Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 14.09.2018

Nasze stowarzyszenie powstało 14 lutego 2014 roku, na pierwszym spotkaniu został powołany zarząd stowarzyszenia oraz przyjęty statut. Wpis do KRS-u nastąpił 9 czerwca 2014 r . Zarząd wybierany jest na 4 lata. Od kiedy liczona jest kadencja zarządu: czy od daty powołania w lutym, czy od daty wpisu do KRS-u? Jeżeli kadencja liczona jest od lutego to czy uchwały i tym podobne dokumenty uchwalone po 14 lutym 2018 roku są ważne?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy odwołać się do przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawo o stowarzyszeniach stanowi w art. 8, że stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

 

Jednym z obligatoryjnych organów stowarzyszenia jest zarząd, na którym z mocy ustawy, jak również statutu, spoczywają różne obowiązki, w szczególności złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, a także z protokołem z wyboru władz stowarzyszenia – art. 12, a także obowiązek zawiadomienia sądu rejestrowego o zmianie statutu – art. 21.

 

Szczegółowe kompetencje zarządu, jego skład oraz okres kadencji powinny być uregulowane w statucie stowarzyszenia, bowiem ustawa nie zawiera stosownych zapisów, poza niektórymi obowiązkami na nim ciążącymi. Sposób wykonywania reprezentacji, liczebność zarządu, jak i okres trwania kadencji określone być muszą w statucie, przy czym statut może różnicować status członków zarządu.

 

Mając na uwadze przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, odnoszące się do stowarzyszeń, to zgodnie z art. 53a podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38 (dane podlegające wpisowi w oddziale 1 rejestru przedsiębiorców), 39 (dane dotyczące reprezentacji), 43 (dane związane z kuratorem), 44 (dotyczące likwidacji, zmian w spółce), 52 (dane dotyczące rejestracji stowarzyszenia) i 53 (dot. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli chodzi o reprezentację, to należy wskazać oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a także zgłaszać zmiany tych danych.

 

Zmiany, zgodnie z art. 22 ustawy o KRS-ie, należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty wydarzenia, które powoduje konieczność zgłoszenia zmiany.

 

Kadencja organu uprawnionego do reprezentacji nie ma związku z wpisem do KRS-u, bowiem wpis do KRS-u osób wchodzących w skład zarządu ma tylko i wyłącznie charakter deklaratoryjny (postanowienie sądu rejestrowego stwierdza jedynie fakt powołania zarządu czy powołania danej osoby w skład zarządu, które jest ważne od momentu jego powołania).

 

Członek zarządu jeszcze przed wpisem ma prawo, legitymując się odpisem uchwały zgromadzenia wspólników, skutecznie występować w imieniu spółki przed urzędami, w postępowaniach sądowych, zawierać umowy i wykonywać inne czynności prawne. Od chwili powołania zarządu liczy się czas trwania jego kadencji.

 

Status prawny członka zarządu spółki określają ustawa (choć szczątkowo) oraz statut stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia jest powoływany i odwoływany przez walne zgromadzenie. Oznacza to, że takie powołanie jest skuteczne w stosunkach wewnętrznych spółki, a wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny.

 

Jeśli więc szczególny przepis prawa nie wskazuje jednoznacznie, że dana czynność jest skuteczna prawnie dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, to taki wpis będzie wpisem deklaratoryjnym – skutecznym od momentu podjęcia przez właściwy organ stosownej uchwały powołującej zarząd  i tak też należy liczyć kadencję organu.

 

Następna treść pytania jest niezrozumiała, wszystko zależy od tego, czy zmiany podlegające obowiązkowi zgłoszenia do KRS-u zostały zgłoszone. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Jakie opłaty i podatki płaci fundacja?

Zamierzam założyć fundację, przekażę na nią działkę, natomiast zaprzyjaźniona firma – dom, który na tej działce postawi. Będzie to siedziba fundacji i miejsce spotkań. Moje pytanie: czy fundacja będzie musiała zapłacić jakieś podatki (dochodowy, od darowizny) w związku z uzyskaniem działki i budynku? Czy lepiej przekazać te nieruchomości po zarejestrowaniu fundacji? Z jakimi opłatami i podatkami związana jest działalność fundacji?

Składanie sprawozdań finansowych niedziałającego stowarzyszenia

Jestem prezesem stowarzyszenia od lat niedziałającego, ale niewyrejestrowanego z KRS. Do chwili obecnej każdego roku wysyłałam CIT 8 wyzerowany, ponieważ już od co najmniej 10 lat nie ma żadnych wpływów ani wydatków. Nigdy nie składałam sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Nagle dostałam wezwanie do złożenia takiego sprawozdania z 2016 rok. Nie wiem, czy oni mogą domagać się poprzednich sprawozdań i czy mam wykazać w tym sprawozdaniu za 2016 stan konta, w którym z roku na rok zmieniały się tylko odsetki. Stowarzyszenie założono w 2002 roku. Czy obowiązek złożenia sprawozdania może się przedawnić i od jakiego czasu? Chodzi o niewielkie pieniądze, obecny stan konta i subkonta wynosi nie całe 2 tys. zł. Obroty to były darowizny i całość wpływów od założenia nie przekraczała 10 tys. zł.

Prowadzenie uczniowskiego klubu sportowego

Prowadzę uczniowski klub sportowy działający na podstawie art. 4 ustawy o sporcie, tj. wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę. Walne zebranie członków podjęło uchwałę o wszczęciu likwidacji oraz wyznaczono likwidatorów, którzy zawiadomili starostę o wszczęciu likwidacji. Likwidacji na razie nie zakończono. Statut klubu nie przewiduje takiego rozwiązania jak uchylenie likwidacji, tj. podjęcie decyzji o dalszym normalnym działaniu klubu. Czy walne zebranie członków może teraz podjąć decyzję o uchyleniu likwidacji? Np. na zasadzie domniemania kompetencji walnego zebrania – art. 11 ustawy Prawo o stowarzyszeniach? Chodzi o uchylenie likwidacji, podobnie jak to jest przewidziane dla spółek handlowych.

Zebranie nadzwyczajne stowarzyszenia w celu wyboru prezesa

Złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia prawnego na zarządzie. Jak szybko musi zarząd zwołać zebranie nadzwyczajne stowarzyszenia w celu wyboru prezesa, któremu należy przekazać dokumentację, którą prowadziłem dotychczas osobiście?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »