Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenia na pracę w sklepie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.09.2019

Jak zawrzeć umowę-zlecenie na pracę w sklepie, żeby nie zakwalifikowano jej jako umowy o pracę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Musi Pani pamiętać, że ZUS zawsze ma prawo podważać umowy, zgodnie bowiem z art. 68 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych „do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy między innymi stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych”. Natomiast przepis art. 83 ust. 1 u.s.u.s. daje organowi rentowemu podstawy do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie prawidłowości zgłaszania i przebiegu ubezpieczeń społecznych, co jednoznacznie sprowadza się do badania rzeczywistej treści tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1539/11).

 

Jednak należy zadbać, aby i ZUS i PIP, i w razie czego sąd, jeśli przyszłoby do odwołania – widziały w stosunku łączącym zleceniodawcę ze zleceniobiorcą cechy stosunku cywilnoprawnego, a nie stosunku pracy.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 22 § 1 Kodeksu pracy „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Treścią umowy o pracę jest, w konsekwencji przyjętego unormowania, zobowiązanie się pracownika do wykonywania określonej pracy za wynagrodzeniem. Umowa o pracę posiada cechy stosunku zobowiązaniowego – jest dwustronnie zobowiązująca, konsensualna i odpłatna. Posiada jednak również cechy wyróżniające ją od innych stosunków zobowiązaniowych, w szczególności zaś od umowy o dzieło, uregulowanej w art. 627 i nast. Kodeksu cywilnego, od umowy-zlecenia, uregulowanej w art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego, czy też od umowy agencji, uregulowanej w art. 758 i nast. Kodeksu cywilnego. Decydującym kryterium odróżniającym umowę o pracę od innych umów jest świadczenie, wykonywanie pracy określonego rodzaju – przez którą należy rozumieć zasadnicze obowiązki pracownika oraz miejsce i czas wykonywania pracy – pod kierownictwem pracodawcy. Pracownik obowiązany jest więc świadczyć pracę w zorganizowanym zespole pracowniczym, podporządkowanym pracodawcy w granicach wynikających z charakteru pracy i potrzeb pracodawcy oraz zastrzeżonych ustawowo praw pracownika. Zasada podporządkowania jest jedną z podstawowych cech odróżniających stosunek pracy od stosunku opartego na umowie dzieła, zlecenia czy agencji.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Umowa-zlecenia na pracę w sklepie

 

Podkreślenia wymaga przy tym, iż wykonywanie takich samych czynności może występować zarówno w ramach umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Nie sposób dalej nie zauważyć, że cechą umowy o pracę nie jest pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, bo to może występować też w umowach cywilnoprawnych, lecz wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy (pracy podporządkowanej). Ta cecha ma charakter konstrukcyjny dla istnienia stosunku pracy. Dla stwierdzenia, że występuje ona w treści stosunku prawnego z reguły wskazuje się na takie elementy, jak: określony czas pracy i miejsce wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności, podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa, co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowiązek przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania poleceń przełożonych, wykonywanie pracy zmianowej, stała dyspozycyjność czy dokładne określenie miejsca i czasu realizacji powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. akt I UK 68/05).

 

Wykonywanie pracy w określonym czasie w ciągu dnia stanowi jeden z elementów wskazujących na wykonywanie pracy w warunkach zatrudnienia pracowniczego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dni 11 września 1997 r., sygn. akt  II UKN 232/97), jednak odnosi się do sytuacji, gdy wyznaczenie zmiany pracy następuje przez podmiot zatrudniający (element podporządkowania pracowniczego), nie zaś pozostawione do wyboru zatrudnionego stanowi przejaw jego woli co do zamiaru wykonywania pracy w danych godzinach, dostosowanych do jego potrzeb.

 

Odnosząc to o Pani pytania – należy tak skonstruować umowę i uregulować zakres obowiązków, aby nie zawierały podporządkowania, narzucanego czasu pracy, regulaminów pracy, podpisów pod listą obecności.

 

W umowie należy wskazać, iż zleceniobiorcą zobowiązuje się do: prowadzenia sklepu, tj. zaopatrywania w towar, eksponowania towaru, prowadzenia akcji marketingowych mających na celu podniesienie sprzedaży, obsługę klientów np. przez min. 8 h dziennie w godzinach pracy sklepu. Można oczywiście dopisać inne obowiązki – istotne, aby nie znaleźć w nich elementu podporządkowania kierownictwu czy pracodawcy – jak wykonywanie innych poleceń przełożonego czy kierownika lub pracodawcy.

 

Czynności te jednak zleceniobiorca ma wykonywać w sposób przez siebie zaplanowany i samodzielny co musi wynikać z treści zapisów umowy jak również z faktu, że możliwość nadzoru nad pracami ze strony zleceniodawcy, będzie np. ograniczona i miała charakter sporadyczny a przy tym dotyczyła wyłącznie kwestii dotyczących ewentualnych braków w zatowarowaniu czy też ekspozycji. Wynagrodzenie musi być w pełni uzależnione od zachowania i zakresu wykonania umowy przez zleceniobiorcę.

 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy określone zostanie stawką godzinową a zatem uzależnione będzie od efektywnego wykonania zlecenia mierzonego według czasu pracy. Tym samym to zleceniobiorca ponosi ryzyko w zakresie tego, czy uzyska wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Wynagrodzenie ma być wypłacane na podstawie rachunku wystawianego bądź przedłożonego przez zleceniobiorcę grafiku świadczenia usług, rozliczenia wykonanych czynności. Warto zadbać o to, aby nie było w umowie bezwarunkowego obowiązku osobistego wykonania zlecenia, aby zleceniodawca mógł powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody zleceniodawcy. Te cechy powinny odróżnić umowę o pracę od zlecenia – skutecznie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Pracodawca nie wystawił umowy o dzieło i nie zapłacił, co robić?

Otrzymałam umowę na czas określony na pełny etat (kwota minimalna) i pracodawca zobowiązał się do wystawiania mi umowy o dzieło co miesiąc na dodatkową kwotę, aby moje miesięczne wynagrodzenie było wyższe. Tłumaczył to koniecznością oszczędności w firmie. Obiecał, że umowa ta b

Zlecenie wykonania usługi firmie żony

Moja żona prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem VAT. Czy jako jej współmałżonek (nie mam firmy, pracuję na etacie w innej firmie) mogę zlecić żonie usługę, jak każdą inną oraz dokonać przelewu na jej konto? Aktualnie jej firma nie przynosi dochodów, ponieważ żona p

Zakaz konkurencji w umowie o współpracy

Współpracuję z firmą, dla której przeprowadzam szkolenia. W umowie jest podpunkt, który brzmi tak: „po wygaśnięciu umowy lub jej przerwaniu zabronione jest przez 12 miesięcy otworzenie nowej marki produktów, które są przedmiotem sprzedaży firmy X (czyli tej, z którą współpracu
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »