Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopoty z dokumentami w spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.04.2016

Moja córka otrzymała mieszkanie spółdzielcze własnościowe w testamencie od babci (matki ojca). Sąd wydał już potwierdzenie nabycia spadku i ten fakt został zgłoszony do US. Niestety, Pani w spółdzielni poinformowała, że nie ma w dokumentacji dowodu nabycia spadku po dziadku córki, który jeszcze żył, kiedy babcia nabywała mieszkanie. Nikt w spółdzielni nie był w stanie poinformować nas, co wobec tego należy zrobić. Poinformowano nas tylko, że córka nie może zostać członkiem spółdzielni ani też zameldować się w tym mieszkaniu. Bardzo proszę o informację, jakie czynności krok po kroku mamy wykonać, aby wreszcie uporać się z tą sytuacją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze zwanej dalej oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Z treści Pani pytania wynika, że Pani teściom przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Niestety nie wskazuje Pani, kiedy dziadkowie córki weszli w posiadanie prawa.

 

Powyższe ma dla Pani córki interesu bardzo istotne znaczenia, bowiem do dnia 15 stycznia 2003 r. obowiązywał w Prawie spółdzielczym przepis art. 215, zgodnie z którym „spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może należeć tylko do jednej osoby albo do małżonków. Spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego prawa do lokalu w kwestiach nie uregulowanych w przepisach niniejszego artykułu przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności spółdzielczego prawa do lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może na żądanie jednego z małżonków z ważnych powodów znieść wspólność tego prawa. Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej, wkład mieszkaniowy lub budowlany należy przed przydziałem lokalu wspólnie do obojga małżonków, niezależnie od pochodzenia środków, z których został zgromadzony”. Przepis ten nie narusza uprawnienia każdego z małżonków do żądania zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z jego majątku odrębnego na majątek wspólny. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

 

Innymi słowy, jeżeli do dnia 15 stycznia 2003 r. babci Pani córki zostało przydzielone mieszkania i wówczas pozostawała w związku małżeńskim, to mieszkanie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, tj. dziadków. Nie ma przy tym znaczenia, jaki ustrój majątkowy małżeńskim występował pomiędzy dziadkami. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można było nabyć do dnia 24 kwietnia 2001 r. Przydział w trakcie trwania małżeństwa powodował, że mieszkanie należało do małżonków, w tym przypadku do dziadków.

 

Każdy lokal winien posiadać teczkę lokalu. Zasadne jest zatem udanie się spółdzielni mieszkaniowej celem wydobycia takiej teczki i ustalenia, kiedy nastąpił przydział mieszkania. Datę przydziału należy porównać z datą zawarcia związku małżeńskiego przez dziadków córki.

 

Jeżeli ustaliłybyście Panie, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało przed dniem 24 kwietnia 2001 r., wówczas dla uregulowania sytuacji prawnej konieczne byłoby wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku także po dziadku. Z treści Pani pytania nie wynika, jakoby takie postępowanie było przeprowadzone. Jeżeli na dzień śmierci dziadka przy życiu pozostawała babcia, to ona dziedziczy wraz z innymi uprawnionymi do spadku, w zależności od tego, kto na dzień śmierci dziadka pozostawał przy życiu.

 

Proszę zatem udać się do spółdzielni mieszkaniowej celem uzyskania informacji o których mowa powyżej i które dla interesu Pani córki mają istotne znaczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 10 =

»Podobne materiały

Dysponowanie środkami zmarłej osoby, która przebywała w DPS-ie

Moja babcia była całkowicie ubezwłasnowolniona przez moja kuzynkę. Przebywała w DPS-ie. Czy po śmierci babci ma ona prawo dysponować jej pieniędzmi, które zostały na jej koncie i w depozycie bez sprawy spadkowej?

 

Czy mąż może zameldować obcych ludzi w naszym wspólnym domu?

Pracuję za granicą, mąż mieszka w naszym wspólnym domu. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż odgraża się, że zamelduje w domu jakichś obcych ludzi. Czy może tak zrobić i jak tego uniknąć?

 

Przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Zamieniono mi karę pozbawienia wolności (w wymiarze roku) na dozór elektroniczny. Czy w takim przypadku jest możliwe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego?  

 

Sprzedaż pracownikowi samochodu należącego do spółki z o.o.

Spółka z o.o., będąca płatnikiem VAT, planuje zakupić samochód osobowy z homologacją ciężarową (za ok. 100 000 zł). Jak przeprowadzić ten zakup, by móc sprzedać samochód później jak najtaniej pracownikowi? Po jakim czasie można go odsprzedać pracownikowi, za jaką cenę i co z podatkami?

 

Wypłata wkładu mieszkaniowego po śmierci głównego najemcy

Rodzice wiele lat mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. Wpłacili wkład na to mieszkanie, jednak go nigdy nie wykupili. Przed 12 laty zmarła mama (główny najemca), następnie głównym najemcą został tata, który zmarł w tym roku. W mieszkaniu tym jest zameldowana siostra, możliwe że będzie chciała zosta

 

Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku?

Mam problem ze spółdzielnią mieszkaniową, a właściwie z mieszkańcami, którzy nie zgadzają się na ocieplenie i wyremontowanie naszego budynku. Ja walczę z grzybem w mieszkaniu, co roku pojawia mi się na ścianach, płacę ogromne kwoty za ogrzewanie, bo muszę wietrzyć. Zamówiłam profesjonalną ekspertyzę

 

Fundusz remontowy we wspólnocie

Wykupiliśmy mieszkanie TBS z bonifikatą. Nie zalegaliśmy z czynszem i innymi opłatami. Na spotkaniu wspólnoty dowiedziałem się o planowanym remoncie, ponoć środki były już zgromadzone. Kilka dni później dostałem wezwanie do zapłaty kilku tysięcy złotych na fundusz remontowy we wspólnocie. TBS w

 

Płacenie za czynsz w mieszkaniu w którym nie mieszkam

Jestem zameldowana na stałe w innej miejscowości, niż rzeczywiście mieszkam i pracuję. Dowiedziałam się, że mama nie płaci czynszu. Czy komornik może wejść na moją wypłatę z tego powodu? Jak nie płacić za coś, z czego nie korzystam? Przecież nie mieszkam tam mimo zameldowania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »