.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykorzystywanie i upublicznianie zdjęć bez zgody osoby

• Opublikowano: 09-01-2022 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Jestem w związku z żonatym mężczyzną, który jest obecnie w trakcie rozwodu. Obecna żona używa i upublicznia we wszystkich sprawach sądowych, o rozwód, podział majątku, zdjęć i filmów z moim i jego udziałem. Dodatkowo rozsyła i upublicznia nasze wspólne zdjęcia ludziom z pracy. Czy mogę coś z tym zrobić? Czuję się z tym bardzo niekomfortowo. Wykorzystuje i upublicznia mój wizerunek mimo braku mojej zgody.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykorzystywanie i upublicznianie zdjęć bez zgody osoby

Wgląd do zdjęć i naruszenie prywatności

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Pani partner jako strona postępowania ma wgląd do wszystkiego, czym posługuje się jego żona w toku postępowania. O ile zatem on ma wgląd, o tyle Pani, jak mniemam, także może mieć. Zanim bowiem podejmie Pani ewentualne kroki prawne, winna Pani poprosić partnera o przedstawienie całości materiałów, którymi jego żona posługuje się na potrzeby postępowań. Muszę jednak wskazać, iż o ile żona partnera w toku postępowania może przedstawiać niemal wszystko, w tym także Państwa zdjęcia, o tyle już przesyłanie Państwa zdjęć do ludzi z pracy może być potraktowane jako naruszające Państwa dobra osobiste. Wiele zależy od tego, o jakich materiałach mówimy, a także od tego, kto z pracy te materiały ogląda. Jeśli bowiem rozsyłane są Państwa zdjęcia, kiedy się Państwo całujecie, względnie przytulacie, a do takich sytuacji dochodzi także w obecności osób, którym zdjęcia się rozsyła, wtedy trudno mówić o naruszeniu dóbr osobistych. Jeżeli jednak na materiałach znajdujecie się Państwo w czasie miłosnych uniesień, to uważam, że wielce możliwe jest wygranie sprawy o naruszenie prywatności. 

Uzyskanie zadośćuczynienia za wykorzystywanie wizerunku

Wyraźnie podkreślić należy  jednak, iż dla zasądzenia zarówno zadośćuczynienia, jak i świadczenia na cel społeczny nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia, niezbędne jest bowiem wykazanie, ustalenie w postępowaniu sądowym, że działanie takie było umyślne. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r., sygn. akt I CSK 81/2005, w którym wyraził pogląd: „W razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 k.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 k.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”. Zachodzi zatem pytanie, czy osoby z pracy zechcą ujawnić wiedzę o materiałach, które otrzymały, a także jak na nie wpłynęły?

 

Innymi słowy, może Pani wystąpić na drogę cywilną z roszczeniem o zadośćuczynienie lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W sytuacji postępowania cywilnego opłata sądowa wynosi 5% dochodzonej kwoty, w przypadku żądania przeprosin – 600 zł. W sytuacji wygranej druga strona jest zobowiązana zwrócić Pani te pieniądze. W sytuacji zasądzenia tylko części dochodzonej kwoty zwrot kosztów sądowych jest dzielony procentowo w stosunku wygranej do przegranej. Sądem właściwym do rozpoznania powództwa jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania żony partnera. 

 

Zanim Pani jednak wystąpi na drogę postępowania sądowego, winna Pani poprosić partnera okazanie całości materiałów celem ustalenia, jakie zdjęcia, korespondencja i wideo zostały wykorzystane. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu