Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dociągnięcie do nieruchomości wody i kanalizacji a współwłasność

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 27.10.2010

Jestem współwłaścicielem nieruchomości – posiadam udział 20/471 części dzałki i 1/9 budynku mieszkalnego (lokal dwuizbowy). Chciałbym doprowadzić z ulicy wodę i kanalizację do budynku, jednak pozostali współwłaściciele nie wyrażają na to zgody. Istniejące przyłącza nie nadają się do włączenia (powstałyby zbyt wysokie koszty). Jak uzyskać zgodę na wykonanie instalacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z pytania, w Pańskiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową, gdzie liczba wyodrębnionych lokali jest mniejsza niż siedem lub lokale w budynku nie stanowią odrębnej własności lokalowej.

 

Kwestia uzyskania zgody współwłaścicieli na wykonanie przyłączy mediów na działce jest sprawą związaną z zarządem wspólną nieruchomością. W przypadku kiedy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie wspólnej rzeczy (np. współwłaściciele nie zgadzają się na wykonanie przyłączy), pozostaje tylko skierować sprawę do sądu o wydanie odpowiedniego rozstrzygnięcia.

 

Jak wskazuje art. 199 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

 

Natomiast zgodnie z art. 201 K.c. „do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”.

 

Żaden przepis prawa nie wskazuje, jakie czynności są czynnościami zwykłego zarządu, a jakie tymi, które przekraczają zarząd rzeczą wspólną. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym.

 

Wykonanie przyłączy do sieci może być uznane za czynność zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Przeprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej wiąże się z normalną eksploatacją wspólnej nieruchomości. Jak wynika z pytania, przysługuje Panu 20/471 udziału we wspólnej nieruchomości gruntowej i 1/9 w budynku mieszkalnego. Nie może Pan zatem dokonać czynności zwykłego zarządu (wykonania przyłączy) bez zgody co najmniej większości współwłaścicieli.

 

W uchwale z dnia 19.04.2002 r., sygn. akt III CZP 18/02, Sąd Najwyższy uznał, że instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności może mieścić się w granicach zwykłego zarządu, jeżeli nieruchomość służy wszystkim współwłaścicielom wyłącznie do ułatwienia korzystania z innych nieruchomości.

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29.08.2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 750/06, stwierdzono, że rozporządzenie przez skarżącego nieruchomością na cele budowlane nie przekroczyło czynności zwykłego zarządu, bowiem nie doprowadziło do uszczuplenia majątku wspólnego, a tylko wówczas można by o takim przekroczeniu mówić.

 

Dlatego też powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o sądowe upoważnienie do wykonania przyłączy mediów – stosownie do art. 201 K.c.

 

Nie bez znaczenia jest również przepis art. 206 K.c.: „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych”.

 

We wniosku należy wskazać, że doprowadzenie mediów do lokalu mieszkalnego jest niezbędne, ponieważ jest on pozbawiony instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wskazać należy także, że istniejące przyłącza są tak wykonane, że nie ma możliwości podłączenia się do nich.

 

Może Pan również wskazać, że po wykonaniu przyłącza przywróci Pan stan poprzedni nieruchomości, a wykonanie tego przyłącza nie spowoduje zmniejszenia się wartości nieruchomości, uszczuplenia majątku wspólnego, a także nie zagrozi w niczym interesom pozostałych współwłaścicieli. Może Pan poruszyć kwestię kosztów – np. podnosząc, że chce ponieść je Pan sam.

 

Postępowanie w sprawie odbywa się w trybie postępowania nieprocesowego. Opłata sądowa od takiego wniosku jest stała i wynosi 100 zł.

 

Oczywiście w sprawie należy liczyć się możliwością, że sąd uzna, iż wykonanie przyłączy w okolicznościach tej sprawy jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością wspólną i z tego powodu oddali Pański wniosek. Jak już wspomniałem, żaden z przepisów prawa nie wskazuje, jakie czynności mogą zostać uznane za czynności zwykłego zarządu, a jakie za przekraczające zwykły zarząd. Sąd ustala to, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 7 =

»Podobne materiały

Podłączenie wody i kanalizacji na działce

Mam pytanie dotyczące podłączenia wody i kanalizacji na działce. Gmina kilka lat temu wybudowała, korzystając z dopłat, sieć – podłączenie do niej kosztowało 1300 zł. Wtedy nie zrobiliśmy przyłącza, a teraz możemy je zrobić za 10 000 zł! Dlaczego musimy tyle płacić? To praw

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Czy możemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków w sytuacji, gdy jesteśmy już podłączeni do kanalizacji? Otrzymaliśmy odmowną odpowiedź, uzasadnioną tak, że nie po to wybudowano kanalizację, żeby potem ktoś się odłączał. Koszty kanalizacji są wysokie i drożeją co roku – chcielibyśmy je ob

 

Budowa przyłączy wodociągowych do działki

Jestem właścicielem działki, na której znajduje się dom wybudowany w latach 50., niepodłączony do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do tej pory nieczystości trafiały do szamba, chociaż na ulicy poprowadzono wodociąg jeszcze w latach 70.; nie zainstalowano wtedy przyłączy do granicy działki.

 

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba?

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba? Posiadam dom jednorodzinny na wsi bez kanalizacji publicznej. Zużycie wody jest u mnie przeciętne (ok. 30 litrów na dzień, ok. 10 m3 na rok). Budowa kanalizacji gminnej jest w projekcie, ale gmina odmawia podania dokładnego terminu budowy. Powiedziano mi, że

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »