ciążącymi. Sposób wykonywania reprezentacji, liczebność zarządu, jak i okres trwania kadencji określone być muszą w statucie, przy czym statut może różnicować status członków zarządu.

 

Mając na uwadze przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, odnoszące się do stowarzyszeń, to zgodnie z art. 53a podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38 (dane podlegające wpisowi w oddziale 1 rejestru przedsiębiorców), 39 (dane dotyczące reprezentacji), 43 (dane związane z kuratorem), 44 (dotyczące likwidacji, zmian w spółce), 52 (dane dotyczące rejestracji stowarzyszenia) i 53 (dot. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kadencja organu uprawnionego do reprezentacji

Jeżeli chodzi o reprezentację, to należy wskazać oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a także zgłaszać zmiany tych danych.

 

Zmiany, zgodnie z art. 22 ustawy o KRS-ie, należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty wydarzenia, które powoduje konieczność zgłoszenia zmiany.

 

Kadencja organu uprawnionego do reprezentacji nie ma związku z wpisem do KRS-u, bowiem wpis do KRS-u osób wchodzących w skład zarządu ma tylko i wyłącznie charakter deklaratoryjny (postanowienie sądu rejestrowego stwierdza jedynie fakt powołania zarządu czy powołania danej osoby w skład zarządu, które jest ważne od momentu jego powołania).

 

Członek zarządu jeszcze przed wpisem ma prawo, legitymując się odpisem uchwały zgromadzenia wspólników, skutecznie występować w imieniu spółki przed urzędami, w postępowaniach sądowych, zawierać umowy i wykonywać inne czynności prawne. Od chwili powołania zarządu liczy się czas trwania jego kadencji.

Powoływanie i odwoływanie członków zarządu stowarzyszenia

Status prawny członka zarządu spółki określają ustawa (choć szczątkowo) oraz statut stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia jest powoływany i odwoływany przez walne zgromadzenie. Oznacza to, że takie powołanie jest skuteczne w stosunkach wewnętrznych spółki, a wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny.

 

Jeśli więc szczególny przepis prawa nie wskazuje jednoznacznie, że dana czynność jest skuteczna prawnie dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, to taki wpis będzie wpisem deklaratoryjnym – skutecznym od momentu podjęcia przez właściwy organ stosownej uchwały powołującej zarząd  i tak też należy liczyć kadencję organu.

 

Następna treść pytania jest niezrozumiała, wszystko zależy od tego, czy zmiany podlegające obowiązkowi zgłoszenia do KRS-u zostały zgłoszone. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu