.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kłopoty z dokumentami w spółdzielni mieszkaniowej

Moja córka otrzymała mieszkanie spółdzielcze własnościowe w testamencie od babci (matki ojca). Sąd wydał już potwierdzenie nabycia spadku i ten fakt został zgłoszony do US. Niestety, Pani w spółdzielni poinformowała, że nie ma w dokumentacji dowodu nabycia spadku po dziadku córki, który jeszcze żył, kiedy babcia nabywała mieszkanie. Nikt w spółdzielni nie był w stanie poinformować nas, co wobec tego należy zrobić. Poinformowano nas tylko, że córka nie może zostać członkiem spółdzielni ani też zameldować się w tym mieszkaniu. Bardzo proszę o informację, jakie czynności krok po kroku mamy wykonać, aby wreszcie uporać się z tą sytuacją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kłopoty z dokumentami w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze zwanej dalej oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Z treści Pani pytania wynika, że Pani teściom przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Niestety nie wskazuje Pani, kiedy dziadkowie córki weszli w posiadanie prawa.

 

Powyższe ma dla Pani córki interesu bardzo istotne znaczenia, bowiem do dnia 15 stycznia 2003 r. obowiązywał w Prawie spółdzielczym przepis art. 215, zgodnie z którym „spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może należeć tylko do jednej osoby albo do małżonków. Spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego prawa do lokalu w kwestiach nie uregulowanych w przepisach niniejszego artykułu przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności spółdzielczego prawa do lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może na żądanie jednego z małżonków z ważnych powodów znieść wspólność tego prawa. Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej, wkład mieszkaniowy lub budowlany należy przed przydziałem lokalu wspólnie do obojga małżonków, niezależnie od pochodzenia środków, z których został zgromadzony”. Przepis ten nie narusza uprawnienia każdego z małżonków do żądania zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z jego majątku odrębnego na majątek wspólny. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

Zapisanie wnuczce w testamencie spółdzielczego własnościowego mieszkania

Innymi słowy, jeżeli do dnia 15 stycznia 2003 r. babci Pani córki zostało przydzielone mieszkania i wówczas pozostawała w związku małżeńskim, to mieszkanie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, tj. dziadków. Nie ma przy tym znaczenia, jaki ustrój majątkowy małżeńskim występował pomiędzy dziadkami. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można było nabyć do dnia 24 kwietnia 2001 r. Przydział w trakcie trwania małżeństwa powodował, że mieszkanie należało do małżonków, w tym przypadku do dziadków.

 

Każdy lokal winien posiadać teczkę lokalu. Zasadne jest zatem udanie się spółdzielni mieszkaniowej celem wydobycia takiej teczki i ustalenia, kiedy nastąpił przydział mieszkania. Datę przydziału należy porównać z datą zawarcia związku małżeńskiego przez dziadków córki.

 

Jeżeli ustaliłybyście Panie, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało przed dniem 24 kwietnia 2001 r., wówczas dla uregulowania sytuacji prawnej konieczne byłoby wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku także po dziadku. Z treści Pani pytania nie wynika, jakoby takie postępowanie było przeprowadzone. Jeżeli na dzień śmierci dziadka przy życiu pozostawała babcia, to ona dziedziczy wraz z innymi uprawnionymi do spadku, w zależności od tego, kto na dzień śmierci dziadka pozostawał przy życiu.

 

Proszę zatem udać się do spółdzielni mieszkaniowej celem uzyskania informacji o których mowa powyżej i które dla interesu Pani córki mają istotne znaczenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu