Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia a nieodpłatna praca

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.11.2014

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Od początku obecnego roku szkolnego przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie moje dziecko zakłada działalność gospodarczą – mały lokal gastronomiczny. Chciałabym legalnie przebywać w tym lokalu i pomagać. Wówczas muszę podobno opłacić ZUS – składkę zdrowotną, którą opłaca się z każdego stosunku pracy. Moje dziecko mnie nie zatrudni, a będę jedynie osobą współpracującą nieodpłatnie. Czy to prawda z tym ZUS-em i czy mogę nieodpłatnie współpracować z dzieckiem podczas urlopu zdrowotnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

 

W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zwolniony z wszelkich obowiązków w szkole. Nie może również w tym czasie wykonywać zatrudnienia i działalności sprzecznej z celami urlopu. Stwierdzenie przez dyrektora szkoły, że nauczyciel w okresie urlopu dla poratowania zdrowia wykonuje zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celem urlopu skutkuje odwołaniem tego nauczyciela z urlopu.

 

W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel jest zwolniony ze wszystkich obowiązków w szkole; nie powinien zatem uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, prowadzić zajęć z uczniami czy brać udziału w szkoleniach. Wszystkie te czynności stoją bowiem w sprzeczności z celem urlopu dla poratowania zdrowia, jakim jest odpoczynek i przeprowadzanie leczenia.

 

O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich, ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów – dobrowolny.

 

W Pani przepadku składki do ZUS są odprowadzane przez pracodawcę, a więc przez przedszkole (mimo że jest Pani na urlopie dla poratowania zdrowia, a nie w pracy). Nie widzę więc podstaw, aby odprowadzała Pani dobrowolne składki na ZUS, nie wykonując innej pracy (nawet w formie umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

 

Jeśli chce Pani pomagać synowi nieodpłatnie, bez umowy, to może to Pani robić, o ile zalecone leczenie tego nie zabrania. W takim przypadku nie będzie podstaw, aby odwołać Panią z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Jeśli jednak syn podpisze z Panią umowę, na przykład zlecenia (skoro nie chce Pani zatrudnić) i zacznie Pani opłacać dobrowolnie składki na ZUS – dyrektor odwoła Panią z urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż prowadzenie lub podejmowanie jakiejkolwiek pracy czy działalności – nawet nieodpłatnej, ale posiadającej znamiona pracy (na przykład opłacanie ZUS) stanowi podstawę do odwołania z urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus VII =

»Podobne materiały

Dodatkowy urlop w zamian za nadgodziny

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, pracuję zdalnie (z domu) i przysługuje mi 26 dni urlopu rocznie. W tym roku wykorzystałem już 20 dni, a chciałbym wyjechać na zagraniczne wakacje i potrzebuję w sumie 10 dni urlopu, zatem brakuje mi 4. Mój przełożony proponuje, abym przepracował nieoficjalnie 2-3

 

Przerwanie urlopu wychowawczego i przejście na L4

Ponad dwa lata przebywam na urlopie wychowawczym. Obecnie jestem w połowie ciąży. Wiem, że mogę przerwać urlop wychowawczy i przejść na L4 do końca trwania ciąży. Czy mogę przesłać pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z dniem wysłania i jednocześnie zwolnienie lekarskie? Jak powinnam

 

Od kiedy liczyć urlop kierowcy?

Kierowca wraca w czwartek z wyjazdu, od piątek ma mieć urlop przez kolejne 10 dni. Od kiedy należy liczyć urlop kierowcy? Czy od piątku (włącznie), czy też od poniedziałku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »