.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mogę wnosić do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?

• Autor: Monika Cieszyńska

Mój syn od dwóch lat ma zaburzenia psychiczne, nie wychodzi ze swojego pokoju, nie pracuje, nie dba o siebie. Czy mogę złożyć wniosek do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mogę wnosić do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?

Umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym

Art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej (czyli dziadków, rodziców, dzieci, wnuków), rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym taki wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.

 

Nadto w każdym przypadku przedmiotowy wniosek może złożyć prokurator.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy „do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba chora psychicznie, mimo braku zgody, jeśli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź jeśli osoba ta jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia”.

Wniosek do sądu opiekuńczego

Podstawę wniosku może stanowić jedna z dwóch wyżej wymienionych przesłanek.

 

Takowy wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania osoby chorej psychicznie. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. W niniejszej sprawie sądem właściwym będzie sąd rejonowy.

 

Pani jako matka jest zatem uprawniona do złożenia wniosku o przyjęcie Pani syna do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Do wniosku winna Pani załączyć orzeczenie (opinię) lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym, jednak – co ważne – wydane nie dalej niż 14 dni przed złożeniem wniosku do sądu. Na Pani żądanie – zgodnie z art. 30 ust. 1 zdanie 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – lekarz psychiatra obowiązany jest wydać takową opinię.

 

Tym samym przedmiotowy wniosek do sądu wraz z orzeczeniem lekarza psychiatry o potrzebie leczenia szpitalnego syna winna Pani złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej opinii.

Orzeczenie o potrzebie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie o potrzebie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego wyłącznie wówczas, gdy dołączona do wniosku opinia nie zostanie podważona w toku postępowania. Z pewnością w toku postępowania o umieszczenie Pani syna w szpitalu psychiatrycznym zostanie powołany jeden lub kilku biegłych sądowych w celu ustalenia, czy i na jakie schorzenia psychiczne cierpi Pani syn, jaki jest sposób jego leczenia, szczególnie w szpitalu psychiatrycznym, oraz czy i dlaczego brak takiego leczenia spowoduje znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia. Przez pojęcie „znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego” należy rozumieć doprowadzenie się przez osobę chorą psychicznie, na skutek niepodejmowania leczenia, do stanu uniemożliwiającego jej funkcjonowanie w rodzinie, w miejscu zamieszkania lub w pracy (tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 384/09).

 

„Biegły lekarz psychiatra to osoba, która dzięki posiadaniu specjalistycznych wiadomości z zakresu medycyny przekazuje sędziemu wiadomości uzyskane przy badaniu chorego, które zestawione z naukowymi zasadami psychiatrii stanowią diagnozę choroby” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1999 r., sygn. akt I CKN 1019/98).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu