Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym ze starej działalności

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 28.12.2018

6 lat temu miałam działalność gospodarczą. Mam zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym ze starej działalności. Czy mogę założyć nową działalność? Jak mam uregulować zaległości?

Marta Wawrzyniak

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W obecnym stanie prawnym przepisy regulujące wykonywanie działalności gospodarczej znajdują się w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy:

 

„Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.”

 

Okoliczność, iż posiada Pani zaległości związane z prowadzeniem działalności w przeszłości w żaden sposób nie ogranicza Pani prawa do zarejestrowania nowego przedsiębiorstwa. Nowa działalność związana będzie z obowiązkiem uiszczania nowych należności na rzecz urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak zaległe zobowiązania nie mają wpływu na sprawy dotyczące bieżącej działalności. Oczywiście zarówno ZUS, jak i US nadal będą żądały od Pani zapłaty zaległych należności, jednak należy to traktować jak osobny temat.

 

Co więcej, w Pani sytuacji będzie miał zastosowanie art. 18. ust. 1 Prawa przedsiębiorców, który mówi, że:

 

„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.”


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym ze starej działalności

 

Jeżeli zakończyła Pani prowadzenie działalności gospodarczej 6 lat temu, jak najbardziej może Pani skorzystać z wskazanej wyżej ulgi i nie opłacać składek na rzecz ZUS przez okres pierwszych 6 miesięcy.

 

Przechodząc natomiast do kwestii sposobu regulowania zaległości, to zagadnienie jest bardziej złożone i istnieje kilka możliwości.

 

Jeżeli dysponuje Pani odpowiednimi środkami, to najprostszym sposobem usunięcia zaległości, jest jednorazowa spłata pełnych kwot zadłużenia, zgodnie z ich aktualną wysokością. Chcąc spłacić swoje zadłużenie może Pani również wystąpić do ZUS i US z wnioskami o rozłożenie należności na raty oraz o odroczenie terminu płatności. W piśmie należy wskazać i uprawdopodobnić szerszym opisem, iż Pani aktualna sytuacja finansowa nie pozwala na jednorazową spłatę całości zadłużenia, jednak chciałaby Pani uregulować zaległości, w związku z czym wnosi Pani o rozłożenie ich na raty. Należy zaproponować również sposób rozłożenia świadczenia na raty, tj. wskazać ilość miesięcznych rat i ich wysokość, którą chciałaby Pani przekazywać. Można również w piśmie zawrzeć wniosek, aby spłacanie rat rozpoczęło się w późniejszej dacie, np. od 2019 roku, kiedy spodziewa się Pani dysponować wystarczającymi środkami. Po wysłaniu przedmiotowych pism, należy czekać na decyzje ZUS i US i po ich otrzymaniu rozpocząć spłatę zadłużenia zgodnie z ustaleniami.

 

Warto jeszcze zauważyć, iż istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku spłaty zadłużenia. Pierwszą opcją jest złożenie wniosku o umorzenie należności. Powyższe rozwiązanie ma jednak charakter wyjątkowy i raczej nie znajdzie zastosowania w Pani sytuacji, w związku z tym, iż rozpoczyna Pani prowadzenie działalności gospodarczej. Umorzenie dotyczy sytuacji, w których z uwagi na szczególne okoliczności (np. ciężka choroba i pozbawienie środków do życia) nie ma żadnych szans, aby ZUS czy US mogły ściągnąć jakąkolwiek część zaległości.

 

Drugą możliwością, znacznie bardziej prawdopodobną, jest skorzystanie z instytucji przedawnienia. Z Pani pytania wynika, iż ostatnie należności naliczane były 6 lat temu. Odnośnie składek na rzecz ZUS należy zauważyć, iż zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Składki stają się wymagalne w terminie, w którym aktualizuje się obowiązek ich zapłaty. Natomiast, jeżeli ZUS zwracał się już do Pani o spłatę istniejącego zadłużenia, to zgodnie z dalszą częścią wspomnianego przepisu „Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego”.

 

W odniesieniu natomiast do roszczeń urzędu skarbowego, przepisy Ordynacji podatkowej przewidują analogiczne rozwiązanie. Zgodnie z treścią art. 70 § 1 wspomnianej ustawy „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Jeżeli Pani roszczenia okazałyby się przedawnione ma Pani prawo uchylić się od ich zapłaty.

 

Należy jednak podkreślić, że stwierdzenie przedawnienia roszczeń wymaga szczegółowej analizy Pani dokumentacji, gdyż poza opisanym wyżej przypadkiem istnieje szereg okoliczności, które mogą spowodować, że do przedawnienia roszczeń jednak nie doszło.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt&nbs

Zaległe należności dla urzędu skarbowego i ZUS z tytułu prowadzenia firmy

W 2007 r. wyjechałem za granicę, nie likwidując firmy (działalność osoby fizycznej). Nie płaciłem należności ani urzędowi skarbowemu, ani ZUS. Czy w tym przypadku możliwe jest przedawnienie wierzytelności? Czy mogę reaktywować swoją działalność? Czy długi będę mógł spłacać

Wykonana usługa a wpis do ewidencji

Jestem osobą fizyczną. Czy podpisanie umowy z kontrahentem na usługę, której nie wpisałem do ewidencji działalności gospodarczej, może skutkować nieważnością umowy? Wpis do ewidencji uzupełniłem dopiero po roku. Usługę wykonuję ja. Czynności w ramach tej umowy mają char
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »