.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieprawidłowe zachowanie policjantów podczas interwencji

Sprawa dotyczy nieprawidłowego zachowania policjantów podczas interwencji. Na skrzyżowaniu zatrąbił na mnie kierowca samochodu zniecierpliwiony, że „za długo ustępuję pierwszeństwa”. Następnie ten sam kierowca jechał za mną aż do miejsca, w którym zaparkowałam, i zaczął wydzierać się na mnie, że połamie mi ręce. Przestraszona wezwałam policję. Policjanci przybyli na miejsce, wypuścili pana bez żadnych konsekwencji, a gdy mówiłam, że czuję się zagrożona, że ten kierowca mi groził i uważam, że powinni coś zrobić, zaczęli śmiać się ze mnie razem z tym kierowcą i powiedzieli, że pan miał prawo się zdenerwować, gdy za długo stałam na skrzyżowaniu. Jest to dla mnie straszna sytuacja, czuję się upokorzona przez policjantów i uważam że takie coś nie powinno mieć miejsca. Jakie są moje możliwości w tej sytuacji nieprawidłowego zachowania policjantów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieprawidłowe zachowanie policjantów podczas interwencji

Skarga na działania policjantów

W opisanym przez Panią stanie faktycznym policjanci prawdopodobnie wykonali swoje obowiązki w sposób budzący zastrzeżenia. Takie zachowania można i wręcz warto meldować do właściwych organów. Każda taka informacja musi być bowiem odpowiednio oficjalnie odnotowana oraz musi skutkować odpowiedzią do skarżącego (czyli w tym przypadku do Pani) oraz konkretnymi konsekwencjami.

 

Skargę należy kierować bezpośrednio do przełożonego tychże policjantów. W przypadku funkcjonariusza policji, będzie to odpowiedni dla danej miejscowości komendant. Można to sprawdzić w internecie, kto jest komendantem w danej miejscowości.

Zgłoszenie wyśmiewania przez policjantów

Należy pamiętać, że nie wystarczy kontakt telefoniczny. Jeśli nie zdecyduje się Pani na pisemną wiadomość (list polecony za potwierdzeniem odbioru lub list zaniesiony na komendę z pokwitowaniem otrzymania), może Pani sporządzić e-mail lub zgłosić sprawę ustnie, przy wpisywaniu zażalenia do protokołu, który później Pani podpisze.

 

Od dnia złożenia skargi organ przyjmujący ma miesiąc czasu na odpowiedź. Zrobi to jednak tylko w wypadku, kiedy poda Pani swoje dane kontaktowe. Organ przyjmujący musi ustosunkować się do przekazanych przez Panią informacji oraz poinformować jakie konsekwencje zostały z nich wyciągnięte. Jeśli tego nie zrobi, sprawę może Pani wówczas kierować na wyższy szczebel, czyli w opisywanym przykładzie do komendanta wojewódzkiego. Zwlekający z odpowiedzią zostaną wtedy odpowiednio ukarani.

 

Wskazuję, że istnieją jednak wyjątki i jeżeli pomimo uznania skargi za bezzasadną jeszcze raz prześle Pani taką samą informację bez nowych, istotnych faktów lub okoliczności, nie musi ona być zakończona odpowiedzią. Jeśli jednak Pani zastrzeżenia będą uznane za niewłaściwe do wyciągania dalszych konsekwencji, i tak powinna Pani otrzymać informację zwrotną, z uzasadnieniem, dlaczego w stosunku do łamiącego przepisy funkcjonariusza nie zostaną podjęte dalsze działania.

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o art. 63 Konstytucji RP, Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Zasady prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych policjantów

W opisanym przez Panią stanie faktycznym przedmiotem skargi może być naruszanie przez owych funkcjonariuszy ustawy o Policji poprzez zaniechanie prawidłowego wykonywania ich obowiązków służbowych. Może Pani wskazać, że zgodnie z ww. ustawą policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe, w celu:

 

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;

poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;

poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności.

Uzasadnienie skargi na policjantów

W opisanej przez Panią sytuacji zgłosiła Pani podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci gróźb karalnych z art. 190 Kodeksu karnego. Policja miała więc obowiązek wykonać czynności niezbędne do rozpoznania, czy doszło do popełnienia owego przestępstwa, a tego zaniechała, śmiejąc się z Pani i wręcz stojąc po stronie osoby, którą wskazała Pani jako podejrzaną, a nadto wskazując, że miał prawo tak się zachować, mimo że żaden przepis nie upoważnia do kierowania gróźb do innej osoby z powodu zdenerwowania na drodze. Takie uzasadnienie może Pani wykorzystać w treści skargi.

 

Jeśli nie wie Pani, jak nazywali się owi policjanci, to proszę jak najbardziej opisowo w skardze opisać zdarzenie (podać, datę, godzinę, Pani dane, dane aut, adres interwencji itp., a wówczas komendant ustali funkcjonariuszy).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl