Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem kontraktowym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.02.2019

Muszę rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym. Zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy przez 4 lata, później dostał pismo zgodę na ograniczenie etatu z art. 22, obecnie pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takim stanie akt osobowych przejęłam stanowisko kadrowej i proszę o pomoc i poradę, z jakiego artykułu zwolnić opisanego nauczyciela oraz czy należy się odprawa? Jesteśmy placówką feryjną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2”.

 

Z powyższego wynika, że ograniczenie etatu na podstawie art. 22 KN można zastosować tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, a więc nie do nauczyciela kontraktowego.

 

Tak więc nauczycielowi temu błędnie ograniczono etat, a dokładniej podano błędną podstawę prawną ograniczenia etatu. Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony może mieć ograniczony etat w dwóch przypadkach:

 

  • w drodze porozumienia stron,
  • w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

 

Zakładam, że na ograniczenie etatu nauczyciel wyraził zgodę, a więc dokonało się ono w drodze porozumienia stron.

 

Zgodnie z art. 27 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Nauczycielowi należy więc złożyć wypowiedzenie, najpóźniej do końca maja, które skutkować będzie zakończeniem stosunku pracy z dniem 31 sierpnia.

 

Takiemu nauczycielowi nie przysługuje prawo do odprawy. Jeżeli jednak szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy leżą wyłącznie po stronie pracodawcy, wówczas nauczycielowi należy się odprawa na mocy przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 3 =

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Przeniesienie do innej klasy

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (bieg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »