.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy praktyk absolwenckich

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.04.2017 • Zaktualizowane: 11.10.2021

Umowa o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy została sporządzona na dwóch egzemplarzach, z czego jeden miał być dla mnie, a drugi dla firmy, w której odbywam praktyki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kopii tej umowy z podpisem dyrektora. Czy podpisana przeze mnie umowa o praktyki jest ważna? Chciałbym zrezygnować z praktyki, ponieważ znalazłem inną pracę. Czy muszę składać wypowiedzenie umowy absolwenckiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy praktyk absolwenckich

Fot. Fotolia

Umowa o praktykę absolwencką

Na wstępie należy podkreślić, że zawarta przez Pana umowa o praktykę absolwencką nie jest odmianą umowy o pracę, więc nie stosuje się do niej zasad przewidzianych w kodeksie pracy. Jest to raczej szczególny typ cywilnoprawnej umowy zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

 

Zgodnie z powyższym o tym, jak będzie się kształtować treść umowy, decydują strony tej umowy, przy czym należy tutaj pamiętać o pewnych minimalnych wymaganiach, jakie ta umowa musi spełniać.

Jak rozwiązać umowę o praktykę absolwencką?

Treść umowy powinna więc określać rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne; okres odbywania praktyki; tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki; wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

 

Umowa o praktyki absolwenckie rozwiązuje się co do zasady z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta. Można ją także rozwiązać przed upływem tego terminu – z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku, gdy praktyka była nieodpłatna, rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie, natomiast jeśli była odpłatna, to dodatkowo obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia.

 

Podsumowując – umowa jest ważna, mimo że nie otrzymał Pan swojej kopi. Dlatego aby ją rozwiązać, musi Pan złożyć oświadczenie o jej zakończeniu – w zależności od tego, czy była ona odpłatna, czy też nie – w każdym czasie albo za 7-dniowym wypowiedzeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »