.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykup mieszkania komunalnego po ślubie a podział majątku

• Opublikowano: 20-02-2022 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Moje mieszkanie, zakupione jeszcze przed ślubem, zostało aktem notarialnym zamienione na mieszkanie komunalne o większym metrażu. Transakcja była korzystna dla obu stron: my dostaliśmy większe mieszkanie, natomiast lokatorka mieszkania komunalnego w wyniku tej zamiany stała się właścicielką mojego mieszkania. Po roku mieszkanie komunalne wykupiliśmy od gminy za środki pochodzące z pożyczki udzielonej mi przez firmę, w której pracuję.  Obecnie żona chce rozwodu i podziału majątku, w tym połowy wartości naszego obecnego mieszkania. Ja natomiast uważam, że to mieszkanie zostało nabyte na skutek zbycia mojego majątku osobistego w postaci mieszkania oraz pożyczki imiennej, którą osobiście musiałem spłacać. Czy zatem żona ma prawo do obecnego mieszkania i może żądać jego spłaty w równych częściach? Moim zdaniem nowe mieszkanie, mimo że jesteśmy w akcie notarialnym wpisani oboje, pochodzi całkowicie z moich osobistych środków. Nie byłoby nas stać na to nowe mieszkanie, gdyby nie posiadane przeze mnie wcześniej (przed ślubem) mieszkanie. Jak to wygląda od strony prawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykup mieszkania komunalnego po ślubie a podział majątku

Najem lokalu komunalnego objęty wspólnością majątkową małżeńską

Nie bardzo rozumiem, w jaki sposób doszło do zamiany prawa najmu lokalu z prawem własności. Tego typu działania nie znajdują żadnego uzasadnienia prawnego. Prawo najmu mieszkania komunalnego jest niezbywalne i nie podlega zamianie. Staliście się Państwo najemcami lokalu mieszkalnego komunalnego. Najem objęty jest wspólnością majątkową małżeńską, bez względu na stosunki majątkowe panujące w danym małżeństwie (wspólność albo rozdzielność, w tym rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków) – gdy spełnione są warunki, o których mowa w art. 6801 § 1. Wspomniane warunki są spełnione, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Tym samym prawo najmu lokalu mieszkalnego objęte jest przymusową wspólnością majątkową małżeńską – obowiązywania zasady ustanowionej w komentowanym art. 6801 § 1 nie mogą zainteresowani małżonkowie wyłączyć wobec siebie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy); zob. J. Jezioro, w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, s. 275.

 

Ustanie wspólności majątkowej a najem lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny

Przepis art. 6801 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) reguluje skutki ustania wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa na byt prawny wspólności najmu lokalu. Po nowelizacji z 6.11.2008 r., zgodnie z art. 6801 § 2, ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. Zgodnie z art. 6801 § 1 K.c. – najem stanowi majątek wspólny małżonków, bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe; zob. art. 31 i n. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Oboje małżonkowie są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, każdy z małżonków jest stroną umowy najmu (najemcą). Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej (art. 31 i n. K.r.o.).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczenie nakładów na majątek wspólny

Byliście Państwo najemcami lokalu i wykupiliście ten lokal za środki z pożyczki. Wykup nastąpił więc w małżeństwie ze środków wspólnych (środki z pożyczki stanowią wspólne środki). Stąd też mieszkanie stanowi składnik majątku wspólnego.

 

Trudno tutaj mówić o surogacji. Jak wspomniałem, żona ex lege została najemcą lokalu. Natomiast bez wątpienia może Pan dochodzić rozliczenia nakładów. W tym wypadku środki z mieszkania stanowiły Pana nakład związany z nabycie prawa do lokalu komunalnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu