.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ekshumacja zwłok w celu ustalenia ojcostwa

• Opublikowano: 07-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem po sprawie sądowej, a w przededniu ekshumacji zwłok mężczyzny celem ustalenia jego ojcostwa. Jak zabezpieczyć się przed sfałszowaniem profilu DNA zmarłego? Sprawa dotyczy bogatej rodziny ze środowiska prawniczego. Jest decyzja sądu o ekshumacji zwłok, ale moje obawy budzi uczciwe zbadaniu pobranego materiału genetycznego. Nie wiem, jak wyglądają procedury takiej czynności, jak można tego dopilnować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ekshumacja zwłok w celu ustalenia ojcostwa

Zasady przeprowadzania ekshumacji zwłok

W pierwszej kolejności wskazać należy, że są dwa akty prawne dotyczące ekshumacji zwłok, tj.:

 

  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1910).

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, na zarządzenie prokuratora lub sądu, a także na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

 

Zgodnie z § 12 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi – ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia (chyba że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny dopuści jej wykonanie w innym czasie przy zachowaniu ustalonych środków ostrożności). O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić powiatowego inspektora sanitarnego. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą (§ 12 ust. 3 rozporządzenia wskazanego powyżej). Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie i przygotowuje do przewozu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 1, które zakładają, co następuje:

 

  • Zwłoki przewożone na obszarze państwa na odległość większą niż 60 km składa się w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm;
  • Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania.
  •  Trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
  •  Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek zdejmuje się i spala.

 

Zatem procedura postępowania w takim wypadku jest dość ściśle uregulowana. Dodatkowo o zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się na piśmie zarząd cmentarza.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie ojcostwa – ekshumacja jako czynność procesowa

Ekshumację należy zaliczyć do czynności procesowej, z której powinien być sporządzony protokół. Z uwagi na Pani obawy co do prawidłowości jej wykonania proponuję podjąć następujące kroki:

 

  • złożyć pismo do sprawy sądowej z żądaniem zawiadomienia o terminie przeprowadzenia ekshumacji, z uwagi na to, że chciałaby Pani być obecna wówczas na cmentarzu, a jako strona postępowania ma Pani do tego prawo; jednocześnie monitorowałabym u zarządcy cmentarza, czy został już wyznaczony termin przeprowadzenia ekshumacji;
  • w piśmie złożyłabym wniosek o zarejestrowanie przebiegu tej czynności urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk (art. 157 ustawy z dnia 17 listopada 1964. Kodeks postępowania cywilnego, zwana dalej w skrócie K.p.c.), tak aby można było zweryfikować poszczególne etapy tej czynności procesowej i podczas zapoznawania się z opinią biegłego sądowego możliwe byłoby formułowanie pytań dotyczących prawidłowości przebiegu ekshumacji, czy też zabezpieczenia materiału do badań.

 

Dowód z badania DNA

Jednocześnie proszę pamiętać o tym, że dowód z badania kodu genetycznego DNA podlega swobodnej ocenie sądu zgodnie z art. 233 K.p.c. Wartość dowodowa tego badania zależy od ścisłego przestrzegania metod jej przeprowadzenia. W orzecznictwie podkreśla się, że ryzyko błędu przy przeprowadzeniu tego badania jest niewielkie, jednak nie można go wykluczyć. W związku z powyższym przeprowadzenie badania DNA nie wyklucza stosowania i przeprowadzenia innych środków dowodowych w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka. Niekiedy konieczne będzie powtórzenie tego środka dowodowego, jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawidłowości jego przeprowadzenia*.

 

 

 

 

* Ł. Błaszczak, „System Postępowania Cywilnego. Tom 2 Dowody w postępowaniu cywilnym” Wydawnictwo C.H.Beck INP PAN, Warszawa 2021 r., str. 1400-1401

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu