Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia a nieodpłatna praca

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.11.2014

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Od początku obecnego roku szkolnego przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie moje dziecko zakłada działalność gospodarczą – mały lokal gastronomiczny. Chciałabym legalnie przebywać w tym lokalu i pomagać. Wówczas muszę podobno opłacić ZUS – składkę zdrowotną, którą opłaca się z każdego stosunku pracy. Moje dziecko mnie nie zatrudni, a będę jedynie osobą współpracującą nieodpłatnie. Czy to prawda z tym ZUS-em i czy mogę nieodpłatnie współpracować z dzieckiem podczas urlopu zdrowotnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

 

W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zwolniony z wszelkich obowiązków w szkole. Nie może również w tym czasie wykonywać zatrudnienia i działalności sprzecznej z celami urlopu. Stwierdzenie przez dyrektora szkoły, że nauczyciel w okresie urlopu dla poratowania zdrowia wykonuje zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celem urlopu skutkuje odwołaniem tego nauczyciela z urlopu.

 

W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zwolniony ze wszystkich obowiązków w szkole; nie powinien zatem uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, prowadzić zajęć z uczniami czy brać udziału w szkoleniach. Wszystkie te czynności stoją bowiem w sprzeczności z celem urlopu dla poratowania zdrowia, jakim jest odpoczynek i przeprowadzanie leczenia.

 

O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich, ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów – dobrowolny.

 

W Pani przepadku składki do ZUS są odprowadzane przez pracodawcę, a więc przez przedszkole (mimo że jest Pani na urlopie dla poratowania zdrowia, a nie w pracy). Nie widzę więc podstaw, aby odprowadzała Pani dobrowolne składki na ZUS, nie wykonując innej pracy (nawet w formie umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

 

Jeśli chce Pani pomagać synowi nieodpłatnie, bez umowy, to może to Pani robić, o ile zalecone leczenie tego nie zabrania. W takim przypadku nie będzie podstaw, aby odwołać Panią z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Jeśli jednak syn podpisze z Panią umowę, na przykład zlecenia (skoro nie chce Pani zatrudnić) i zacznie Pani opłacać dobrowolnie składki na ZUS – dyrektor odwoła Panią z urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż prowadzenie lub podejmowanie jakiejkolwiek pracy czy działalności – nawet nieodpłatnej, ale posiadającej znamiona pracy (na przykład opłacanie ZUS) stanowi podstawę do odwołania z urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus IX =

»Podobne materiały

Urlop dla poratowania zdrowia a prowadzenie działalności gospodarczej

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Chciałbym wziąć urlop dla poratowania zdrowia (mam przewlekle chore stawy), jednak nie mogę na ten czas zawiesić działalności gospodarczej, którą prowadzę niezależnie od pracy w szkole. Co zrobić, aby uniknąć odwołania z urlopu?

 

Urlop dla poratowania zdrowia a doktorat

Jestem nauczycielem akademickim, przygotowuję doktorat. Chciałbym skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Słyszałem, że podczas jego trwania nie mogę podejmować działalności zarobkowej. Nie prowadzę jednak firmy, czasem pracuję tylko na umowę o dzieło. Ponadto prawdopodobnie w tym samym cz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »