.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Złe traktowanie pracownika przez pracodawcę

Mam wielki problem z obecnym pracodawcą (dyrektorem), co do którego mam poważne podejrzenia, że opierając się na ocenie mojej pracy dokonanej przez kierowniczkę świetlicy, w której dotychczas pracowałam, wypowiada się o mnie w pejoratywny sposób w trakcie rozmów telefonicznych przed moimi potencjalnymi nowymi, pracodawcami, którzy mogą dzwonić, zbierając informacje na temat mojej pracy. Sprawa jest trudna, bo rok temu mojej kierowniczce zgłosiłam złe traktowanie mojej osoby ze strony jej pracownic. Od tej pory moja sytuacja uległa pogorszeniu, atakowano mnie jeszcze bardziej, a atmosfera w pracy pogorszyła się.
W tej chwili chcę rozpocząć pracę w innej placówce, ale mam przeświadczenie, które graniczy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że mój obecny pracodawca psuje mi opinię przed nowymi, potencjalnymi pracodawcami, co prowadzi do kolejnych odmów przyjęcia mnie do pracy. Szukam pracy już dość długo i nie wiem, jak mam wybrnąć z tej sytuacji. Co zrobić, jak udowodnić, że mój obecny pracodawca działa na moją niekorzyść, uniemożliwiając mi podjęcie pracy? Czy pracodawcom wolno udzielać informacje na temat pracowników przez telefon?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złe traktowanie pracownika przez pracodawcę

Problem można spróbować rozwiązać dwutorowo – z jednej strony na gruncie prawa pracy, a z drugiej – prawa cywilnego i karnego.

Złe traktowanie jako mobbing

Jeśli chodzi o prawo pracy, możemy tutaj skorzystać z przepisów o mobbingu. Zgodnie z art. 943 ustawy Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

 

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Osobami dopuszczającymi się mobbingu wobec pracownika mogą być jego przełożeni lub inni pracownicy. Według niektórych poglądów mogą być nimi także osoby trzecie, np. klienci. Przełożony również może być podmiotem mobbingu ze strony pracowników.

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Może on używać środków organizacyjnych i perswazyjnych, a gdy są one nieskuteczne, może stosować sankcje przewidziane w prawie pracy. Jak wynika z wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. akt I PK 35/11, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest zobowiązaniem starannego działania. Jeżeli zatem pracodawca wykaże, iż podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności.

 

W odniesieniu do ciężaru dowodu należy przyjąć, że na pracowniku spoczywa on w zakresie faktów świadczących o mobbingu. Pracodawca dla uwolnienia się od odpowiedzialności powinien udowodnić, że fakty te nie istnieją lub że nie stanowią one mobbingu, względnie że wynikają z siły wyższej lub są spowodowane wyłącznie przez pracownika.

 

Według wyroku SN z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt II PK 112/06, „ustawowe przesłanki mobbingu określone w art. 943 § 2 k.p. muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika (art. 6 k.c.). Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia”.

 

W mojej opinii o całej sprawie powinna Pani powiadomić organ prowadzący, wskazując, że czuje się Pani mobbingowana.

Naruszenie dóbr osobistych przez dyrektora

Co do prawa cywilnego – tutaj można spróbować pozwu o naruszenie dóbr osobistych, przy czym musiałaby Pani wiec dowody tego naruszenia. Oczywiście powołanie na świadków innych dyrektorów będzie dobrym pomysłem, o ile przyznają oni, że rzeczywiście rozmawiali z Pani obecnym pracodawcą. Co do billingów – nie widzę podstaw, aby je uzyskać.

Zniesławienie i pozew w sprawie karnej

Z kolei z prawa karnego można spróbować skorzystać z przepisów o zniesławieniu. Zniesławienie podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego, a więc jedynie od inicjatywy pokrzywdzonego będzie zależało wszczęcie postępowania, gdyż jedynie on może wnieść akt oskarżenia. Pokrzywdzony staje się wówczas oskarżycielem prywatnym. Sporządza on akt oskarżenia samodzielnie (ale może także skorzystać z fachowej pomocy adwokata lub radcy prawnego) i wnosi go bezpośrednio do sądu i popiera oskarżenie w dalszych etapach postępowania.

 

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl