Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko matki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.12.2015

Chcę uporządkować swoje życie i m.in. zmienić nazwisko ojca, które widnieje w akcie urodzenia dziecka. Nie jest on biologicznym ojcem syna ani moim obecnym partnerem. Chcę zmienić też nazwisko dziecka na swoje. Jak to wygląda od strony formalnej? Ile może potrwać i kosztować? Czy wymagana jest obecność ojca biologicznego i tego z aktu urodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaprzeczyć ojcostwu może Pani tylko sądownie. Więc aby wykreślić niewłaściwego ojca z aktu urodzenia – konieczna jest sprawa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Tu musi być obecny tylko aktualnie wpisany ojciec dziecka. Ten prawdziwy ojciec może być jako świadek – ale nie musi.

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa podlega rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym dla spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458 Kodeksu postępowania cywilnego). Uprawnionymi do wniesienia tego pozwu są: mąż matki, matka lub dziecko oraz prokurator (art. 66, 69 § 1, art. 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Mąż matki, wytaczając powództwo, powinien zapozwać matkę i dziecko, a jeżeli matka nie żyje, tylko dziecko. Matka wytacza powództwo przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku. Dziecko zaś powinno wnieść powództwo przeciwko mężowi matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi albo przeciwko kuratorowi, gdy mąż matki nie żyje. Prokurator pozywa męża matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje, to kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje (art. 454 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Uprawnionymi do wniesienia pozwu są: matka, jej mąż, dziecko i prokurator. Nie jest uprawnionym do wytoczenia takiego powództwa biologiczny ojciec dziecka. Mężczyzna, uważający się za ojca dziecka, jest legitymowany czynnie jedynie do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego

 

Potem ten właściwy ojciec dziecka może je uznać w USC.

 

Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia ojcostwa, polegającą na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi składa oświadczenie, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie, że ojcem biologicznym dziecka jest ten mężczyzna.

 

Uznanie dziecka wpływa w pierwszej kolejności na jego akt urodzenia, w którym w miejsce ojca wpisywany jest mężczyzna, który uznał ojcostwo. Uznanie jest bowiem niczym innym, jak formalnym potwierdzeniem, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Jest ono niezbędne w sytuacji, w której ojcem dziecka nie jest mąż matki (który korzysta, a czasem cierpi) z domniemania ojcostwa.

 

Uznanie dziecka sprawia, że uznający traktowany jest jako pełnoprawny rodzic – z pełną władzą rodzicielską oraz prawem do wzajemnego dziedziczenia z dzieckiem. Podczas procedury uznania dziecka rodzice decydują również o nazwisku dziecka. Uznania ojcostwa dokonuje mężczyzna, w stosunku do dziecka, które uważa za swoje. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednak z uwagi na brak pełnej zdolności do czynności prawnych (którą osiąga się wraz pełnoletnością) może tego dokonać jedynie przed sądem opiekuńczym.

 

Uznanie dziecka może nastąpić przed następującymi organami:

 

  • kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  • sądem opiekuńczym,
  • polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą i dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi;
  • notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi.

 

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka wymaga sporządzenia protokołu. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, którego kierownik odmówił przyjęcia tych oświadczeń

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść:

 

  • Mężczyzna, który uznał ojcostwo – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi (art. 63), ale nie później niż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości (art. 80). Termin ten ma charakter prekluzyjny, co oznacza, że po jego upływie uprawnienie to wygasa, a powództwo wytoczone po jego upływie podlega oddaleniu. Sama informacja o tym ,że żona jest w ciąży, a przypuszczalne obliczenie terminu, w którym dziecko powinno sie urodzić , nie może być poczytana za okoliczność stanowiącą początek biegu 6 miesięcznego terminu, ponieważ o rozpoczęciu biegu terminu decyduje informacja o urodzeniu sie dziecka, która powinna być pewna i poważna.
  • Matka dziecka w terminie 6 miesięcy od urodzenia dziecka (art. 69 § 1).
  • Dziecko po uzyskaniu pełnoletniości może również wystąpić z żądaniem zaprzeczenia ojcostwa, ale nie później niż po ukończeniu 21 roku życia (art 81 § 1,2).
  • Prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka bądź ochrona interesu społecznego. Ingerencja prokuratora nie jest ograniczona żadnym terminem, wniosek o zaprzeczenie ojcostwa może on wnieść w każdej chwili (art. 86).

 

Sześciomiesięczny termin do zaprzeczenia ojcostwa przez matkę dziecka biegnie od dnia urodzenia dziecka, tzn. od momentu zakończenia porodu. Na rozpoczęcie jego biegu nie ma wpływu przejściowy stan braku świadomości matki dziecka w związku z porodem. Data urodzenia dziecka figurująca w jego akcie urodzenia nie ma w tym wypadku rozstrzygającego znaczenia.

 

W sytuacji, w której okaże się, że uznający nie jest rzeczywistym ojcem dziecka, zarówno on, jak i matka (oraz dziecko po uzyskaniu pełnoletności) może dochodzić stwierdzenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

 

W odróżnieniu od postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, termin na złożenie powództwa o stwierdzenie bezskuteczności uznania nie jest związany z terminem urodzenia dziecka, a z datą, w której uznający dowiedział się o tym, że dziecko nie pochodzi od niego. Termin na wytoczenie powództwa wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna, który uznał ojcostwo dowiedział się, że nie pochodzi ono od niego.

 

Sprawa nie jest kosztowna, pod warunkiem, że strony będą zgodne, przedstawią świadków – aby nie było konieczne kierowanie sprawy do badania DNA. Koszt to 200 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus III =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność najbliższej rodziny za zobowiązania kredytowe

Czy moja najbliższa rodzina (matka, ojciec, córka) odpowiadają za moje zobowiązania kredytowe oraz za roszczenia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego? Czy banki oraz komornik mogą zająć ich konta bankowe oraz majątek (nieruchomości, samochody etc.)?

 

Obowiązki dziecka pełnoletniego i pracującego

Jak zmusić syna do płacenia części czynszu? Syn ma 29 lat, pracuje na pół etatu, ale nie dokłada do czynszu ani do pozostałych opłat, natomiast wydaje pieniądze na swoje zachcianki i nałogi. 

 

Warunki prowadzenia pogotowia rodzinnego

Czy osoba zakładająca pogotowie rodzinne dla dzieci musi uzyskać zgodę sąsiadów na takie działanie? Czy taka osoba musi prowadzić działalność gospodarczą? Czy należy przeprowadzić wywiad środowiskowy przed udzieleniem pozwolenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego? Jakie są warunki prowadzenia pogot

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców

Mam syna (3 lata) ze związku pozamałżeńskiego. Ojciec uznał dziecko w urzędzie. Jednak nie kontaktuje się z synem w ogóle. Ojciec dziecka pracuje w Holandii, ale nie znam jego adresu. Znam tylko jego adres zameldowania w Polsce. Czy w takiej sytuacji można wnioskować o pozbawienie władzy rodzicielsk

 

Czy mogę wynająć mieszkanie należące do nieletniej córki?

Moja nieletnia córka odziedziczyła po ojcu mieszkanie, mamy prawomocny wyrok sądu stwierdzający nabycie spadku. Jestem prawnym opiekunem córki i mieszkanie chciałabym wynająć. Czy potrzebuję zgody sądowej (lub innej) na zawarcie umowy najmu? Co powinnam zrobić, aby wynajmować mieszkanie zgodnie z pr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »