.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Od kiedy liczyć urlop kierowcy?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.12.2016 • Zaktualizowane: 21.10.2021

Kierowca wraca w czwartek z wyjazdu, od piątek ma mieć urlop przez kolejne 10 dni. Od kiedy należy liczyć urlop kierowcy? Czy od piątku (włącznie), czy też od poniedziałku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od kiedy liczyć urlop kierowcy?

Fot. Fotolia

Zasady dotyczące udzielania urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z art. 1542 ustawy Kodeks pracy „urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu”.

 

Ustawodawca wprowadził nową, do tej pory niestosowaną zasadę dotyczącą udzielania urlopu wypoczynkowego. Przyjął mianowicie, że urlop wypoczynkowy udziela się w dni, które są dla pracownika dniami jego pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasy pracy, w wymiarze godzinowym, przy czym musi on odpowiadać dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Szczególną uwagę zwraca tu fakt, że udzielenie urlopu wypoczynkowego podmiotowi zatrudnianemu następuje w dniach pracy pracownika, a nie w dniach kalendarzowych czy w dniach roboczych. Przyjęto, że przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy, chyba że pracownik objęty jest przepisami szczególnymi dopuszczającymi normę dobową niższą niż 8 godzin. Wówczas jeden dzień urlopu winien być liczony przy uwzględnieniu właśnie tej niższej normy.

Czy urlop powinien być udzielony od piątku czy od poniedziałku?

Jeśli chodzi o dni, na jakie udziela się urlopu, są to dni będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Z braku dodatkowych zastrzeżeń należy przyjąć, że może tu chodzić zarówno o rozkład o charakterze zbiorowym (ustalony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu), jak i o indywidualny rozkład czasu pracy, jeżeli pracownik jest nim objęty. Dniem pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy będzie również dzień wskazany w tzw. harmonogramie (grafiku), który stanowi doprecyzowanie rozkładu czasu pracy w przypadku pracowników, których dni i godziny pracy cechuje zmienność (dotyczy to np. pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy). Kluczowy jest w rezultacie fakt, czy dany dzień jest dniem pracy dla danego pracownika, a nie dniem roboczym w ogóle. Urlop może być więc udzielony zarówno w niedzielę, jak i święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, o ile w tym dniu, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracownik miał pracę wykonywać. A contrario, nie udziela się urlopu na dni, które rozkładowo nie są dla danego pracownika dniami pracy, nawet jeśli są to dni przypadające od poniedziałku do soboty (dni robocze). Mogą one natomiast poprzedzać urlop wypoczynkowy, następować bezpośrednio po jego zakończeniu lub przypadać między dniami urlopu, zwiększając okres odpoczynku pracownika. Nie można również udzielić urlopu wypoczynkowego na dzień, w który pracownik ma wykonywać pracę nadliczbową, która nie została przewidziana w rozkładzie czasu pracy.

 

Podsumowując, o tym, czy urlopu udzielić należy od piątku czy od poniedziałku, decydować będzie to, czy według rozkładu czasu pracy (grafiku) pracownik w piątek miał pracę świadczyć, czy miał dzień wolny. Jeśli dzień wolny – urlopu udzielamy od poniedziałku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl