Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 29.09.2014

Czy gmina może wydać nakaz budowy szamba? Posiadam dom jednorodzinny na wsi bez kanalizacji publicznej. Zużycie wody jest u mnie przeciętne (ok. 30 litrów na dzień, ok. 10 m3 na rok). Budowa kanalizacji gminnej jest w projekcie, ale gmina odmawia podania dokładnego terminu budowy. Powiedziano mi, że zostanę zmuszona do budowy szamba. Ja wolę poczekać, bo i tak później muszę dokonać przyłączenia do kanalizacji publicznej. Mam 70 lat i skromną emeryturę. Czy faktycznie mogą zmusić mnie do budowy szamba, wydając stosowny nakaz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z czystością i odprowadzaniem na terenie gmin nieczystości, w tym ścieków, reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Niestety art. 5 ust. 2 tej ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Ustawodawca przewiduje tu alternatywę: albo istnieje sieć kanalizacyjna – wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych – wtedy przyłączenie jej do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wówczas właścicielowi nieruchomości przysługuje wybór między wyposażeniem nieruchomości w:

 

  1. zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych,
  2. przydomową oczyszczalnię ścieków

    – oba te urządzenia muszą spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Na tle tej regulacji należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwalnia jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Tak więc przykro mi, ale obowiązek ten rzeczywiście ciąży na Pani jako na właścicielu nieruchomości.

 

Wszystkie aglomeracje zgodnie z ustawą mają być wyposażone w sieci kanalizacyjne, aczkolwiek w różnych terminach: do końca roku 2010 – większe i do końca roku 2015 – mniejsze. Było to związane z wynegocjowaniem okresów przejściowych dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Te regulacje przejął krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez Radę Ministrów w grudniu 2003 roku.

 

Niestety w myśl ustawy nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje wójt, a w przypadku stwierdzenia jego niewykonania wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

 

Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.).

 

Niestety taki jest stan prawny, natomiast jeśli Pani nie dysponuje pieniędzmi na budowę, proszę się zwrócić do wójta z prośbą o pomoc materialną przy realizacji tej inwestycji, wskazując na swoje dochody, bo niestety niska emerytura nie zwalnia właściciela nieruchomości z zapewnienia szamba na posesji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus jeden =

»Podobne materiały

Wywóz śmieci i odpadów – jaka kara za brak umowy?

Nie zwarłam z urzędem gminny umowy na wywóz śmieci po zmianie ustawy, ponieważ nie wiedziałam, że muszę. Ponadto nie dostałam żadnych ponagleń czy wezwań do zapłaty z gminny, ani żadnych informacji, że powinnam jakąś deklarację złożyć. W tym czasie też mieszkałam ze swoim byłym partnerem w innym mie

 

Niwelacja terenu, czy potrzebne pozwolenie?

Jestem przedsiębiorcą i właścicielem terenu, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony jako teren przemysłowo-usługowy. Nie planuję w najbliższym czasie na tej działce żadnych inwestycji. Chciałbym natomiast przeprowadzić proces niwelacji terenu (wyrównania poziomu dzi

 

Zerowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

Moje pytanie dotyczy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Mianowicie mam mały domek, z którego od czasu do czasu korzystam, przyjeżdżając na weekendy lub na urlop. Do tej pory deklarowałem zerową kwotę opłaty za śmieci i oświadczyłem, że ilość generowanych odpa

 

Jak możemy ściąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu?

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest podcięcie bardzo wysokich drzew, które rosną tuż za ogrodzeniem osiedla domków szeregowych, a korony tych drzew przy niewielkim nawet wietrze pochylają się coraz bardziej nad parkingiem i miejscem, gdzie często bawią się dzieci. Z niepokojem patrzymy na te d

 

Wycięcie drzewa na obszarze Natura 2000

Mieszkam na wsi, gdzie cały obszar jest objęty programem Natura 2000. Jestem osobą fizyczną i mam odrolnioną działkę, na której buduję dom. Czy mogę bez zezwolenia wyciąć drzewo, które rośnie na działce (nie przeszkadza w budowie – jedynie może być zagrożeniem podczas wichur czy burz)? Chodzi

 

Jak wygląda obecnie kwestia wycinki drzew?

Interesuje mnie, jak wygląda obecnie sprawa odnośnie wycinki drzew. Posiadam działkę budowlaną, na której prawie na środku stoi dąb. Czy mogę wyciąć ten dąb bez pozwolenie? W gminie dowiedziałem się, że po co mam wycinać ten dąb teraz, przecież jeżeli będę posiadał projekt budowlany, to gmina wyda d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »