.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem

Jestem pracownikiem międzynarodowej korporacji z oddziałem w Polsce. Główna centrala firmy chciała pozbyć się oddziału w Polsce. Wszystkie udziały zostały nabyte przez nowo utworzoną spółkę. W związku ze zmianą struktury właścicielskiej nastąpi również zmiana nazwy firmy po zakończeniu procesu rejestracji w sądzie. Czy w związku ze zmianami własnościowymi w firmie mogę rozwiązać umowę za 7-dniowym uprzedzeniem na podstawie art. 231 § 4 K.p.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem

Fot. Fotolia

Kiedy pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Zmiana pracodawcy to podmiotowe przekształcenie stosunku pracy, polegające na wstąpieniu nowego pracodawcy w prawa i obowiązki strony tego stosunku, w następstwie przejścia na niego zakładu pracy lub części zakładu pracy należącego do dotychczasowego pracodawcy. Podstawowym celem regulacji zmiany pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dalszego zatrudnienia na tych samych warunkach, pomimo przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

 

Zmiana pracodawcy jest konsekwencją przejścia na inny podmiot zakładu pracy, rozumianego jako placówka zatrudnienia pracowników, lub części zakładu pracy, jeżeli może być ona uznana za wyodrębnioną placówkę zatrudnienia związanej z nią faktycznie części załogi (wyrok SN z dnia 17 maja 1995 r., I PRN 9/95, OSNAP 1995, nr 20, poz. 248).

 

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę może być skutkiem czynności prawnych (np. sprzedaży, zawarcia i rozwiązania umowy dzierżawy lub umowy agencyjnej, prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego, tj.: sprzedaży przedsiębiorstwa, wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z o.o. lub akcyjnej jako aportu oraz oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w leasing lub dzierżawę, połączenia lub podziału zakładu pracy, zniesienia mocą uchwały rady pracowniczej samodzielności wewnętrznego zakładu przedsiębiorstwa państwowego przez co przestaje on być pracodawcą w rozumieniu K.p. i staje się częścią zakładowej struktury przedsiębiorstwa, przekształcenie zakładu spółdzielni w samodzielną spółdzielnię.

 

Nie jest zmianą pracodawcy zmiana właściciela zakładu pracy, jeżeli pracodawca w znaczeniu prawnym pozostaje ten sam, np. w przypadku przejęcia większości udziałów lub akcji spółki.

 

Jeśli w przypadku Pana zakładu pracy doszło do sprzedaży części akcji spółki – mamy do czynienia z przejęciem zakładu pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem złożone nowemu pracodawcy

W terminie jednego miesiąca od otrzymania indywidualnego zawiadomienia o transferze pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem. W zależności od tego, czy termin ten upłynie przed, czy po przejściu zakładu, oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy może być złożone dotychczasowemu lub nowemu pracodawcy. Zastosowanie tego trybu zakończenia stosunku pracy powoduje skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę. Ta szczególna regulacja nie oznacza jednak utożsamiania rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Wynika z niej tylko tyle, że pracownik zachowuje uprawnienia, jakie tracą zgodnie z przepisami pracownicy rozwiązujący stosunki pracy, jak np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Podsumowując – jeśli nie upłynął jeszcze miesiąc od dnia, w którym został Pan zawiadomiony o zmianie pracodawcy – ma Pan prawo skorzystać z uprawnienia z art. 231 § 4 K.p.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu