.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga na adwokata

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.09.2012 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Osadzono mnie w areszcie. Dnia 25 stycznia dostałem pismo, iż mam obrońcę z urzędu. Tak się złożyło, że mój kolega 27 stycznia podpisał umowę z obrońcą z wyboru. Kolega zapłacił za obronę. Pech chciał, że obrońca z urzędu i z wyboru to ta sama osoba. Mecenas nie powiadomił mojego kolegi, że został przyznany z urzędu. Moim zdaniem, postąpił nieuczciwie – nie powinien brać pieniędzy. Co robić? Czy mogę złożyć skargę na adwokata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skarga na adwokata

Postępowanie adwokata naruszające godność zawodu adwokackiego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na § 1 ust. 2 Kodeksu etyki adwokackiej, zgodnie z którym naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej oraz poderwać zaufanie do zawodu. Co więcej, jak czytamy w § 1 ust. 3, obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego. Natomiast według § 44 adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów.

Mając na uwadze datę ustanowienia adwokata z urzędu i datę udzielenia pełnomocnictwa przez kolegę, w mojej ocenie adwokat naruszył normy etyczne, do których jest obowiązany pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czyn ten bowiem stanowi uchybienie etyce zawodowej oraz narusza godność zawodu.

 

Ustanowienie obrońcy z urzędu nastąpiło przed 25 stycznia, albowiem 25 stycznia otrzymał Pan już korespondencję powiadamiającą Pana o tym fakcie. Natomiast 27 stycznia temuż samemu adwokatowi Pana kolega udzielił pełnomocnictwa. W mojej ocenie adwokat postąpił niegodnie, albowiem czas między 25 a 27 stycznia to zaledwie kilka dni, a co za tym idzie, nie będzie można skutecznie tłumaczyć się, iż adwokat zapomniał, kogo reprezentuje i w czyim interesie działa.

Skarga do okręgowej rady adwokackiej na postępowanie adwokata

Powinien Pan wystąpić ze skargą do okręgowej rady adwokackiej właściwej dla owego adwokata. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej między innymi za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Kary dyscyplinarne są następujące:

 

  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara pieniężna,
  4. zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
  5. wydalenie z adwokatury.

 

Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę upomnienia. W przypadku nieskorzystania z takiego prawa sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej. Należy zatem rozważyć możliwość złożenia stosownej skargi, mając na uwadze powyższe rozważania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż działanie sądów dyscyplinarnych jest bardzo często postrzegane jako mało obiektywne.

 

Mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy, skarga na adwokata – w mojej ocenie – jest jak najbardziej uzasadniona. Dodatkową motywacją niech będzie fakt, iż postępowanie takie może zakończyć się polubownie. Innymi słowy, adwokat może zaproponować, że odda pieniądze w zamian za uniknięcie odpowiedzialności karnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »