.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o odstąpienie od zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.10.2014

Mój syn w 2012 r. został skazany na 3 miesiące w zawieszeniu na 3 lata (oraz dozór kuratora) za kradzież, zniszczenie mienia i używanie cudzej własności (włamanie się do samochodu). Od tamtej pory syn żyje w zgodzie z prawem, pracuje, ma żonę. Niestety pod koniec okresu próby, czyli niedawno, przypadkowo doprowadził do niegroźnego wypadku drogowego. Dostał pismo o posiedzeniu dotyczącym odwieszenia jego poprzedniej kary. Czy może teraz napisać do sądu wniosek o odstąpienie zarządzenia kary pozbawienia wolności? Co ma robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k.

 

Z treści Pani pytania oraz załączników wynika, iż w 2012 r. Pani syn został uznany winnym czynu z art. 279 § 1 K.k., 288 § 1 K.k. i art. 13 § 1 K.k. w zw. z art. 278 § 1 K.k., 127 § 1 Kodeksu wykroczeń. Sąd skazał go na łączną karę pozbawienia wolności na 6 miesięcy, warunkowo ją zawieszając na okres 3 lat (wyrok uprawomocnił się w dniu 20 stycznia 2012 r.).

 

W chwili obecnej syn został skazany z powodu dopuszczenia się przestępstwa opisanego w art. 177 § 1 K.k.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż Pani syn w okresie próby popełnił przestępstwo, co skutkować powinno wszczęciem postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

W mojej ocenie zasadne jest zwrócenie uwagi na przepis art. 75 K.k. Zgodnie z § 1 i 1a „sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą”.

 

Z punktu widzenia interesu Pani syna istotne znaczenie ma przepis § 2, zgodnie z którym „sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych”.

 

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.

 

Mając na uwadze kwalifikację przyjętą przez sąd w wyroku z 2012 r., jak też kwalifikację przyjętą w późniejszym wyroku, nie można wskazać, jakoby czyny te były podobne. Dlatego też w mojej ocenie nie może nastąpić obligatoryjne zarządzenie wykonania kary, lecz fakultatywne. Zasadne jest w chwili obecnej uzyskanie opinii od kuratora, pod którego opieką syn pozostał, na temat przebiegu okresu próby. Kurator powinien znać przepis art. 75 § 2 K.k., na mocy którego w analogicznej do Pani stanu faktycznego sytuacji sąd może, ale nie musi zarządzić wykonania kary. Jeżeli przestępstwo byłoby podobne, tj. z art. 278, 288, 279 (przestępstwa przeciwko mieniu), wówczas zarządzenie kary pozbawienia wolności byłoby obligatoryjne. Prócz opinii kuratora zasadne jest uzmysłowienie sądowi, iż czyn z art. 177 § 1 K.k. był popełniony niemal w końcowej fazie okresu próby (mniemam z uwagi na datę wyroku). Proszę nadto zauważyć, iż czyn z art. 177 § 1 K.k. może być popełniony nieumyślnie, co także będzie miało znaczenie dla losów postępowania o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Innymi słowy sądu nie jest zobowiązany do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Nawet gdyby syn złożył w chwili obecnej pismo (co w mojej ocenie jest zasadne), nie zmienia to faktu, że konieczne będzie odczekanie na posiedzenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »