.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 29.09.2014

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba? Posiadam dom jednorodzinny na wsi bez kanalizacji publicznej. Zużycie wody jest u mnie przeciętne (ok. 30 litrów na dzień, ok. 10 m3 na rok). Budowa kanalizacji gminnej jest w projekcie, ale gmina odmawia podania dokładnego terminu budowy. Powiedziano mi, że zostanę zmuszona do budowy szamba. Ja wolę poczekać, bo i tak później muszę dokonać przyłączenia do kanalizacji publicznej. Mam 70 lat i skromną emeryturę. Czy faktycznie mogą zmusić mnie do budowy szamba, wydając stosowny nakaz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z czystością i odprowadzaniem na terenie gmin nieczystości, w tym ścieków, reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Niestety art. 5 ust. 2 tej ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Ustawodawca przewiduje tu alternatywę: albo istnieje sieć kanalizacyjna – wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych – wtedy przyłączenie jej do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wówczas właścicielowi nieruchomości przysługuje wybór między wyposażeniem nieruchomości w:

 

  1. zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych,
  2. przydomową oczyszczalnię ścieków

    – oba te urządzenia muszą spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Na tle tej regulacji należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwalnia jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Tak więc przykro mi, ale obowiązek ten rzeczywiście ciąży na Pani jako na właścicielu nieruchomości.

 

Wszystkie aglomeracje zgodnie z ustawą mają być wyposażone w sieci kanalizacyjne, aczkolwiek w różnych terminach: do końca roku 2010 – większe i do końca roku 2015 – mniejsze. Było to związane z wynegocjowaniem okresów przejściowych dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Te regulacje przejął krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez Radę Ministrów w grudniu 2003 roku.

 

Niestety w myśl ustawy nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje wójt, a w przypadku stwierdzenia jego niewykonania wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

 

Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.).

 

Niestety taki jest stan prawny, natomiast jeśli Pani nie dysponuje pieniędzmi na budowę, proszę się zwrócić do wójta z prośbą o pomoc materialną przy realizacji tej inwestycji, wskazując na swoje dochody, bo niestety niska emerytura nie zwalnia właściciela nieruchomości z zapewnienia szamba na posesji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »