.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zaległe alimenty od biologicznego ojca po przysposobieniu

• Opublikowano: 12-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Ojciec moje go dziecka, były partner ma zabrane prawa rodzicielskie, nie spełniał również przez kilka lat obowiązku alimentacyjnego. W tym roku dziecko zostało przysposobione całkowite przez mojego męża. Komornikowi udało się w końcu ściągnąć zaległe alimenty. Czy dziecko ma prawo do tym zaległych alimentów? Na jaki akt prawny możemy się powołać? Komornik stwierdził w nieoficjalnej rozmowie, że dług po przysposobieniu zostaje automatycznie umorzony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaległe alimenty od biologicznego ojca po przysposobieniu

Prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka

W pierwszej kolejności należy odnieść się do wskazanej przez Panią kwestii przysposobienia. Zgodnie z art. 121 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) – przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym (Pani mężem), a przysposobionym (dzieckiem) taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Nadto przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Dodatkowo ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego (z wyłączeniem Pani oraz Pani krewnych, gdyż wobec Pani oraz Pani krewnych prawa i obowiązki te nie ustały). Powyższe oznacza, że z chwilą gdy postanowienie o przysposobieniu staje się prawomocne, tj. nie przysługuje od niego już środek odwoławczy, wówczas pomiędzy Pani mężem a Pani dzieckiem powstaje m.in. obowiązek alimentacyjny, czyli to Pani mąż, a nie biologiczny ojciec dziecka jest od tej chwili obowiązany do dostarczania małoletniemu (małoletniej) środków utrzymania.

 

Obowiązek alimentacyjny a przysposobienia dziecka

Natomiast do dnia prawomocności postanowienia w przedmiocie przysposobienia obowiązek alimentacyjny względem Pani dziecka ciąży na biologicznym rodzicu. Zatem Pani dziecko ma prawo do alimentów od ojca biologicznego, które są wymagalne do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie przysposobienia. Z chwilą prawomocności postanowienia obowiązek alimentacyjny biologicznego ojca względem Pani dziecka ustaje z mocy prawa.

 

Jeżeli chodzi o przepisy, na które warto się powołać, to należy wziąć pod uwagę przede wszystkim te, które dotyczą prawomocności postanowień. Zgodnie z art. 363 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805; w skrócie K.p.c.) – orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Nadto w oparciu o art. 364 § 1 K.p.c. prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji ten sąd. Postanowienie to może wydać także referendarz sądowy. Dopiero orzeczenie prawomocnie wiąże strony i sąd, który je wydał, a także inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby (art. 365 § 1 K.p.c.).

 

Zaległe alimenty do dnia przysposobienia dziecka

Zatem, aby wykazać, do którego momentu alimenty należą się dziecku od ojca biologicznego, należy dysponować prawomocnym postanowieniem o przysposobieniu. Wówczas dzień poprzedzający dzień prawomocności postanowienia w przedmiocie przysposobienia będzie ostatnim dniem, w którym alimenty wymagalne od biologicznego ojca będą się dziecku należeć. W celu uzyskania odpisu prawomocnego postanowienia w przedmiocie przysposobienia należy złożyć wniosek o doręczenie odpisu postanowienia ze stwierdzeniem jego prawomocności. Opłata od wniosku wynosi 20 zł za jeden odpis postanowienia. Uiszcza się ją w znakach sądowych, które przykleja się na wniosek lub też przelewem na konto sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu