.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwrot kosztów zagranicznych wycieczek od byłego konkubenta

• Opublikowano: 12-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Byłam kilka lat w związku partnerskim z konkubentem. W tym czasie ja finansowałam wyjazdy na urlopy za granicę, ponieważ partner swoje nakłady finansowe inwestował w działkę pod kątem przygotowania jej pod budowę domu. Argumentował, że chce to wziąć na siebie, bo działkę dostał w spadku i chce doprowadzić jej sytuację notarialną i fizyczną do porządku. Teraz, po rozstaniu chciałabym odzyskać te środki. Posiadam faktury i umowy z biurami podróży na swoje nazwisko. Jednocześnie zaznaczam, że równo partycypowaliśmy w utrzymaniu wynajmowanego mieszkania. Czy możliwe jest odzyskanie tych pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwrot kosztów zagranicznych wycieczek od byłego konkubenta

Rozliczenia pomiędzy konkubentami

Z informacji przedstawionej przez Panią wynika, że pozostawała Pani w związku konkubenckim przez kilka lat. Aktualnie chciałaby Pani uzyskać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest dochodzenie zwrotu poniesionych przez Panią kosztów wyjazdów zagranicznych. W tym zakresie dysponuje Pani fakturami potwierdzającymi wysokość kosztów oraz to, że uiszczała je Pani samodzielnie.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że sam konkubinat nie jest uregulowany żadnymi przepisami prawa. Przede wszystkim nie można zastosować do niego rozwiązań analogicznych jak w przypadku rozliczeń pomiędzy małżonkami. Aktualnie doktryna i orzecznictwo poszukuje możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych w przypadku, gdy np. konkubenci wspólnie zakupili nieruchomość, zawarli umowę pożyczki, mają wspólny majątek.

 

Przykładowo do rozliczeń pomiędzy konkubentami proponuje się zastosować następujące instytucje prawa cywilnego:

 

  • nienależne świadczenie – zgodnie z art. 410 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
  • bezpodstawne wzbogacenie – zgodnie z art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

Gdyby łączyły Państwa wspólne ruchomości lub nieruchomości, to wówczas warto byłoby rozważyć sposób podziału majątku. Natomiast jeżeli chodzi o sam zwrot kosztów za wycieczki zagraniczne, to może on być problematyczny. Były partner może bowiem wskazać, że pokrycie kosztów wycieczek to była Pani propozycja i tak się Państwo umówiliście. Wówczas będzie słowo przeciwko słowu. Nadto może również argumentować tak, że chciała Pani zwrotu kosztów dopiero po rozstaniu, a nie wcześniej, a zatem gdybyście Państwo się nie rozstali, to nie żądałaby Pani zwrotu tych kosztów.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przedawnienie roszczeń – kosztów wycieczek

Należy również pamiętać, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W Pani sytuacji będzie miał zastosowanie 6-letni termin przedawnienia, liczony na koniec roku kalendarzowego, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego. W tym roku na koniec grudnia, tj. 31 grudnia 2023 r., przedawnią się roszczenia powstałe od 1 stycznia 2017 r. Zatem teoretycznie mogłaby Pani żądać zwrotu kosztów wycieczek poniesionych od 1 stycznia 2017 r.

 

Mediacja sądowa z byłym konkubentem

Biorąc pod uwagę duże ryzyko procesowe nieuwzględnienia roszczenia przed sądem, proponuję Pani skorzystanie z mediacji, która jest formą tańszą niż postępowanie sądowe. Może Pani wybrać osobę mediatora z listy mediatorów sądowych i umówić się na mediację. Na takie spotkanie stawiłaby się Pani z byłym partnerem i może przy pomocy osoby trzeciej, bezstronnej udałoby się odzyskać chociaż część poniesionych przez Panią kosztów. Może Pani również bez pomocy mediatora wezwać byłego partnera do zwrotu połowy kosztów za wycieczki (w zakresie roszczeń nieprzedawnionych), a potem rozważyć dochodzenie zwrotu tych kosztów przed sądem. Natomiast, tak jak wskazywałam wcześniej, taka sprawa wiąże się z dużym ryzykiem procesowym nieuwzględnienia roszczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu