Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stosunku pracy a brak decyzji o przyznaniu emerytury

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.05.2018

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, bowiem przechodzi na emeryturę pomostową. Warunkiem przejścia na emeryturę jest rozwiązanie stosunku pracy. Pracodawca wyraził zgodę. Pracownik jednak nie ma jeszcze decyzji z ZUS-u o przyznaniu emerytury. Jak w takiej sytuacji pracodawca powinien postąpić w kwestii wypłaty odprawy emerytalnej? Czy wypłacić odprawę emerytalną w dniu rozwiązania stosunku pracy, kiedy nie ma jeszcze decyzji, czy zaczekać, aż pracownik doniesie decyzję? Zgodnie z przepisami pracodawca również powinien w świadectwie pracy zawrzeć informację o wypłaconej odprawie, czy w tej sytuacji nie należy tej informacji wpisywać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie stosunku pracy a brak decyzji o przyznaniu emerytury

Fot. Fotolia

Odprawa powinna zostać wypłacona dopiero, gdy pracownik przedstawi decyzję ZUS-u o przyznanej emeryturze. Od stycznia tego roku w świadectwie pracy nie wpisuje się już informacji o otrzymanych przez pracownikach odprawach.

 

Odprawa emerytalna jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym należnym w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Warunkiem koniecznym do otrzymania odprawy emerytalnej jest faktyczne ustanie stosunku pracy związane z przejściem na emeryturę. Pojęcie przejścia na emeryturę wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 stycznia 2001 r. (sygn. akt I PKN 172/00, OSNAPiUS 2002, nr 16, poz. 380), stanowiąc, że przejście na emeryturę oznacza zmianę statusu prawnego pracownika lub pracownika–emeryta na status wyłącznie emeryta, co następuje zawsze i tylko przez definitywne ustanie stosunku pracy.

 

Podkreślić należy, że między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę musi istnieć związek przyczynowy. Związek rozwiązania stosunku pracy z przejściem na emeryturę może mieć charakter przyczynowy, czasowy, funkcjonalny albo mieszany.

 

Związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury ma charakter:

 

  1. czasowy – gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia;
  2. czasowo-przyczynowy – gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury i gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w chwili przyznania świadczenia;
  3. funkcjonalny – gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje co prawda przed ustaleniem prawa do świadczenia, ale przyznanie świadczenia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia.

 

Ponadto za datę przejścia na emeryturę należy uważać albo datę rozwiązania stosunku pracy po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury, albo datę przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek złożony w czasie zatrudnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki