Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Remont balkonu w mieszkaniu spółdzielczym

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.01.2017

Jestem właścicielem lokalu w budynku administrowanym przez spółdzielnię. W akcie notarialnym nabycia lokalu nie jest wymieniony balkon, na który jest wejście z mojego lokalu. Spółdzielnia chce przeprowadzić remont balkonów polegający m.in. na wymianie barierek balkonów. Moim zdaniem ten remont w odniesieniu do balkonu, z którego korzystam, jest zbędny. Czy zatem mogę się sprzeciwić jego wykonaniu, co chyba można sprowadzić do pytania o kwestie praw własności balonu. Opinie odnośnie kwestii własności balkonu są niejednoznaczne. Znalazłem orzeczenie, w którym sędzia przesądza na korzyść spółdzielni w podobnym przypadku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status prawny balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych jest związany z tytułem prawnym do lokalu. W przypadku właścicieli lokali zarówno ich prawa, jak i obowiązki reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy „nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”. Wprawdzie najczęściej balkon i taras służy jednemu właścicielowi lokalu, ale jednocześnie jest częścią konstrukcji budynku i elewacji, czyli części wspólnych budynku. Zatem na podstawie zasady wyrażonej w ww. art. 3 ust. 2 nie można jednoznacznie stwierdzić, czy balkon i taras jest nieruchomością wspólną, czy też stanowi indywidualną własność każdego z właścicieli lokali.

 

W tej sytuacji ma zastosowanie art. 22 ust. 3 pkt 8 ustawy o własności lokali, zgodnie z jego treścią do ustalenia, w przypadkach nie uregulowanych przepisami, tych części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które będą zaliczane do kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uprawnieni są sami właściciele lokali. Mogą to zrobić, podejmując odpowiednią uchwałę, w której mogą np. określić, że w przypadku renowacji całej elewacji koszt remontu balkonu i tarasu pokrywają wszyscy właściciele lokali - każdy w odpowiedniej ułamkowej części, a w przypadku renowacji balkonu i tarasu nie związanej z remontem całej elewacji, każdy właściciel płaci odrębnie za swój balkon i taras. Mogą to także rozstrzygnąć inaczej.

 

Równocześnie wyjaśniam, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2002 r., sygn. akt III RN 153/2001, uznał, iż balkon stanowi część składową lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, niemniej jednak wyrok ten nie musi mieć zastosowania we wszystkich sprawach, ponieważ inny skład sądu może przedstawić odmienny pogląd w przedmiotowej sprawie.

 

W związku z powyższym w sprawach dotyczących remontów balkonów i tarasów powinni decydować właściciele lokali lub spółdzielnia poprzez podjęcie stosownej uchwały.

 

W odniesieniu do kwestii ustalenia statusu balkonów i tarasów nie zachodzi potrzeba nowelizacji ustawy o własności lokali, bowiem według aktualnie obowiązujących jej przepisów decyzje w tym zakresie należą do uprawnień właścicieli lokali.

 

Można było zaskarżyć uchwałę spółdzielni, o ile została podjęta z naruszeniem prawa albo narusza Pana prawo własności.

 

Oczywiście inny skład sądu może podjąć inną decyzję niż w opisanym przypadku. Brak jest jednolitości w tym zakresie, więc obawiam się, że walka z tym tematem pochłonie więcej środków, niż wart jest remont tego balkonu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 5 =

»Podobne materiały

Mediacja sądowa w postępowaniu o podział majątku

Jesteśmy z byłym mężem w trakcie postępowania o podział majątku. Sąd skierował nas do mediacji i ustaliliśmy, że on otrzymuje mieszkanie wraz z jego wyposażeniem, garaż, samochód, a mnie spłaca w kwocie 50 tys. zł. Były mąż żąda pójścia z tym do notariusza i podzielenia się kosztami po połowie, czy

 

Wykonawca nie chce wystawić faktury

Zgodziłem się na wykonanie remontu u pewnego człowieka niejako po znajomości, dlatego umowa była ustna. Klient nie chciał żadnych rachunków, był to remont bez umowy. Najpierw wyremontowałem pomieszczenie małego sklepu, wszystko odbyło się bez żadnych nieporozumień między mną a klientem. Następnie po

 

Publikowanie wizerunku

Jestem nauczycielem w szkole średniej. Uczniowie wpadli na pomysł umieszczania na stronie internetowej filmików z ważnych wydarzeń z życia szkoły. Czy takie publikowanie wizerunku wymaga zgody każdego z uczniów bądź ich rodziców?

 

Skarga pauliańska a sprzedaż mieszkania na pokrycie spłaty kredytu

Posiadam mieszkanie własnościowe spółdzielcze, ale mam spore długi (niespłacony kredyt, który był podżyrowany). Grozi mi zlicytowanie mieszkania za wspomniany dług, choć na mieszkaniu nie ma jeszcze żadnej klauzuli komorniczej. Jakie konsekwencje pociągnie za sobą sprzedaż tego mieszkania? Czy grozi

 

Wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego

Od siedmiu lat mieszkam we Francji. Wczoraj teść przez telefon poinformował mnie, że szukał mnie policjant. Zadzwoniłem na komendę i dowiedziałem się, że mam się stawić do prokuratury w charakterze podejrzanego. Nie mam pojęcia, czego może dotyczyć sprawa. Przed wyjazdem do Francji zwolniłem si

 

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Jestem inżynierem, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie swojej profesji. Zamierzam podpisać umowę z firmą budowlaną na obsługę kilku budów jako kierownik budowy oraz jako osoba, która będzie rozliczać budowy. Czy jest możliwość umocowania mnie tak w umowie, żebym mógł prawnie występować w imi

 

Nieudokumentowana darowizna pieniężna od ojca

W 2007 r. ojciec podarował mi 70 tys. zł, a dzięki temu, że sam miałem uzbierane 50 tys. zł, mogliśmy kupić dla mnie mieszkanie. Darowizny nie zgłosiłem w urzędzie skarbowym, a teraz zostałem wezwany do udokumentowania posiadanych środków na zakup mieszkania. Co robić?

 

Czy potrzebna jest zgoda zespołu muzycznego na publikację zdjęć z koncertu?

Jestem fotografem. Swoje zdjęcia publikuję na Facebook-u i na swoim blogu. Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę udostępniać na Facebook-u i na blogu zdjęcia z koncertów – zarówno tych otwartych (plenerowych), jak i zamkniętych, biletowanych? Chodzi o zdjęcia typu: cały zespół, pojedynczy członko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »