Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wnosić do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.01.2015

Mój syn od dwóch lat ma zaburzenia psychiczne, nie wychodzi ze swojego pokoju, nie pracuje, nie dba o siebie. Czy mogę złożyć wniosek do sądu o umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej (czyli dziadków, rodziców, dzieci, wnuków), rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym taki wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.

 

Nadto w każdym przypadku przedmiotowy wniosek może złożyć prokurator.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy „do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba chora psychicznie, mimo braku zgody, jeśli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź jeśli osoba ta jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia”.

 

Podstawę wniosku może stanowić jedna z dwóch wyżej wymienionych przesłanek.

 

Takowy wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania osoby chorej psychicznie. Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny. W niniejszej sprawie sądem właściwym będzie sąd rejonowy.

 

Pani jako matka jest zatem uprawniona do złożenia wniosku o przyjęcie Pani syna do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Do wniosku winna Pani załączyć orzeczenie (opinię) lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym, jednak – co ważne – wydane nie dalej niż 14 dni przed złożeniem wniosku do sądu. Na Pani żądanie – zgodnie z art. 30 ust. 1 zdanie 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – lekarz psychiatra obowiązany jest wydać takową opinię.

 

Tym samym przedmiotowy wniosek do sądu wraz z orzeczeniem lekarza psychiatry o potrzebie leczenia szpitalnego syna winna Pani złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej opinii.

 

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie o potrzebie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego wyłącznie wówczas, gdy dołączona do wniosku opinia nie zostanie podważona w toku postępowania. Z pewnością w toku postępowania o umieszczenie Pani syna w szpitalu psychiatrycznym zostanie powołany jeden lub kilku biegłych sądowych w celu ustalenia, czy i na jakie schorzenia psychiczne cierpi Pani syn, jaki jest sposób jego leczenia, szczególnie w szpitalu psychiatrycznym, oraz czy i dlaczego brak takiego leczenia spowoduje znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia. Przez pojęcie „znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego” należy rozumieć doprowadzenie się przez osobę chorą psychicznie, na skutek niepodejmowania leczenia, do stanu uniemożliwiającego jej funkcjonowanie w rodzinie, w miejscu zamieszkania lub w pracy (tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 384/09).

 

„Biegły lekarz psychiatra to osoba, która dzięki posiadaniu specjalistycznych wiadomości z zakresu medycyny przekazuje sędziemu wiadomości uzyskane przy badaniu chorego, które zestawione z naukowymi zasadami psychiatrii stanowią diagnozę choroby” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1999 r., sygn. akt I CKN 1019/98).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 2 =

»Podobne materiały

Zmuszenie chorego do leczenia w szpitalu psychiatrycznym

Mój teść od wielu lat choruje psychicznie (co potwierdził lekarz). Ostatnio jednak napady agresji przybrały na sile, coraz częściej dochodzi do rękoczynów. Wraz z żoną obawiamy się o zdrowie i życie jej mamy i młodszej siostry. Czy możemy zmusić teścia do leczenia w szpitalu psychiatrycznym (na

 

Jak wysłać dorosłego syna na przymusowe leczenie?

Mój syn (23 lata) jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, a ponadto ma rozpoznaną schizofrenię. Próbował popełnić samobójstwo. Niestety ja i żona nie jesteśmy w stanie namówić go na leczenie. Czy istnieje sposób, aby skierować dorosłego syna – bez jego zgody – na przymusowe lecze

 

Zwolnienie opiekuna

Moja teściowa jest opiekunem prawnym swojego kuzyna, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony jako osoba bardzo schorowana. Od 5 lat czeka w kolejce na przyjęcie go do ośrodka pomocy społecznej. Teściowa jest już w podeszłym wieku, a kuzyn staje się agresywny. Jak starać się o zwolnienie opiekuna z

 

Sprawozdanie opiekuna prawnego

Jestem opiekunem całkowicie ubezwłasnowolnionego wujka (cierpi na chorobę Alzheimera). Ja i moja mama jesteśmy jego najbliższą rodziną. Zatrudniam opiekunki, chodzę z nim do lekarzy, nadzoruję opłaty itd. Jak powinno wyglądać sprawozdanie opiekuna prawnego? Czy istnieje jakiś wzór?  

 

Wniesienie odrębnych majątków do małżeństwa

Wraz z partnerem (obecnie mężem) nabyliśmy nieruchomość. W akcie notarialnym mamy po 50% własności. Następnie wzięliśmy ślub i teraz chcielibyśmy wnieść swój odrębny majątek do małżeństwa, żeby można było dziedziczyć po sobie. Problem polega na tym, że ja posiadam jeszcze inną nieruchomość osobistą,

 

Brak zainteresowania dzieckiem przez ojca - ustalenie kontaktów i alimentów

Urodziłam wcześniaka z wadą serca. Dziecko przeszło też zapalenie płuc. Maluszek ma dwa miesiące, przeszedł leczenie szpitalne i od miesiąca jest ze mną w domu. Opiekuję się nim sama. Jego ojciec dał mu swoje nazwisko w urzędzie stanu cywilnego i był u dziecka kilka razy, ale na tym się właściwie je

 

Wykreślenie z KW przedawnionych egzekucji

Nabyłem działkę w spadku. W dziele III są dwa ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji – z 1978 i 81 roku. Znalazłem następcę komornika, który to prowadził. Wiem, że sprawa jest przedawniona, a wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Nie wiem, kto i jakie pismo ma napisać do sądu o wykreślenie z KW p

 

Obserwacja psychiatryczna bez zgody pacjenta

Moja córka została zabrana przez pogotowie ratunkowe, gdyż zachowywała się bardzo agresywnie (choć była trzeźwa). Umieszczono ją na przymusowej obserwacji psychiatrycznej. Po kilku dniach córka jednak uciekła. Szpital powiadomił o zdarzeniu policję. Jakie czynności podejmie teraz szpital, jakie upra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »