Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie adwokata

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.03.2013

Zrezygnowałam z usług pewnego adwokata, lecz on domaga się dodatkowej zapłaty i straszy sprawą sądową. W sumie otrzymał już ok. 10 tys. zł. Pieniądze były zawsze wręczane „do ręki”, nie mam żadnego potwierdzenia odbioru gotówki. Nie było zawartej pisemnej umowy na konkretną kwotę i wszelkie ustalenia odnośnie płatności były ustne. Otrzymałam wezwanie do zapłaty kwoty 2 tys. zł. Adwokat twierdzi, że nie jesteśmy rozliczeni za ostatnie jego usługi. Czy muszę zapłacić adwokatowi te 2 tys. zł wynagrodzenia?

 

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z treści Pani pytania wynika, iż między Panią a reprezentującym Panią adwokatem została zawarta umowa w zakresie powiernictwa. Umowa została zawarta ustnie. Wszystkie płatności za wyjątkiem jednej zostały dokonane.

 

Kodeks etyki adwokackiej w § 9 ust. 3 wskazuje, iż przy zawieraniu przez adwokata umowy w zakresie powiernictwa obowiązuje go najwyższa staranność w badaniu, czy umowa ta nie narusza zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. Mamy zatem do czynienia z umową powiernictwa. Umowa ta jest umową nienazwaną, do której na mocy art. 750 Kodeksu cywilnego (K.c.) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 750 K.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

 

Jak stanowi Kodeks cywilny:

 

„Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”.

 

„Art. 735. § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

 

§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Istotny w niniejszej sprawie jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I CSK 611/10), zgodnie z którym „umowa o świadczenie pomocy prawnej, obejmująca także zastępstwo strony przed sądem, przewidziana w art. 16 ust. 1 i art. 25 ust. 1 w zw. z art. 37 ustawy z 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) należy do umów o świadczenie, do których – na podstawie odesłania zawartego w art. 750 K.c. – w zakresie nieuregulowanym w przepisach powołanej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zasadą wynikającą z art. 16 ust. 1 ustawy z 1982 r. – Prawo o adwokaturze jest ustalenie opłaty za czynności adwokackie w umowie z klientem. Jeżeli jednak wysokość opłaty nie zostanie określona, rozwiązania poszukiwać należy w przepisach o umowie-zleceniu. Artykuł 735 § 2 K.c. przewiduje, że w przypadku, kiedy nie ma obowiązującej taryfy i strony nie umówiły się o wysokość wynagrodzenia, przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Stawki przewidziane w rozporządzeniu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) limitują dolną granicę wynagrodzenia należnego za prowadzenie spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości”.

 

Nie wskazuje Pani niestety, w jakim rodzaju sprawy adwokat Panią reprezentował. Stawki przewidziane w rozporządzeniu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wskazują na wynagrodzenie minimalne. Innymi słowy, za każdym razem klient winien ustalić wynagrodzenie z adwokatem przed podjęciem przez adwokata czynności zawodowych.

 

W sytuacji gdy nie ustalono wysokości wynagrodzenia, ustalenie wynagrodzenia w oparciu o przepis art. 735 § 2 K.c. wymaga odwołania się do danych rzeczywistych, skoro ma być to wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

 

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby. Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.

 

Istotna jest treść § 50 Kodeksu etyki adwokackiej:

 

„§ 50. 1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.

 

2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy).

 

3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy”.

 

Pragnę ponadto zauważyć, iż Pani adwokat, dochodząc przed sądem zaległego wynagrodzenia, będzie zobowiązany, stosownie do treści art. 6 K.c., do wykazania wysokości wynagrodzenia ustalonego między Panią a nim. Zgodnie z art. 6 K.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

Reasumując, należy wskazać, iż w chwili udzielania pełnomocnictwa adwokat winien poinformować Panią o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia. Należy zastanowić się, czy podczas ustalania wysokości honorarium była obecna osoba trzecia, która mogłaby ewentualnie występować w charakterze świadka na okoliczność ustalonej wysokości honorarium. Istotne jest także wypowiedzenie pełnomocnictwa, co pozwala odpowiednio zmniejszyć wysokość wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odpowiedzialność cywilna adwokata

W sprawie spadkowej adwokat opłacił apelację kwotą 50 zł zamiast 100 zł. Apelacja została odrzucona. Czy jeżeli za namową adwokata złożyłam wniosek o przywrócenie terminu wraz z apelacją, to utracę taką możliwość? Czy mogę pociągnąć adwokata do odpowiedzialności cywilnej? Czy

Nienależyte wykonanie obowiązku przez adwokata

Korzystałam z pomocy adwokata przy próbie egzekwowania należności od dłużnika. Adwokat wykazał się brakiem odpowiedzialności, niekompetencją i zmuszał mnie do składania fałszywych zeznań. Sprawa zakończyła się dla mnie niepomyślnie, do tego niepotrzebnie straciłam sporo pieniędzy

Skarga na adwokata

Osadzono mnie w areszcie. Dnia 25 stycznia dostałem pismo, iż mam obrońcę z urzędu. Tak się złożyło, że mój kolega 27 stycznia podpisał umowę z obrońcą z wyboru. Kolega zapłacił za obronę. Pech chciał, że obrońca z urzędu i z wyboru to ta sama osoba. Mecenas nie powiadomi

Zawarcie ugody przed sądem niemieckim a wynagrodzenie dla adwokata

Mam sprawę w sądzie niemieckim w oparciu o prawo polskie zgodnie z zapisem umowy o współpracy (sprawa dotyczy zobowiązań spółki wobec niemieckiego kontrahenta). Zapłaciłem już prawnikowi uzgodnioną kwotę za prowadzenie sprawy. Udało mi się dojść do porozumienia z drugą st
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »