.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z zazdrosną koleżanką w pracy

Mam problem w pracy z zazdrosną koleżanką w pracy, którą uważałam za swoją przyjaciółkę. Na moim dziale osiągam bardzo dobre wyniki. Byłam zawsze lubiana przez moich współpracowników. Od dwóch miesięcy jestem oczerniana przez koleżankę, słyszę od innych osób, że się wywyższam, jestem dwulicowa, pusta, chwalę się ubraniami. Ostatnio pomówiła mnie o kradzież w pracy, wiem, że to doszło do moich przełożonych i współpracowników. Jestem pilnowana na każdym kroku, straciłam ich zaufanie i dobrą twarz. Nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z zazdrosną koleżanką w pracy

Mobbing w pracy

Ma Pani w tej sytuacji dwie drogi – albo tą związaną z prawem pracy, albo z postępowaniem przed sądem cywilnym lub karnym.

 

Zgodnie z art. 943 ustawy Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Podkreślić należy, ze mobbingu dopuszczać się może nie tylko pracodawca wobec pracownika, ale także inni pracownicy wobec pracownika. Jeśli więc uważa Pani, że zachowanie koleżanki nosi znamiona mobbingu, powinna Pani wystosować oficjalną skargę do pracodawcy z prośba o zapobieżenie takim działaniom na przyszłość.

Pomówienie przez współpracownika

Zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego przestępstwa pomówienia dopuszcza się ten kto pomawia inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. W takim wypadku Kodeks karny przewiduje karę grzywny albo karę ograniczenia wolności. Może więc Pani wnieść skargę na naruszenie tego właśnie przepisu Kodeksu karnego.

Naruszenie dóbr osobistych

Ponadto swoimi nieuzasadnionymi zarzutami Pani koleżanka naruszyła art. 23 Kodeksu cywilnego, a mianowicie naruszyła Pani dobro osobiste, jakim jest cześć. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Jak Pani widzi, oprócz mobbingu doszło jeszcze do naruszenia dóbr osobistych i przestępstwa pomówienia, więc ma Pani szeroki wachlarz możliwości. Oczywiście zamiast kierować sprawę od razu do sądu, wystarczy być może oficjalne pismo do koleżanki wykazujące, jakich naruszeń się dopuściła, i zawierające żądanie zaprzestania takich działań. Jednocześnie proponuję zgłosić sprawę do pracodawcy, który będzie musiał się nią zając.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl