Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastraszanie w pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.10.2013

Przełożony próbuje mnie zastraszać w pracy. Sprawa dotyczy nie tylko mnie, lecz także innych pracowników. Co mogę zrobić? Czy powinienem zgłosić to szefostwu firmy?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, że pozostaje Pan w stosunku pracy. Bezpośredni przełożony zarówno w odniesieniu do Pana, jak i pozostałych Pana współpracowników stosuje szykany, groźby.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 943 § 2 K.p., zgodnie z którym: „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

 

Odpowiedzialność za stosowanie mobbingu ponosi zawsze pracodawca, albowiem to on jest zobowiązany mu przeciwdziałać. Jak już wspomniano powyżej, odpowiedzialność za stosowanie mobbingu spoczywa na każdym pracodawcy, choćby nie był osobiście zaangażowany w jego stosowanie, a także wówczas, gdy „nie orientuje się”, że mobbing jest stosowany wobec pracowników u niego zatrudnionych.

 

Podkreślić należy, że nie każdy mobbing rodzi po stronie pracownika prawo dochodzenia odszkodowania. Zgodnie z przepisami K.p. pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Konieczne jest zatem wystąpienie rozstroju zdrowia. Sam mobbing jest oczywiście działaniem wbrew przepisom prawa, ale aby pracownik mógł dochodzić odszkodowania za jego stosowanie, konieczne jest wystąpienie rozstroju zdrowia.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ciężar dowodu, że pracownik podlegał mobbingowi i że wskutek tego doznał rozstroju zdrowia, spoczywa na nim. Sytuacja procesowa pracownika występującego o zadośćuczynienie różni się istotnie od sytuacji pracownika, który domaga się od pracodawcy odszkodowania z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania. Wystarczy bowiem, że pracownik w jakikolwiek sposób uprawdopodobni swoje roszczenie, a ciężar dowodu, iż zachowanie pracodawcy było dyktowane innymi przyczynami niż chęć dyskryminowania pracownika, spoczywa na pracodawcy (art. 183b § 1 ust. 3 K.p.).

 

Charakterystyczną cechą mobbingu, co wynika z treści art. 943 § 2 K.p., jest uporczywość i długotrwałość działania sprawcy lub sprawców. Celem działania zabronionego przez prawo jest zamiar wyrządzenia krzywdy w psychice osoby nękanej (dręczonej) lub zastraszanej. Zgodnie z treścią art. 943 § 2 K.p. oraz uzasadnieniem Sądu Najwyższego do wyroku wydanego 27 stycznia 2004 r. ( I PK 293/03): „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

 

Obowiązek wykazania celowości, uporczywości, nasilenia złej woli, braku reakcji lub niedostatecznej reakcji pracodawcy zobowiązanego do przeciwdziałania mobbingowi, a także zmian w sferze psychicznej ciąży na pracowniku. Praktyka pokazuje, że sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie z powodu zabronionego dręczenia pracowników należą do najtrudniejszych kategorii spraw o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Ustawodawca nie ułatwił zadania, albowiem przepis zawiera bardzo dużo zwrotów niedookreślonych, tzn. takich, których definicja legalna nie istnieje, np.: „uporczywe”, „długotrwałe”. Sąd na podstawie wszystkich zebranych w sprawie materiałów dowodowych, głównie treści zeznań świadków działania oraz stron postępowania, będzie wydawał wyrok, który w jego mniemaniu będzie słuszny.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że winien Pan porozmawiać z pracodawcą, przedstawiając mu problem, który Pana i innych współpracowników dotyczy, oraz skutki takiego zachowania. W sytuacji gdyby taka rozmowa nie wywołała żadnych reakcji, wówczas winien Pan przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej z podaniem danych osoby, która swym zachowaniem może wypełniać znamiona mobbingu według przepisów prawa. Dla celów dowodowych pozwolę sobie poradzić dokonywanie takich czynności w formie pisemnej, albowiem pozwala to zebrać odpowiedni materiał dowodowy na wypadek ewentualnego sporu sądowego. Zły stan Pana zdrowia przejawiający się np. nerwicą, a także uczestnictwo w seansach u psychologa oraz ewentualne spotkania z psychiatrą mogą stanowić dodatkowe dowody przemawiające za tym, że jest Pan ofiarą mobbingu.

 

Z praktycznego punktu widzenia ważnym elementem w tego typu procesach są zeznania świadków. Przypomnieć należy, że w razie ewentualnego sporu sądowego to na Panu spoczywa ciężar dowodu wykazania zmian w sferze psychicznej, celowości, uporczywości, nasilenia złej woli oraz braku reakcji lub niedostatecznej reakcji pracodawcy, który zgodnie z przepisami prawa pracy zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi.

 

Obecnie w mojej ocenie nawet jeżeli w Pana przypadku mielibyśmy do czynienia z mobbingiem, to nie jest możliwe skuteczne zasądzenie zadośćuczynienia, albowiem brak jest dowodów, które potwierdziłyby rozstrój zdrowia. Jeżeli myśli Pan o wytoczeniu takiego powództwa, to proponuję zbierać dokumentację od psychologa, albowiem w tego rodzaju sprawach opinie psychologa, zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię, zeznania świadków – najbliższych członków rodziny (o stanie Pana zdrowia) są najmocniejszymi dowodami.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 5 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wyróżniki zachowania o charakterze mobbingowym – krzyczenie, wyzywanie, publiczne upokarzanie, zastraszanie

Pracuję jako sprzedawca w sklepie. Kilka miesięcy temu zmienił się mój przełożony i ostatnio doszło do kilku niemiłych sytuacji. Po sprzeczce z innym pracownikiem przełożony zaczął na mnie krzyczeć, wyzywać i zastraszać. Poprosiłam spokojnie o wyjaśnienie, a wtedy on stwierdzi

Mobbing w miejscu pracy

Czy działania takie jak: krytykowanie, ośmieszanie, rozsiewanie plotek w miejscu pracy przez współpracowników, mogą zostać uznane za mobbing? Mój pracodawca twierdzi, że nie, i nie potrafi mi pomóc. Te zachowania trwają już od kilku lat, a ja już nie mam siły, żeby dłużej je znosić

Dyskryminacja w pracy i mobbing

Czuję się dyskryminowana w pracy, jestem ofiarą mobbingu. Nowy dyrektor naszej szkoły, który przed laty miał konflikt z moim mężem, bardzo źle mnie traktuje. Mimo licznych osiągnięć jako jedyna nie otrzymałam nagrody świątecznej. Poza tym przerwano mój wprowadzany od lat program ekol

Praca na zlecenie a mobbing

Od trzech lat pracuję w pewnej firmie na umowę-zlecenie jako koordynator projektów. Od prawie roku jestem ofiarą mobbingu ze strony przełożonego. Czy pracując na zlecenie, mogę korzystać z przepisów antymobbingowych?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »