.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Urlop dla poratowania zdrowia a nieodpłatna praca

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Od początku obecnego roku szkolnego przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie moje dziecko zakłada działalność gospodarczą – mały lokal gastronomiczny. Chciałabym legalnie przebywać w tym lokalu i pomagać. Wówczas muszę podobno opłacić ZUS – składkę zdrowotną, którą opłaca się z każdego stosunku pracy. Moje dziecko mnie nie zatrudni, a będę jedynie osobą współpracującą nieodpłatnie. Czy to prawda z tym ZUS-em i czy mogę nieodpłatnie współpracować z dzieckiem podczas urlopu zdrowotnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

 

W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zwolniony z wszelkich obowiązków w szkole. Nie może również w tym czasie wykonywać zatrudnienia i działalności sprzecznej z celami urlopu. Stwierdzenie przez dyrektora szkoły, że nauczyciel w okresie urlopu dla poratowania zdrowia wykonuje zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celem urlopu skutkuje odwołaniem tego nauczyciela z urlopu.

 

W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zwolniony ze wszystkich obowiązków w szkole; nie powinien zatem uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, prowadzić zajęć z uczniami czy brać udziału w szkoleniach. Wszystkie te czynności stoją bowiem w sprzeczności z celem urlopu dla poratowania zdrowia, jakim jest odpoczynek i przeprowadzanie leczenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odwołanie z urlopu dla poratowania zdrowia

O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich, ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów – dobrowolny.

 

W Pani przepadku składki do ZUS są odprowadzane przez pracodawcę, a więc przez przedszkole (mimo że jest Pani na urlopie dla poratowania zdrowia, a nie w pracy). Nie widzę więc podstaw, aby odprowadzała Pani dobrowolne składki na ZUS, nie wykonując innej pracy (nawet w formie umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

 

Jeśli chce Pani pomagać synowi nieodpłatnie, bez umowy, to może to Pani robić, o ile zalecone leczenie tego nie zabrania. W takim przypadku nie będzie podstaw, aby odwołać Panią z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Jeśli jednak syn podpisze z Panią umowę, na przykład zlecenia (skoro nie chce Pani zatrudnić) i zacznie Pani opłacać dobrowolnie składki na ZUS – dyrektor odwoła Panią z urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż prowadzenie lub podejmowanie jakiejkolwiek pracy czy działalności – nawet nieodpłatnej, ale posiadającej znamiona pracy (na przykład opłacanie ZUS) stanowi podstawę do odwołania z urlopu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu