.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania od urzędu miasta

Staramy się z żoną o mieszkanie z urzędu miasta. Mamy dwoje dzieci, syn jest niepełnosprawny i potrzebuje osobnego pokoju (jest to zaznaczone w zaświadczeniu o niepełnosprawności). Mieszkamy kątem u mojej mamy, zajmując jeden pokój. Czy w naszej sytuacji mamy jakieś pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania od urzędu miasta

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest podstawowym obowiązkiem nałożonym na gminę i należy do jej zadań. Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne (tzw. komunalne), socjalne, zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Do realizacji tych postulatów wykorzystuje tzw. mieszkaniowy zasób gminy. Nie ma jednak w tym zakresie reguł ogólnokrajowych – kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

W myśl tej ustawy (art. 21) „rada gminy uchwala:

 

  1. wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  2. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel”.

 

Szczegółowych przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, należy więc szukać w uchwałach rady gminy, które dokładnie określają, komu gmina może wynająć lokale.

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych są różne dla każdej gminy i regulują je uchwały rady gminy. Uchwała rady gminy dotycząca zasad wynajmowania mieszkań komunalnych ustala zasady wynajmowania lokali, wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy, powinna określać między innymi:

 

  • wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
  • warunki zamieszkiwania, kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
  • kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
  • warunki zamiany mieszkań komunalnych oraz zamiany pomiędzy najemcami mieszkań komunalnych a osobami zajmującymi lokale, np. w spółdzielniach mieszkaniowych, a także tryb załatwiania wniosków o najem oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kryteria przydzielania lokali przez gminy

Starając się o mieszkanie z gminy, należy pamiętać, że nawet dwie sąsiadujące ze sobą gminy mogą mieć całkowicie różne kryteria przydziału lokali. O przyznaniu gminnego lokum mogą myśleć tylko ci, którzy spełniają rygorystyczne kryteria.

 

Gminy ustalają również swoje preferencje – np. preferują osoby w trudnej sytuacji życiowej, a także przewidują korzystne warunki dla niektórych kandydatów, np. wychowanków domów dziecka, niepełnosprawnych, osób eksmitowanych z prawem do lokalu socjalnego.

 

Reasumując, każda gmina w uchwale rady gminy określa warunki, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie lokalu mieszkalnego. Zdecydowana większość gmin preferencyjnie traktuje osoby niepełnosprawne, jednakże przedmiotowa kwestia należy do decyzji rady gminy, która ją podejmuje w formie uchwały.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu